Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fö 2010:03) Internationellt stöd vid kriser

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fö 2010:03) Internationellt stöd vid kriser [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 12 ♂ 10 ) :

Christina Salomonson  []  ( Särskild utredare )
Ansi Gerhardsson  []  ( Sakkunnig )
Christina Goede  []  ( Sakkunnig )
Therese Gudmundsson  []  ( Sakkunnig )
Frida Göranson  []  ( Sakkunnig )
Michael Koch  []  ( Sakkunnig )
Erik Wennerström  []  ( Sakkunnig )
Vanessa Bonsib  []  ( Expert )
Karin Börjesson  []  ( Expert )
Marcus Cato  []  ( Expert )
Malin Dreifaldt  []  ( Expert )
Thord Eriksson  []  ( Expert )
Fredrik Hassel  []  ( Expert )
Anders Klahr  []  ( Expert )
Åsa Kyrk Gere  []  ( Expert )
Henrik Moberg  []  ( Expert )
Håkan Rugeland  []  ( Expert )
Alexander von Buxhoeveden  []  ( Expert )
Elin Buch  []  ( Sekreterare )
Ingmarie Druve  []  ( Sekreterare )
Michaël Koch  []  ( Sakkunnig )
Margareta Gårdmark-Nylén  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fö 2010:03) Internationellt stöd vid kriser


Beteckning : Fö 2010:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-04
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:49, dir. 2011:19 och dir. 2011:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Salomonson, Christina, fr.o.m. 2011-03-10
Sakkunnig : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Goede, Christina, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Gårdmark Nylén, Margareta, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Gudmundsson, Therese, fr.o.m. 2012-02-16
Sakkunnig : Göranson, Frida, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2012-02-15
Sakkunnig : Koch, Michael, fr.o.m. 2011-05-19
Sakkunnig : Wennerström, Erik, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Bonsib, Vanessa, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Börjesson, Karin, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Cato, Marcus, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Dreifaldt, Malin, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Eriksson, Thord, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Hassel, Fredrik, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Klahr, Anders, fr.o.m. 2011-11-01
Expert : Kyrk Gere, Åsa, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : Moberg, Henrik, fr.o.m. 2011-05-19 t.o.m. 2011-10-31
Expert : Rugeland, Håkan, fr.o.m. 2011-05-19
Expert : von Buxhoeveden, Alexander, fr.o.m. 2011-05-19
Sekreterare : Buch, Elin, fr.o.m. 2011-06-01
Sekreterare : Druve, Ingmarie, fr.o.m. 2011-03-21

Rapporter

SOU 2012:29Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman