Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Mathias Säfsten

Sök kontaktuppgifter till Mathias Säfsten på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Mathias Säfsten

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Mathias Säfsten medverkat i ( 9 st. ):

Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju 2014:H) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]
Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju 2014:H)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-29
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2014/3010/P
Uppdraget beräknas vara slutfört den 1 oktober 2014.
Medverkande :
Sten Heckscher, f.d. ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-10-01
Sekreterare : Daniel Eriksson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-06-13 t.o.m. 2014-10-12
Sekreterare : Mathias Säfsen, ämnesråd, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-06-12
Sekreterare : Karin Walberg, kansliråd, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-06-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Integritetskommittén (Ju 2014:09) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Integritetskommittén (Ju 2014:09)


Beteckning : Ju 2014:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:65 och dir. 2016:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Gräslund, Göran, fr.o.m. 2014-05-08 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Andersson, Phia, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Börjesson, Agneta, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Dulny, Christoffer, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-10-19
Ledamot : Ferm, Maria, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-11-06
Ledamot : Gonzalez Westling, Xamuel, fr.o.m. 2015-04-28 t.o.m. 2016-03-02
Ledamot : Green, Mats, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Hammarbergh, Krister, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Isaksson, Ulf, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Jansson, Eva-Lena, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Johansson Metso, Frida, fr.o.m. 2014-07-30 t.o.m. 2016-10-17
Ledamot : Karlsson, Ulrika, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-10-19
Ledamot : Leveborn, Mathias, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Linander, Johan, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-03-22
Ledamot : Lindholm, Veronica, fr.o.m. 2014-10-23 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Lundgren, Elin, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Millard, Jonas, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Norlén, Andreas, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-10-19
Ledamot : Roswall, Jessika, fr.o.m. 2016-10-20 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Schröder, Anders, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Shekarabi, Ardalan, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-10-22
Ledamot : Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Sundin, Mathias, fr.o.m. 2016-10-18 t.o.m. 2017-04-25
Ledamot : Wagenius, Hanna, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Wallinder, Heidi-Maria, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2017-06-07
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2015-04-27
Ledamot : Öz, Emanuel, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Alverfors, Ingela, fr.o.m. 2014-08-18 t.o.m. 2015-08-19
Expert : Ahmed, Sara, fr.o.m. 2016-07-14 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Edwald, Fia, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-03-22
Expert : Ejner, Mikael, fr.o.m. 2016-08-25 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Eklund Löwinder, Anne-Marie, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Harnesk, Ulrika, fr.o.m. 2015-08-20 t.o.m. 2016-09-11
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2016-07-14 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Hörnlund, Anna, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2014-08-17
Expert : Idesten, Gunnar, fr.o.m. 2016-03-23 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Kronwall, Jeanette, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-07-13
Expert : Runmarker, Agneta, fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Schultz, Mårten, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2017-06-07
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2014-06-27 t.o.m. 2016-07-13
Sekreterare : Jacobsson, Maria, fr.o.m. 2015-11-16 t.o.m. 2017-06-13
Sekreterare : Janzon, Erik, fr.o.m. 2014-06-09 t.o.m. 2017-05-31
Sekreterare : Monfils Gustafsson, Katarina, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2015-11-18

Rapporter

SOU 2016:41Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén
SOU 2017:52Så stärker vi den personliga integriteten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:65 Den personliga integriteten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:12 Tilläggsdirektiv till Integritetskommittén (Ju 2014:09) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Fö 2012:03) Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden


Beteckning : Fö 2012:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:85
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 2012-09-17
Sakkunnig : Skjöldebrand, Cecilia, fr.o.m. 2012-09-25
Sakkunnig : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2012-09-25
Expert : Sahlén, Torbjörn, fr.o.m. 2012-09-25
Sekreterare : Lidström, Ann-Kristin, fr.o.m. 2012-09-17

Rapporter

SOU 2013:18Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:85 Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2011 års vallagskommitté (Ju 2011:13) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

2011 års vallagskommitté (Ju 2011:13)


Beteckning : Ju 2011:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2011:97
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nilsson, Bengt Åke, fr.o.m. 2011-10-27 t.o.m. 2013-04-30
Ledamot : Andersson, Max, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Beckman, Lars, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Fransson, Josef, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Gerdau, Mats, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Granbom Ellison, Karin, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Gustafsson, Billy, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Höij, Helena, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Jämtin, Carin, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Torstensson, Åsa, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Ledamot : Åsebol, Ann-Britt, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Blomberg, Anna, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Blomqvist, Paula, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Hektor, Anders, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Hult, Jan, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Lemon, Kristina, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Persson, Cecilia, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-04-17
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2011-12-08 t.o.m. 2013-04-17
Sekreterare : Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2011-12-01 t.o.m. 2013-04-30

Rapporter

2012:94Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater
SOU 2013:24E-röstning och andra valfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:97 Översyn av valsystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (Fi 2010:04) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Kommittén för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt (Fi 2010:04)


Beteckning : Fi 2010:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2010:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nyman, Stig, fr.o.m. 2010-08-01 t.o.m. 2012-05-07
Ledamot : Abramsson, Karl Gustav, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Andnor, Berit, fr.o.m. 2010-08-01 t.o.m. 2011-08-08
Ledamot : Bojerud, Stellan, fr.o.m. 2011-02-15
Ledamot : Ekström, Hans, fr.o.m. 2011-09-29
Ledamot : Granberg, Agneta, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Hoffstedt, Gustaf, fr.o.m. 2011-02-15
Ledamot : Hövenmark, Anna, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Oskarsson, Irene, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Persson, Lars, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Thomasson, Karin, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Toresen, Sven-Åke, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Wallmark, Hans, fr.o.m. 2010-08-01
Ledamot : Wernersson, Marie-Louise, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Blomqvist, Paula, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Brixskiöld, Marcus, fr.o.m. 2010-08-01 t.o.m. 2011-09-28
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2010-11-01
Expert : Eklund, Eva, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Högberg, Emil, fr.o.m. 2010-08-01 t.o.m. 2010-11-30
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Lindström, Anna, fr.o.m. 2010-08-01
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2010-08-01
Huvudsekreterare : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2010-08-16 t.o.m. 2012-05-13
Sekreterare : Olsson, Markus, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2012-05-07

Rapporter

SOU 2012:30Vital kommunal demokrati
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:53 Förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förvarsutredningen (Ju 2009:03) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Förvarsutredningen (Ju 2009:03)


Beteckning : Ju 2009:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-02-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:1, dir. 2009:83, dir. 2010:3 och dir. 2010:63
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg,tel. 031-701 53 50
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hagsgård, Anders, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-02-28
Expert : Axelsson, Niclas, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Isaksson, Lena, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Ling, Roberg, fr.o.m. 2009-10-09 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Löfgren, Ola, fr.o.m. 2010-01-20 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Malkan, Johan, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2009-12-20
Expert : Malkan, Johan, fr.o.m. 2010-09-29 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Palmstierna, Charlotte, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Peyron, Johanna, fr.o.m. 2009-12-21 t.o.m. 2010-09-28
Expert : Påle-Bartes, Karin, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Rosenqvist, Hans, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Sjölund, Daniel, fr.o.m. 2009-11-30 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2009-12-21 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2009-02-16 t.o.m. 2009-05-13
Expert : Wilton Wahren, Alexandra, fr.o.m. 2010-09-29 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Åbjörnsson Hollmark, Elisabet, fr.o.m. 2009-11-30 t.o.m. 2011-02-15
Sekreterare : Hjort Ööpik, Anna, fr.o.m. 2009-02-05 t.o.m. 2011-03-12

Rapporter

SOU 2009:60Återvändandedirektivet och svensk rätt
SOU 2011:17Förvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:60 Återvändandedirektivet och svensk rätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:17 Förvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2008 års Kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

2008 års Kameraövervakningsutredning (Ju 2008:04)


Beteckning : Ju 2008:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-03
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:22
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Åberg, Margareta, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Ahlberk, John, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Blixt, Madeleine, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Janzon, Erik, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Lindblom, Hans-Olof, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-08-15
Expert : Lindgren, Leif, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-06-30
Expert : Löfgren Cederberg, Gun, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Svartz, Per, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-03-05
Expert : Törngren, David, fr.o.m. 2009-03-06 t.o.m. 2009-11-04
Expert : Wassén, Maria, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-04
Sekreterare : Sundström, Åse, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-11-15

Rapporter

SOU 2009:87En ny kameraövervakningslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:22 Översyn av lagen om allmän kameraövervakning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:87 En ny kameraövervakningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E) [ Ledamot ]
Interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (Ju 2006:E)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-04-26
Lokal : Kulturdepartementet
Arbetsgruppen ska förlängas på obestämd tid.
Medverkande :
Ordförande : Marcus Brixskiöld, departementsråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-04
Ordförande : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ordförande : Gustaf Lind, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-22
Ordförande : Jan Nordlander, ambassadör, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ordförande : Jenny Olausson, departementsråd, fr.o.m. 2015-01-19
Ordförande : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-21
Ordförande : Charlotta Wickman, departementsråd, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Camilla Abrahamsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : John Ahlberk, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mattias Ahlquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Anette Ahrnens, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Emanuel Allroth, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Johan Allvin, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Mikael Andersson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Monica Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-06-01
Ledamot : Lars Arell, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Sara Benjamin, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Gunilla Bergerén, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikaela Bexar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Cecilia Blomberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Charlotte Brunelid, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Kerstin Bynander, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Johan Bäverbradt, kansliråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Elisas Cansu, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Viktor Carlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna Centerstig, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Kristina Cunningham, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jennie Dackmar, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-03-24 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Hans Dahlgren, ambassadör, fr.o.m. 2010-10-27 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jenny Egermark, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Andreas Egeryd, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Expert : Hanna Ek, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sofia Ekfeldt Nyman, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Elisabeth Eklund, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Helle Ellehöj, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Josefin Emanuel Brattberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Eneman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Christer Eriksson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anna Falkdalen, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Ulrika Funered, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Annika Gottberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12
Ledamot : Mari Granath Lagercrantz, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Klara Grundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Peter Grym, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Johanna Gustafsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Maria Gutiérrez, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Hagberg, kansliråd, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Michael Haglund, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Christina Hammarstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Petra Hansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Lovisa Hellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-12-19
Ledamot : Eva-Marie Hellstran, rättssakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Jacob Holm, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Kristina Hållén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Malin Häggqvist, departementssekreterare, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Emil Högberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Ingrids, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Anna Jakenberg Brinck, kansliråd, fr.o.m. 2015-09-21 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Kerstin Jansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Thomas Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11
Ledamot : Alireza Javaheri, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Helena Johnsson, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Magnus Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Jontén, departementssekreterare, t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Åsa Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Lennart Killander Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Margareta Kristiansson, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Henrik Källsbo, kansliråd, fr.o.m. 2016-06-01
Ledamot : Johan Lantto, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Charlotte Lewenhaupt, departementssekreterare, t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lotta Liljegren, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ann Lindh, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Niklas Lind, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anna Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2008-02-05
Ledamot : Sofie Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Daniel Lindvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Eva Lisskar-Dahlgren, kansliråd, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Lindqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Ebba Littorin, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Helena Lundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-04-01
Ledamot : Johan Lundmark, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Miriam Malmqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Martinson, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24
Ledamot : Selma Memik, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Lena Mirow, kansliråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Sara Modin, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Petra Mårselius, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Carina Mårtensson, ämnesråd, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2015-01-18
Ledamot : Johanna Möllerberg, ämnesråd, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Filip Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Helene Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lars Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2012-12-28
Ledamot : Anna Nordlander, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Tanja Ohlsson Blandy, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2015-01-21
Ledamot : Lars Olsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2012-12-15
Ledamot : Charlotte Palmstierna, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Maria Parent, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Lina Pastorek, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Sara Philipson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Anne Rapp, rättssakkunnig, fr.o.m. 2008-06-03 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Pia Roed, kansliråd, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Alexander Rohdin, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Johanna van Rooij, rättssakkunnig, fr.o.m. 2016-04-11 t.o.m. 2017-12-03
Ledamot : Charlotte Roth-Olanders, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Karin Seydlitz, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Helena Sivard Askvik, departementssekreteare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Per Sjögren, departementsråd, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Henrik Sjölinder, kansliråd, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2014-03-23
Ledamot : Anna-Lena Sjölund, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-10-09
Ledamot : Theresia Ståhle, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Jesper Svarén, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19
Ledamot : Lisa Emelia Svensson, kansliråd, t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Macus Sverdén, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Mathias Säfsten, ämnesråd, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2013-10-08
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, kansliråd, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Cecilia Torstensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : David Törngren, kansliråd, fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2016-04-10
Ledamot : Karin Wenander, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Jenny Wessblad-Hårdh, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Anne-Cerise Nilsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Nyman, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Johanna Ode, departementssekretare, fr.o.m. 2006-08-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Mikael Oskarsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Cecilia Romson Örnberg, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Mihail Stoican, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Ulrika Sundberg, minister, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Ledamot : Negin Tagavi, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2015-09-20
Ledamot : Bilge Tekin Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-12-18
Ledamot : Bilge Tekon Befrits, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Göran Ternbo, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-05-31
Ledamot : Cecilia Vestman, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2009-09-27
Ledamot : Elisabeth Wass Löfstedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Olof Wetterwvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Tora Wigstrand, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2012-03-31
Ledamot : Maria Wilenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-12-31
Ledamot : Anders Wilhelmsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2009-05-11
Ledamot : Anna Wrange, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Nadia Yousri, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2007-06-05
Ledamot : Danielle Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2017-02-19
Ledamot : Fanny Zachrisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-09-21
Ledamot : Jens Ölander, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-04
Ledamot : Jonas Öhlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2017-02-20
Ledamot : Signe Öhman, ämnesråd, fr.o.m. 2017-12-04
Ledamot : Carolina Östgren, departementssekreterare, fr.o.m. 2012-12-18 t.o.m. 2014-03-23
Sekreterare : Maria Jontén, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-02-05 t.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Camilla Goldbeck-Löwe, kansliråd, fr.o.m. 2006-09-28 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : David Karlsson, dep.sekr., fr.o.m. 2009-05-12 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Anna-Karin Lindblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-02-05
Sekreterare : Lena Mirow, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-09-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2006:07) Personlig integritet i arbetslivet


Beteckning : N 2006:07
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-05-11
Direktiv för utredningen se, dir. 2006:55, dir. 2008:85 och dir. 2008:152
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lilja Hansson, Cathrine, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-09-14
Ledamot : Fredén, Thomas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-07-31
Ledamot : Gellner, Lars, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Grenfors, Jeanette, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Hoffstedt, Anneli, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Jonsson, Claes-Mikael, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-09-09
Ledamot : de Lange, Arne, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Maier Söderberg, Lena, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2009-04-14
Ledamot : Wahlstedt, John, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Aringer, Leif, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Herzfeld Olsson, Petra, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Jillger, Aimée, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Runmarker, Agneta, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Säfsten, Mathias, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-04-14
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-12-05
Sekreterare : Rosén, Johan, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2009-04-14
Sekreterare : Sylvan, Monica, fr.o.m. 2006-11-24 t.o.m. 2009-05-05

Rapporter

SOU 2009:44Integritetsskydd i arbetslivet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman