: : :

Omslaget till förarbetetDir. 1992:109 Tilläggsdirektiv till 1992 års arbetsrättskommitté

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetDir. 1992:109 Tilläggsdirektiv till 1992 års arbetsrättskommitté ( 3 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Direktiv till den offentliga utredningen under Arbetsmarknadsdepartementet :

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) med Sören Öman [ Avslutad 1994 ]

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)


Beteckning : A 1991:05
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Bouvin, Åke t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bergström, Harald t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Burman, Ingrid t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ernestam, Lars t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Karlsson, Ingvar t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Larsson, Göte, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lilliedahl, Simon t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Rembo, Sonja t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Olsson, Kent, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Wänman, Åke t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Öhman, Monica
Sakkunnig : Andersson, Tore t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Bengtsson, Ola t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Roland t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Eva t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Bergström, Gunnar t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Karlsson, Hans, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Kihlberg, Thomas t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Lundström, Anders, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Nordin, Jan t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Rexed, Knut t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Stare, Peter t.o.m. 1994-11-14
Expert : Branting, Elsa t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lilja, Cathrine t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lunning, Lars t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sigeman, Tore t.o.m. 1994-11-14
Expert : Spångberg, Sten t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Toijer, Gudmund t.o.m. 1994-09-30
Baxter, Anne t.o.m. 1994-12-31
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1994-05-15
Expert : Öman, Sören

Rapporter

SOU 1993:32Ny anställningsskyddslag
(delbetänkande)
SOU 1994:83Övergång av verksamheter och
kollektiva uppsägningar
Kommitténs arbete har upphört genom regerings-
beslut 941027.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Åke Bouvin  [] ( Ordförande )
Harald Bergström  [] ( Ledamot )
Ingrid Burman  [] ( Ledamot )
Lars Ernestam  [] ( Ledamot )
Ingvar Karlsson  [] ( Ledamot )
Göte Larsson  [] ( Ledamot )
Simon Lilliedahl  [] ( Ledamot )
Sonja Rembo  [] ( Ledamot )
Kent Olsson  [] ( Ledamot )
Åke Wänman  [] ( Ledamot )
Monica Öhman  [] ( Ledamot )
Tore Andersson  [] ( Sakkunnig )
Ola Bengtsson  [] ( Sakkunnig )
Roland Bergkvist  [] ( Sakkunnig )
Eva Bergkvist  [] ( Sakkunnig )
Gunnar Bergström  [] ( Sakkunnig )
Stig Gustafsson  [] ( Sakkunnig )
Hans Karlsson  [] ( Sakkunnig )
Thomas Kihlberg  [] ( Sakkunnig )
Anders Lundström  [] ( Sakkunnig )
Jan Nordin  [] ( Sakkunnig )
Knut Rexed  [] ( Sakkunnig )
Peter Stare  [] ( Sakkunnig )
Elsa Branting  [] ( Expert )
Cathrine Lilja  [] ( Expert )
Lars Lunning  [] ( Expert )
Tore Sigeman  [] ( Expert )
Sten Spångberg  [] ( Expert )
Gudmund Toijer  [] ( Sekreterare )
Anders Nordström  [] ( Expert )
Sören Öman ( Expert )
Andra utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 1991:118 Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till dir. 1992:109

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-09-22 av Sören Öman