: : :

Medverkande i utredning : Lisa Englund Krafft

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lisa Englund Krafft

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lisa Englund Krafft medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (Ju 2018:01) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)


Beteckning : Ju 2018:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-03-20
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 augusti 2020.

Sammansättning


Ordförande : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2018-06-14
Ledamot : Bengtsson, Angelika, fr.o.m. 2018-10-11
Ledamot : Bengtsson, Jesper, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-31
Expert : Eliasson, Bengt, fr.o.m. 2019-01-24
Ledamot : Engqvist, Lars, fr.o.m. 2018-11-01
Ledamot : Hallberg, Leif, fr.o.m. 2018-10-11
Ledamot : Johansson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Karkianinen, Ida, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Malmberg, Nicklas, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Malmer Stenergard, Maria, fr.o.m. 2018-10-16
Ledamot : Millard, Jonas, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10
Ledamot : Norlen, Andreas, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-15
Ledamot : Nylander, Christer, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-23
Ledamot : Obminska, Marta, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Petersson, Helene, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot : Szyber, Caroline, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10
Ledamot : Wessinger, Brita, fr.o.m. 2018-09-06
Sakkunnig : Friberg, Karin, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-16
Sakkunnig : Tuco, Zlata, fr.o.m. 2019-01-17
Expert : Alskog, Emma, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Bröms Lumpus, Kerstin, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Grinbaum, Henrik, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Gustafsdotter, Jeanette, fr.o.m. 2018-10-04
Expert : Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2019-03-11
Expert : Hadenius, Patrik, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Hultengård, Per, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-03
Expert : Kjellgren, Daniel, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Persson, Mia, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Strand, Lena, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Sööder, Anna, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Vigström, Ola, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Zabdrodsky, Mikaela, fr.o.m. 2018-09-06
Sekreterare : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2018-08-20
Sekreterare : Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2018-06-25

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:51 Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Parlamentariska public service-kommittén (Ku 2016:06) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

Parlamentariska public service-kommittén (Ku 2016:06)


Beteckning : Ku 2016:06
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2019-02-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2016:111, dir. 2017:73 och dir. 2018:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nordh, Sture, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-29
Ledamot : Bengtsson, Angelica, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Dinamarca, Rossana, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Ericson, Jan, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Ezelius, Erik, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Kyngäs, Martina, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Lavesson, Olof, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Lodenius, Per, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Malmberg, Niclas, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Ledamot : Wästberg, Olle, fr.o.m. 2017-02-13 t.o.m. 2018-06-18
Expert : Adolfsson, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2018-06-18
Expert : Adlercreutz, Catharina, fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2018-06-18
Expert : Alskog, Emma, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10
Expert : Döös, Anna, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10
Expert : Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2018-06-18
Expert : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10
Expert : Karlsson, Mattias, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2018-04-30
Expert : Wennberg DiGasper, Sofia, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-10-10
Huvudsekreterare : Persson, Martin, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2018-07-02
Sekreterare : Bengtsson, Eva, fr.o.m. 2017-09-04 t.o.m. 2018-07-02
Sekreterare : Blomberg, Cecilia, fr.o.m. 2017-04-06 t.o.m. 2017-10-08
Sekreterare : Fredriksson, Linus, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-07-02
Sekreterare : Sööder, Anna, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-07-02

Rapporter

SOU 2017:79Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierande (Ju 2016:01)


Beteckning : Ju 2016:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-01-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Argulander, Liselotte, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2016-09-11
Expert : Brinnen, Ola, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Carlén, Tove, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Juzovitskaja, Viktora, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Lundberg, Magnus, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Expert : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Hamilton, Louise, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Katzin, Mirjam, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Klackenberg, Dag, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Lind, Martina, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Lindholm, Veronica, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Ledamot : Stenkvist, Robert, fr.o.m. 2016-04-12 t.o.m. 2017-05-23
Sekreterare : Andersson, Inger, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-06-10
Sekreterare : Nottehed, Sophia, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-05-01

Rapporter

SOU 2017:41Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman