Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg ( 74 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om förberedelser för inrättande av ett tekniskt forskningsinstitut (U 1996:05) [ Avslutad 1997 ]

Utredningen om förberedelser för inrättande av ett tekniskt forskningsinstitut (U 1996:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:72.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:37 Ett forskningsinstitut i Göteborg Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Nilsson, S professor, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Björn Brandt, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Christer Marking, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1996-10-07 t.o.m. 1997-03-09
Sekreterare : Petter Olofsson, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 )

Björn Brandt  [] ( Expert )
Christer Marking  [] ( Expert )
Gunnel Stenqvist  [] ( Expert )
Petter Olofsson  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 1997:37

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1997:37?

Vilka medverkade till SOU 1997:37?

Jan Nilsson, Björn Brandt, Christer Marking, Gunnel Stenqvist och Petter Olofsson var med när betänkandet SOU 1997:37 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1997:37?

Betänkandet SOU 1997:37 är på 74 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman