Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 9 ♂ 7 ) :

Stefan Strömberg  []  ( Särskild utredare )
Mikael Forsgren  []  ( Expert )
Barbro Hegrelius Jonson  []  ( Expert )
Anders Hübinette  []  ( Expert )
Agneta Kornstrand  []  ( Expert )
Charlotte Kugelberg  []  ( Expert )
Johan Kvart  []  ( Expert )
Lars Lindström  []  ( Expert )
Ylva Norling Jönsson  []  ( Expert )
Thomas Olsson  []  ( Expert )
Kerstin Skarp  []  ( Expert )
Monika Sörbom  []  ( Expert )
Cecilia Hennig  []  ( Sekreterare )
Jonas Silfverberg  []  ( Sekreterare )
Heidi Stenberg  []  ( Bitr. sekreterare )
Sanna Tucker  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:17 Brottmålsprocessen Brottmålsprocessen - Del 1 och 2
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Strömberg, lagman, fr.o.m. 2010-11-17 t.o.m. 2013-04-30
Expert : , Fitger, Peter professor (avliden juni 2011), fr.o.m. 2010-12-06
Expert : Mikael Forsgren, ämnesråd, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Barbro Hegrelius Jonson, f.d. hovrättspresident, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Anders Hübinette, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2012-01-29
Expert : Agneta Kornstrand, chefsjurist, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Charlotte Kugelberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Johan Kvart, chefsrådman, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Lars Lindström, lagman, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Ylva Norling Jönsson, lagman, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Thomas Olsson, advokat, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kerstin Skarp, vice riksåklagare, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Monika Sörbom, hovrättslagman, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Sekreterare : Cecilia Hennig, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-30
Sekreterare : Jonas Silfverberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-04-14
Biträdande sekreterare : Heidi Stenberg, tingsnotarie, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2011-12-11
Biträdande sekreterare : Sanna Tucker, tingsnotarie, fr.o.m. 2011-11-03 t.o.m. 2011-12-11

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman