Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering (U 1995:05)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering (U 1995:05) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 3 ♂ 5 ) :

Kristina Svensson  []  ( Ordförande )
Susanne Eberstein  []  ( Ordförande )
Kjell Jonasson  []  ( Sakkunnig )
Sonja Dahl  []  ( Expert )
Mats Ola Ottosson  []  ( Sekreterare )
Ulf Sandström  []  ( Expert )
Björn Brandt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering (U 1995:05)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Utredningen har avgett :
SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen - Några drag i svensk forskningspolitik under två decennier Rapporten Framtida EU-stöd till forskning och utveckling i Sverige som på utredningens uppdrag har utarbetats av Rådet för forsknings- och utvecklings- samarbete mellan Sverige och EU (EU/FoU-rådet)
SOU 1996:2 Samverkansmönster i svensk forsknings- finansiering
SOU 1996:20 Samordnad rollfördelning inom teknisk forskning
SOU 1996:28 Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet
SOU 1996:29 Forskning och pengar - Slutbetänkande. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Kristina Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1995-05-21
Ordförande : Susanne Eberstein, riksdagsledamot, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1996-03-15
Sakkunnig : Kjell Jonasson, A departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-23 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Sonja Dahl, administrativ direktör, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Mats Ola Ottosson, universitetsdirektör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-03-15
Expert : Ulf Sandström, docent, fr.o.m. 1995-11-20 t.o.m. 1996-03-15
Sekreterare : Mats Ola Ottosson, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-23 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Björn Brandt, departementsråd, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-07
Ulf Heyman, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-18 t.o.m. 1996-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman