Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 32 st. ♀ 7 ♂ 25 ) :

Åke Bouvin  []  ( Ordförande )
Harald Bergström  []  ( Ledamot )
Ingrid Burman  []  ( Ledamot )
Lars Ernestam  []  ( Ledamot )
Ingvar Karlsson  []  ( Ledamot )
Göte Larsson  []  ( Ledamot )
Simon Lilliedahl  []  ( Ledamot )
Sonja Rembo  []  ( Ledamot )
Kent Olsson  []  ( Ledamot )
Åke Wänman  []  ( Ledamot )
Monica Öhman  []  ( Ledamot )
Tore Andersson  []  ( Sakkunnig )
Ola Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Roland Bergkvist  []  ( Sakkunnig )
Eva Bergkvist  []  ( Sakkunnig )
Gunnar Bergström  []  ( Sakkunnig )
Stig Gustafsson  []  ( Sakkunnig )
Hans Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Thomas Kihlberg  []  ( Sakkunnig )
Anders Lundström  []  ( Sakkunnig )
Jan Nordin  []  ( Sakkunnig )
Knut Rexed  []  ( Sakkunnig )
Peter Stare  []  ( Sakkunnig )
Elsa Branting  []  ( Expert )
Cathrine Lilja  []  ( Expert )
Lars Lunning  []  ( Expert )
Tore Sigeman  []  ( Expert )
Sten Spångberg  []  ( Expert )
Gudmund Toijer  []  ( Sekreterare )
Anders Nordström  []  ( Expert )
Sören Öman ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag (delbetänkande)
SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar Kommitténs arbete har upphört genom regerings- beslut 941027.
Medverkande :
Ordförande : Åke Bouvin, regeringsråd, t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Harald Bergström, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingrid Burman, ombudsman, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lars Ernestam, kulturchef, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ingvar Karlsson, f.d. led. av riksdagen /c, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Göte Larsson, bitr. ordförande, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Simon Lilliedahl, led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Sonja Rembo, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Kent Olsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Åke Wänman, förbundsordförande, t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Monica Öhman, led. av riksdagen /s
Sakkunnig : Tore Andersson, avtalssekreterare, t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Ola Bengtsson, sektionschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Roland Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Eva Bergkvist, jur.kand., t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Gunnar Bergström, arbetsrättschef, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Stig Gustafsson, jurist, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Hans Karlsson, avtalssekreterare, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Thomas Kihlberg, förbundsjurist, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Anders Lundström, vice verkställade direktör, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Jan Nordin, direktör, t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Knut Rexed, verksamhetschef, t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Peter Stare, förhandlingschef, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Elsa Branting, språkexpert, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lars Lunning, hovrättslagman, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Tore Sigeman, professor, t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sten Spångberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Gudmund Toijer, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-09-30
Anne Baxter, bitr. sekreterare, t.o.m. 1994-12-31
Expert : Anders Nordström, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-05-15
Expert : Sören Öman, hovrättsfiskal

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman