Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Kommittén (N 1994:03) för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Kommittén (N 1994:03) för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:16 Att utveckla industriforskningsinstituten [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 5 ♂ 13 ) :

Lars Östholm  []  ( Ordförande )
Claes-Göran Beckeman  []  ( Ledamot )
Ulla Frang  []  ( Ledamot )
Christer Heinegård  []  ( Ledamot )
Arne Jernelöv  []  ( Ledamot )
Gunilla Jönsson  []  ( Ledamot )
Lena Torell  []  ( Ledamot )
Gunnar Svedberg  []  ( Ledamot )
Mathias Uhlén  []  ( Ledamot )
Ingemar Ahlandsberg  []  ( Sakkunnig )
Hans Andersson  []  ( Sakkunnig )
Elisabeth Bergendal-Stenberg  []  ( Sakkunnig )
Christer Berggren  []  ( Sakkunnig )
Lars Brandin  []  ( Sakkunnig )
Björn Brandt  []  ( Sakkunnig )
Peter Johansson  []  ( Sakkunnig )
Roger Svensson  []  ( Sakkunnig )
Evy Jacobsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Kommittén (N 1994:03) för omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten


Beteckning : N 1994:03
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:62 och dir. 1995:27. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Östholm, Lars, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Beckeman, Claes-Göran, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Frang, Ulla, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Heinegård, Christer, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Jernelöv, Arne, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-02-29
Ledamot : Jönsson, Gunilla, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Torell, Lena, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Svedberg, Gunnar, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1996-11-30
Ledamot : Uhlén, Mathias t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Ahlandsberg, Ingemar, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Andersson, Hans, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-03-31
Sakkunnig : Bergendahl-Stenberg, Elisabeth, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Berggren, Christer, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Brandin, Lars, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1996-03-31
Sakkunnig : Brandt, Björn, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : Johansson, Peter, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-09-30
Sakkunnig : Svensson, Roger t.o.m. 1996-11-30
Sekreterare : Jacobsson, Evy, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1996-11-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman