Hem: Teman: Offentliga utredningar:

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05) [ Avslutad 1994 ] – Utredning med Sören Öman

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Medverkande i utredningen ( 32 st. ♀ 7 ♂ 25 ) :

Åke Bouvin  []  ( Ordförande )
Harald Bergström  []  ( Ledamot )
Ingrid Burman  []  ( Ledamot )
Lars Ernestam  []  ( Ledamot )
Ingvar Karlsson  []  ( Ledamot )
Göte Larsson  []  ( Ledamot )
Simon Lilliedahl  []  ( Ledamot )
Sonja Rembo  []  ( Ledamot )
Kent Olsson  []  ( Ledamot )
Åke Wänman  []  ( Ledamot )
Monica Öhman  []  ( Ledamot )
Tore Andersson  []  ( Sakkunnig )
Ola Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Roland Bergkvist  []  ( Sakkunnig )
Eva Bergkvist  []  ( Sakkunnig )
Gunnar Bergström  []  ( Sakkunnig )
Stig Gustafsson  []  ( Sakkunnig )
Hans Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Thomas Kihlberg  []  ( Sakkunnig )
Anders Lundström  []  ( Sakkunnig )
Jan Nordin  []  ( Sakkunnig )
Knut Rexed  []  ( Sakkunnig )
Peter Stare  []  ( Sakkunnig )
Elsa Branting  []  ( Expert )
Cathrine Lilja  []  ( Expert )
Lars Lunning  []  ( Expert )
Tore Sigeman  []  ( Expert )
Sten Spångberg  []  ( Expert )
Gudmund Toijer  []  ( Sekreterare )
Anders Nordström  []  ( Expert )
Sören Öman ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)


Beteckning : A 1991:05
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-26
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:118, 1992:109.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Bouvin, Åke t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bergström, Harald t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Burman, Ingrid t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Ernestam, Lars t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Karlsson, Ingvar t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Larsson, Göte, fr.o.m. 1993-12-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Lilliedahl, Simon t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Rembo, Sonja t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Olsson, Kent, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Wänman, Åke t.o.m. 1994-11-14
Ledamot : Öhman, Monica
Sakkunnig : Andersson, Tore t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Bengtsson, Ola t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Roland t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Bergkvist, Eva t.o.m. 1994-01-31
Sakkunnig : Bergström, Gunnar t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Gustafsson, Stig, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Karlsson, Hans, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Kihlberg, Thomas t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Lundström, Anders, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Nordin, Jan t.o.m. 1994-11-14
Sakkunnig : Rexed, Knut t.o.m. 1994-01-09
Sakkunnig : Stare, Peter t.o.m. 1994-11-14
Expert : Branting, Elsa t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lilja, Cathrine t.o.m. 1994-11-14
Expert : Lunning, Lars t.o.m. 1994-11-14
Expert : Sigeman, Tore t.o.m. 1994-11-14
Expert : Spångberg, Sten t.o.m. 1994-11-14
Sekreterare : Toijer, Gudmund t.o.m. 1994-09-30
Baxter, Anne t.o.m. 1994-12-31
Expert : Nordström, Anders t.o.m. 1994-05-15
Expert : Öman, Sören

Rapporter

SOU 1993:32Ny anställningsskyddslag
(delbetänkande)
SOU 1994:83Övergång av verksamheter och
kollektiva uppsägningar
Kommitténs arbete har upphört genom regerings-
beslut 941027.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman