Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté ( 653 sidor )

Visa sidan

Betänkande av utredningen :

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) med Sören Öman [ Avslutad 1994 ]

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag (delbetänkande)
SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar Kommitténs arbete har upphört genom regerings- beslut 941027.
Medverkande :
Ordförande : Åke Bouvin, regeringsråd, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Harald Bergström, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingrid Burman, ombudsman, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lars Ernestam, kulturchef, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingvar Karlsson, f.d. led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Göte Larsson, bitr. ordförande, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Simon Lilliedahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Sonja Rembo, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Kent Olsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Åke Wänman, förbundsordförande, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Monica Öhman, led. av riksdagen /s
Sakkunnig : Tore Andersson, avtalssekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Ola Bengtsson, sektionschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Roland Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Eva Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Gunnar Bergström, arbetsrättschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Stig Gustafsson, jurist, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Hans Karlsson, avtalssekreterare, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Thomas Kihlberg, förbundsjurist, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Anders Lundström, vice verkställade direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Jan Nordin, direktör, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Knut Rexed, verksamhetschef, t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Peter Stare, förhandlingschef, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Elsa Branting, språkexpert, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lars Lunning, hovrättslagman, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Tore Sigeman, professor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sten Spångberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Gudmund Toijer, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-09-30
Anne Baxter, bitr. sekreterare, t.o.m. 1994-12-31
Expert : Anders Nordström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-05-15
Expert : Sören Öman, hovrättsfiskal
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 32 st. ♀ 7 ♂ 25 )

Åke Bouvin  [] ( Ordförande )
Harald Bergström  [] ( Ledamot )
Ingrid Burman  [] ( Ledamot )
Lars Ernestam  [] ( Ledamot )
Ingvar Karlsson  [] ( Ledamot )
Göte Larsson  [] ( Ledamot )
Simon Lilliedahl  [] ( Ledamot )
Sonja Rembo  [] ( Ledamot )
Kent Olsson  [] ( Ledamot )
Åke Wänman  [] ( Ledamot )
Monica Öhman  [] ( Ledamot )
Tore Andersson  [] ( Sakkunnig )
Ola Bengtsson  [] ( Sakkunnig )
Roland Bergkvist  [] ( Sakkunnig )
Eva Bergkvist  [] ( Sakkunnig )
Gunnar Bergström  [] ( Sakkunnig )
Stig Gustafsson  [] ( Sakkunnig )
Hans Karlsson  [] ( Sakkunnig )
Thomas Kihlberg  [] ( Sakkunnig )
Anders Lundström  [] ( Sakkunnig )
Jan Nordin  [] ( Sakkunnig )
Knut Rexed  [] ( Sakkunnig )
Peter Stare  [] ( Sakkunnig )
Elsa Branting  [] ( Expert )
Cathrine Lilja  [] ( Expert )
Lars Lunning  [] ( Expert )
Tore Sigeman  [] ( Expert )
Sten Spångberg  [] ( Expert )
Gudmund Toijer  [] ( Sekreterare )
Anders Nordström  [] ( Expert )
Sören Öman ( Expert )
Omslaget till SOU 1994:141

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1994:141?

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) lämnade betänkandet SOU 1994:141.

Vilka medverkade till SOU 1994:141?

Åke Bouvin, Harald Bergström, Ingrid Burman, Lars Ernestam, Ingvar Karlsson, Göte Larsson, Simon Lilliedahl, Sonja Rembo, Kent Olsson, Åke Wänman, Monica Öhman, Tore Andersson, Ola Bengtsson, Roland Bergkvist, Eva Bergkvist, Gunnar Bergström, Stig Gustafsson, Hans Karlsson, Thomas Kihlberg, Anders Lundström, Jan Nordin, Knut Rexed, Peter Stare, Elsa Branting, Cathrine Lilja, Lars Lunning, Tore Sigeman, Sten Spångberg, Gudmund Toijer, Anne Baxter, Anders Nordström och Sören Öman var med när betänkandet SOU 1994:141 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 1994:141?

Hur många sidor har betänkandet SOU 1994:141?

Betänkandet SOU 1994:141 är på 653 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman