Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 5 ♂ 4 ) :

Sofia Larsen  []  ( Särskild utredare )
Cecilia Danielsson  []  ( Expert )
Kent Eriksson  []  ( Expert )
Ulf Gustin  []  ( Expert )
Kristina Lindström  []  ( Expert )
Jan Mellgren  []  ( Expert )
Mari Svensson  []  ( Expert )
Roger Karlsson  []  ( Sekreterare )
Merja Strömberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om statliga specialskolor - bättre förutsättningar ochtydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-12-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor - delbetänkande
SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Sofia Larsen, led. av riksdagen, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Cecilia Danielsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Ulf Gustin, stf. grundskolechef, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Kristina Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Jan Mellgren, skolchef, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Mari Svensson, kansliråd, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Roger Karlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-02-19 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Merja Strömberg, kansliråd, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-03

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman