Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2008 års Kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2008 års Kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2008:22 Översyn av lagen om allmän kameraövervakning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:87 En ny kameraövervakningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 5 ♂ 7 ) :

Margareta Åberg  []  ( Särskild utredare )
John Ahlberk  []  ( Expert )
Madeleine Blixt  []  ( Expert )
Erik Janzon  []  ( Expert )
Hans-Olof Lindblom  []  ( Expert )
Leif Lindgren  []  ( Expert )
Gun Löfgren Cederberg  []  ( Expert )
Per Svartz  []  ( Expert )
Mathias Säfsten  []  ( Expert )
David Törngren  []  ( Expert )
Maria Wassén  []  ( Expert )
Åse Sundström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2008 års Kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04)


Beteckning : Ju 2008:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-03
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:22
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Åberg, Margareta, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Ahlberk, John, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Blixt, Madeleine, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Janzon, Erik, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Lindblom, Hans-Olof, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-08-15
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Löfgren Cederberg, Gun, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Svartz, Per, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-03-05
Expert : Törngren, David, fr.o.m. 2009-03-06 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Wassén, Maria, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Sekreterare : Sundström, Åse, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-15

Rapporter

SOU 2009:87En ny kameraövervakningslag

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman