: : :

Medverkande i utredning : Johan Kvart

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johan Kvart

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Kvart medverkat i ( 3 st. ):

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)


Beteckning : Ju 2010:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:78 och 2012:47
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Strömberg, Stefan, fr.o.m. 2010-11-17 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2010-12-06
Expert : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hegrelius Jonson, Barbro, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Hübinette, Anders, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2012-01-29
Expert : Kornstrand, Agneta, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kugelberg, Charlotte, fr.o.m. 2012-01-30 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Kvart, Johan, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Lindström, Lars, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Olsson, Thomas, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Skarp, Kerstin, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Expert : Sörbom, Monika, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-03
Sekreterare : Hennig, Cecilia, fr.o.m. 2010-12-06 t.o.m. 2013-04-30
Sekreterare : Silfverberg, Jonas, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2013-04-14
Biträdande sekreterare : Stenberg, Heidi, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2011-12-11
Biträdande sekreterare : Tucker, Sanna, fr.o.m. 2011-11-03 t.o.m. 2011-12-11

Rapporter

SOU 2013:17Brottmålsprocessen
Brottmålsprocessen – Del 1 och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:78 En översyn av brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:47 Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:17 Brottmålsprocessen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Ärendeutredningen (Ju 2005:14) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]

Ärendeutredningen (Ju 2005:14)


Beteckning : Ju 2005:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kvart, Johan, fr.o.m. 2006-09-15 t.o.m. 2007-10-31
Särskild utredare : Renfors, Cecilia, fr.o.m. 2005-11-10 t.o.m. 2006-09-14
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2006-12-31
Sakkunnig : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Persson, Martin, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Skogh, Patrik, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Hjort, Dick, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Kullman, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Moberg, Anders, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Mårtensson, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : von Schèele, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sekreterare : Gärtner, Marie, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-09-30

Rapporter

SOU 2007:65Domstolarnas handläggning av ärenden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:124
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:74 Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju 2005:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:65 Domstolarnas handläggning av ärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Buggningsutredningen (Ju 1996:07) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Buggningsutredningen (Ju 1996:07)


Beteckning : Ju 1996:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:64.
Lokal :
01

Sammansättning


Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1996-09-12 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Alavaara, Kurt, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Alpsten, Börje, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Blomquist, Bo, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Boutz, Kristina, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Brück, Connie, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Danielsson, Jan, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Groth, Elenor, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1996-10-15
Expert : Jennekvist, Leif, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Kvart, Johan, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Lindberg, Helena, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Olsson, Bengt, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-04-14
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1998-04-14
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 1997-09-15 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1998-04-14
Sekreterare : Olsson, Bengt, fr.o.m. 1996-09-16 t.o.m. 1997-01-31

Rapporter

SOU 1998:46Om buggning och andra hemliga
tvångsmedel.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:64
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:46 Om buggning och andra hemliga tvångsmedel [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman