Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen Gestaltad livsmiljö (Ku 2014:02)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen Gestaltad livsmiljö (Ku 2014:02) [ Avslutad 2015 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 9 ♂ 7 ) :

Christer Larsson  []  ( Särskild utredare )
Anna Dammert  []  ( Expert )
Claes Eriksson  []  ( Expert )
David Ek  []  ( Expert )
Maria Hansson  []  ( Expert )
Karin von Hedenberg  []  ( Expert )
Marcus Hellqvist  []  ( Expert )
Sverker Lindblad  []  ( Expert )
Kerstin Lokrantz  []  ( Expert )
Ludvig Lundgren  []  ( Expert )
Gerd Mörck  []  ( Expert )
Henrietta Schönenstern  []  ( Expert )
Anna Carin Thomér  []  ( Expert )
Anna Bellander  []  ( Sekreterare )
Christina Zetterlund  []  ( Sekreterare )
Per-Magnus Nilsson  []  ( Huvudsekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen Gestaltad livsmiljö (Ku 2014:02)


Beteckning : Ku 2014:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:69 och dir. 2015:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsson, Christer, fr.o.m. 2014-05-15 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Dammert, Anna, fr.o.m. 2015-03-23 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Eriksson, Claes, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Ek, David, fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Hansson, Maria, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-01-25
Expert : von Hedenberg, Karin, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-01-25
Expert : Hellqvist, Marcus, fr.o.m. 2015-03-23 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Lindblad, Sverker, fr.o.m. 2015-03-23 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Lokrantz, Kerstin, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Lundgren, Ludvig, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Mörck, Gerd, fr.o.m. 2015-03-23 t.o.m. 2015-10-14
Expert : Schönenstern, Henrietta, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-03-22
Expert : Thomér, Anna Carin, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2015-10-14
Sekreterare : Bellander, Anna, fr.o.m. 2014-09-23 t.o.m. 2015-10-30
Sekreterare : Zetterlund, Christina, fr.o.m. 2014-09-23 t.o.m. 2015-10-14
Huvudsekreterare : Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 2014-08-04 t.o.m. 2015-10-18

Rapporter

SOU 2015:88Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman