Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Cathrine Lilja

Sök kontaktuppgifter till Cathrine Lilja på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Cathrine Lilja

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Cathrine Lilja medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om lämplighetsprövning av personal inomförskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-24
Direktiv för se dir. 1997:69.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:69 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Solveig Paulsson, f.d. förbundsordförande, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-12-23 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Elisabeth Norrby, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-11-30
Sakkunnig : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Magnus Åhammar, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Anders Ingman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:7.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Berit Andnor, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Anita Linder, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Håkan Andersson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Karl Danielsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lena Emanuelsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lars Gellner, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Ingemar Hamskär, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lennart Karlix, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lars-Håkan Lindkvist, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Eva Ogenborg, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Heinz Spira, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Sam Uhlin, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Örjan Härneskog, fr.o.m. 1997-05-05 t.o.m. 1997-12-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (A 1997:01) förbud mot diskriminering i arbetslivet av person med funktionshinder [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (A 1997:01) förbud mot diskriminering i arbetslivet av person med funktionshinder
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-02-06
Direktiv för utredningen : se dir. 1997:8.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:176 Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Karlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-02-06 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Gunilla Ekvall, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Inga-Britt Lagerlöf, kansliråd, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-08-16
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-08-16
Anita Axelsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Karl Danielsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-02-28
Magnus Ekström, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Thomas Fredén, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-08-16
Birgitta Fredriksson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Erna-Maria Fredriksson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Lars Gellner, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Ingemar Hamskär, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Majvor Hansson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Anders Karlsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Lennart Karlix, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-03-08
Stefan Käll, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Anna Lind, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Lars-Håkan Lindkvist, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Sonja Persson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Thomas Spogardh, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Håkan Thomsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Britt Trossmark, fr.o.m. 1998-03-09
Sam Uhlin, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1998-08-16
Sekreterare : Jan Bergman, fr.o.m. 1997-05-05
Sekreterare : Karin Sederholm, fr.o.m. 1998-03-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Departementslokalsutredningen (SB 1994:01) [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]
Departementslokalsutredningen (SB 1994:01)
Departement : Statsrådsberedningen
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir 1994:144.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:138 Departementskontoret - stats- rådsarbete utanför regeringskansliet. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Erik Lempert, expeditionschef, t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Mona Danielson, departementsråd, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Dag Ekman, expeditionschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Cathrine Lilja, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Bengt-Åke Nilsson, rättschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Saily Andersson, adm. utvecklingschef, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Martin Holmgren, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Per-Erik Nilsson, överdirektör, fr.o.m. 1994-12-01 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Sam-Olof Sandström, ämnessakkunnig, t.o.m. 1996-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:144 Statsråds arbete utanför Stockholm

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag (delbetänkande)
SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar Kommitténs arbete har upphört genom regerings- beslut 941027.
Medverkande :
Ordförande : Åke Bouvin, regeringsråd, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Harald Bergström, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingrid Burman, ombudsman, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lars Ernestam, kulturchef, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingvar Karlsson, f.d. led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Göte Larsson, bitr. ordförande, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Simon Lilliedahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Sonja Rembo, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Kent Olsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Åke Wänman, förbundsordförande, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Monica Öhman, led. av riksdagen /s
Sakkunnig : Tore Andersson, avtalssekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Ola Bengtsson, sektionschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Roland Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Eva Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Gunnar Bergström, arbetsrättschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Stig Gustafsson, jurist, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Hans Karlsson, avtalssekreterare, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Thomas Kihlberg, förbundsjurist, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Anders Lundström, vice verkställade direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Jan Nordin, direktör, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Knut Rexed, verksamhetschef, t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Peter Stare, förhandlingschef, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Elsa Branting, språkexpert, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lars Lunning, hovrättslagman, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Tore Sigeman, professor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sten Spångberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Gudmund Toijer, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-09-30
Anne Baxter, bitr. sekreterare, t.o.m. 1994-12-31
Expert : Anders Nordström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-05-15
Expert : Sören Öman, hovrättsfiskal
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman