Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Björn Brandt

Sök kontaktuppgifter till Björn Brandt på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Björn Brandt

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Brandt medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen för översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingssamarbete (U 2003:11) [ Avslutad 2004 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen för översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingssamarbete (U 2003:11)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-10-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:144
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:60 Samspel och integration Nationell organisation för deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
Medverkande :
Särskild utredare : Björn Brandt, kanslichef, fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m. 2004-05-07
Sekreterare : Maivor Sjölund, fil.dr., fr.o.m. 2003-10-22 t.o.m. 2004-05-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om förberedelser för inrättande av ett tekniskt forskningsinstitut (U 1996:05) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredningen om förberedelser för inrättande av ett tekniskt forskningsinstitut (U 1996:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:72.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:37 Ett forskningsinstitut i Göteborg Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Nilsson, S professor, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Björn Brandt, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Christer Marking, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Sekreterare : Petter Olofsson, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering (U 1995:05) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]
Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering (U 1995:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Utredningen har avgett :
SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen - Några drag i svensk forskningspolitik under två decennier Rapporten Framtida EU-stöd till forskning och utveckling i Sverige som på utredningens uppdrag har utarbetats av Rådet för forsknings- och utvecklings- samarbete mellan Sverige och EU (EU/FoU-rådet)
SOU 1996:2 Samverkansmönster i svensk forsknings- finansiering
SOU 1996:20 Samordnad rollfördelning inom teknisk forskning
SOU 1996:28 Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet
SOU 1996:29 Forskning och pengar - Slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Kristina Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1995-05-21
Ordförande : Susanne Eberstein, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1996-03-15
Sakkunnig : Kjell Jonasson, A departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Sonja Dahl, administrativ direktör, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Mats Ola Ottosson, universitetsdirektör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Ulf Sandström, docent, fr.o.m. 1995-11-20 t.o.m. 1996-03-15
Sekreterare : Mats Ola Ottosson, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-23 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Björn Brandt, departementsråd, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-07
Ulf Heyman, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-18 t.o.m. 1996-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (N 1994:03) för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten [ Avslutad 1996 ] [ Sakkunnig ]
Kommittén (N 1994:03) för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1994:62 och dir. 1995:27. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Lars Östholm, direktör, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Claes-Göran Beckeman, direktör, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Ulla Frang, direktör, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Christer Heinegård, direktör, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Arne Jernelöv, huvudsekreterare, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Gunilla Jönsson, direktör, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Lena Torell, professor, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Gunnar Svedberg, professor, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Mathias Uhlén, professor, t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Ingemar Ahlandsberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Hans Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-03-31
Sakkunnig : Elisabeth Bergendahl-Stenberg, departementsråd, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Christer Berggren, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Lars Brandin, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1996-03-31
Sakkunnig : Björn Brandt, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Peter Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-09-30
Sakkunnig : Roger Svensson, departementsråd, t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Evy Jacobsson, gruppchef, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:16 Att utveckla industriforskningsinstituten [ pdf |Paragraftecken ]
Delegationen (M 1993:13) om klimatfrågor [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Delegationen (M 1993:13) om klimatfrågor
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
SOU 1994:138 Rapport från Klimatdelegationen 1994. Rapport 1/95 Sveriges växthusgasbudget Rapport 2/95 Kostnadsbedömningar i klimatarbetet
SOU 1995:96 Jordens klimat förändras Delegationen upphörde den 31 december 1995. Uppgifterna är överförda till Naturvårdsverket.
Medverkande :
Ordförande : Bert Bolin, professor, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Sten Bergström, professor, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Björn Brandt, kanslichef, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Anna-Lisa Lindén, docent, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Sune Linder, professor, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Kerstin Löfgren, chefsekonom, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Hans Nyman, direkör, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Birgitta Palmberger, enhetschef, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Henning Rodhe, professor, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Uno Svedin, enhetschef, t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Anders Wijkman, generaldirektör, t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Tom Hedlund, t.o.m. 1995-12-31
Lena Svärdsjö, fr.o.m. 1995-03-20 t.o.m. 1995-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman