: : :

Medverkande i utredning : Sofia Larsen På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Sofia Larsen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Sofia Larsen medverkat i:

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11) [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar ochtydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)


Beteckning : U 2006:11
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsen, Sofia, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Eriksson, Kent, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Gustin, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Lindström, Kristina, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Mellgren, Jan, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Svensson, Mari, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2007-02-19 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-03

Rapporter

SOU 2007:30Två nya statliga specialskolor – delbetänkande
SOU 2007:87Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman