: : :

Medverkande i utredning : Agneta Kornstrand

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Agneta Kornstrand

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Agneta Kornstrand medverkat i:

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)


Beteckning : Ju 2010:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan, fr.o.m. 2010-11-17 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2010-12-06
Expert : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hegrelius Jonson, Barbro, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hübinette, Anders, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2012-01-29
Expert : Kornstrand, Agneta, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kugelberg, Charlotte, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kvart, Johan, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Lindström, Lars, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Olsson, Thomas, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Skarp, Kerstin, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Sörbom, Monika, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Sekreterare : Hennig, Cecilia, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-30
Sekreterare : Silfverberg, Jonas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-04-14
Biträdande sekreterare : Stenberg, Heidi, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2011-12-11
Biträdande sekreterare : Tucker, Sanna, fr.o.m. 2011-11-03 t.o.m. 2011-12-11

Rapporter

SOU 2013:17Brottmålsprocessen
Brottmålsprocessen – Del 1 och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:78 En översyn av brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:47 Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:17 Brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman