: : :

Medverkande i utredning : Charlotte Kugelberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Charlotte Kugelberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Charlotte Kugelberg medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Utredningen om ombildning av Domarnämnden (Ju 2010:07)


Beteckning : Ju 2010:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:61
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31
Expert : Kugelberg, Charlotte, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare : Olsson, Lars, fr.o.m. 2010-06-03 t.o.m. 2011-01-31

Rapporter

Ju 2010/7492/DOMFörslag till ny instruktion, andra författningsändringar och regleringsbrev med anledning av ombildning av Domarnämnden (delrapport)
Ju 2010/6868/DOMFörslag till budgetunderlag för år 2011 (delrapport)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:61 Ombildning av Domarnämnden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)


Beteckning : Ju 2010:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan, fr.o.m. 2010-11-17 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2010-12-06
Expert : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hegrelius Jonson, Barbro, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hübinette, Anders, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2012-01-29
Expert : Kornstrand, Agneta, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kugelberg, Charlotte, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kvart, Johan, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Lindström, Lars, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Olsson, Thomas, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Skarp, Kerstin, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Sörbom, Monika, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Sekreterare : Hennig, Cecilia, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-30
Sekreterare : Silfverberg, Jonas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-04-14
Biträdande sekreterare : Stenberg, Heidi, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2011-12-11
Biträdande sekreterare : Tucker, Sanna, fr.o.m. 2011-11-03 t.o.m. 2011-12-11

Rapporter

SOU 2013:17Brottmålsprocessen
Brottmålsprocessen – Del 1 och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:78 En översyn av brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:47 Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:17 Brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2005 års katastrofkommission (Fi 2005:01) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]

2005 års katastrofkommission (Fi 2005:01)


Beteckning : Fi 2005:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-01-30
Direktiv för kommissionen, se dir. 2005:3
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-12-01
Ledamot : Gustafsson, Gunnel, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-12-01
Ledamot : Milton, Anders, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-12-01
Ledamot : Nivert, Marianne, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-12-01
Ledamot : Pellnäs, Bo, fr.o.m. 2005-01-13 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Berner, Örjan, fr.o.m. 2005-03-10 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Castenfors, Kerstin, fr.o.m. 2005-04-19 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Hirdman, Sven, fr.o.m. 2005-03-10 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Karlström Dorph, Birgitta, fr.o.m. 2005-03-10 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Lundh, Petra, fr.o.m. 2005-01-31 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Sangren, Claes, fr.o.m. 2005-03-10 t.o.m. 2005-12-01
Expert : Sohlman, Staffan, fr.o.m. 2005-03-10 t.o.m. 2005-12-01
Huvudsekreterare : Molander, Per, fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Kugelberg, Charlotte, fr.o.m. 2005-05-14 t.o.m. 2006-01-08
Sekreterare : Viklund, Sanna, fr.o.m. 2005-05-14 t.o.m. 2006-01-08
Informationsansvarig : Olofsdotter, Annika, fr.o.m. 2005-02-18 t.o.m. 2005-12-17
Bitr. sekreterare : Mostad, Karin, fr.o.m. 2005-02-07 t.o.m. 2005-01-08
Assisent : Grunéus, Solveig, fr.o.m. 2005-01-17 t.o.m. 2005-12-01
Expert :

Rapporter

SOU 2005:104Sverige och tsunamin – granskning och förslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:3
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:104 Sverige och tsunamin – granskning och förslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman