: : :

Studiesocial utredning (U 2007:13)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Studiesocial utredning (U 2007:13) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2007:153 En studiesocial utredning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 10 ♂ 11 ) :

Roger Tiefensee  []  ( Ordförande )
Ella Bohlin  []  ( Ledamot )
Rossana Dinamarca  []  ( Ledamot )
Caroline Helmersson Olsson  []  ( Ledamot )
Christer Nylander  []  ( Ledamot )
Lage Rahm  []  ( Ledamot )
Oskar Öholm  []  ( Ledamot )
Eva Löfbom  []  ( Sakkunnig )
Sverker Lönnerholm  []  ( Sakkunnig )
Sofia Magnusson  []  ( Sakkunnig )
Helena Mähler Lejon  []  ( Sakkunnig )
Marie Mäkk  []  ( Sakkunnig )
Per Tillander  []  ( Sakkunnig )
Daniel Wanhatalo  []  ( Sakkunnig )
Leif Davidsson  []  ( Huvudsekreterare )
Per Båvner  []  ( Sekreterare )
Lars Erik Lindholm  []  ( Sekreterare )
Moa Morin  []  ( Sekreterare )
Carl-Johan Stolt  []  ( Sekreterare )
Jenny Wäsström  []  ( Sekreterare )
Eva Åström  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Studiesocial utredning (U 2007:13)


Beteckning : U 2007:13
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-09
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:153
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Tiefensee, Roger, fr.o.m. 2007-12-18 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Bohlin, Ella, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Dinamarca, Rossana, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Helmersson Olsson, Caroline, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Nylander, Christer, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Rahm, Lage, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Öholm, Oskar, fr.o.m. 2008-02-26 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Löfbom, Eva, fr.o.m. 2008-03-04 t.o.m. 2008-12-15
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2008-12-16 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Magnusson, Sofia, fr.o.m. 2008-03-04 t.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Mähler Lejon, Helena, fr.o.m. 2008-09-02 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Mäkk, Marie, fr.o.m. 2008-03-04 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Tillander, Per, fr.o.m. 2008-03-04 t.o.m. 2009-03-31
Sakkunnig : Wanhatalo, Daniel, fr.o.m. 2008-03-04 t.o.m. 2009-03-31
Huvudsekreterare : Davidsson, Leif, fr.o.m. 2008-01-22 t.o.m. 2009-03-31
Sekreterare : Båvner, Per, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-03-31
Sekreterare : Lindholm, Lars Erik, fr.o.m. 2008-02-11 t.o.m. 2009-03-31
Sekreterare : Morin, Moa, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-04-19
Sekreterare : Stolt, Carl-Johan, fr.o.m. 2008-02-04 t.o.m. 2009-03-31
Sekreterare : Wäsström, Jenny, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2009-03-31
Sekreterare : Åström, Eva, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-03-31

Rapporter

SOU 2009:28Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt + Bilagor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman