Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Mari Svensson

Sök kontaktuppgifter till Mari Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Mari Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Mari Svensson medverkat i ( 9 st. ):

Benchmarkingutredningen (S 2014:18) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Benchmarkingutredningen (S 2014:18)


Beteckning : S 2014:18
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:120
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlström, Urban, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-04-01
Expert : Eriksson, Charlotta, fr.o.m. 2014-10-02
Expert : Jacobsson, Bengt, fr.o.m. 2014-10-02
Expert : Johansson, Martin, fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2015-02-08
Expert : Johansson, Susanne, fr.o.m. 2015-02-09
Expert : Johnsson, Ken, fr.o.m. 2014-10-02
Expert : Lindblom, Eva, fr.o.m. 2014-10-02
Expert : Svensson, Mari, fr.o.m. 2014-10-02
Expert : Thorslund, Oskar, fr.o.m. 2014-10-02
Sekreterare : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2014-09-22 t.o.m. 2015-04-12

Rapporter

SOU 2015:36Systematiska jämförelser. För lärande i staten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:120 Utveckling i staten genom systematiska jämförelser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:36 Systematiska jämförelser – För lärande i staten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Organisationskommittén för strålsäkerhet (M 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Sakkunnig ]

Organisationskommittén för strålsäkerhet (M 2007:05)


Beteckning : M 2007:05
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2009-03-09
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:135 och dir. 2008:17
Lokal :
Uppdraget slutfördes den 1 juli 2008 i och med att den nya myndigheten för strålsäkerhet, Strålsäkerhetsmyndigheten, bildades

Sammansättning


Särskild utredare : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Appelgren, Stefan, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Gerhardsson, Ansi, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Glanell, Marie, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Gustafsson, Åsa, fr.o.m. 2007-11-05 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Gårding Wärnberg, Maria, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Lindgren, Anders, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Måwe, Karin, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Rapp, Patrik, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Svensson, Mari, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Yngvesson, Ulf, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Huvudsekreterare : Hassel, Fredrik, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Finné-Molinder, Maria, fr.o.m. 2007-12-10 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Ljung, Johanna, fr.o.m. 2007-11-01 t.o.m. 2008-07-06

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar ochtydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)


Beteckning : U 2006:11
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsen, Sofia, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Eriksson, Kent, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Gustin, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Lindström, Kristina, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Mellgren, Jan, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Svensson, Mari, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2007-02-19 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-03

Rapporter

SOU 2007:30Två nya statliga specialskolor – delbetänkande
SOU 2007:87Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet, GEORG (S 2003:13) [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om inrättande av en sammanhållen statlig myndighet försocialförsäkringsområdet, GEORG (S 2003:13)


Beteckning : S 2003:13
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-02
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-12-18
Direktiv för se. dir. 2003:170
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rydh, Jan, fr.o.m. 2004-01-23
Sakkunnig : Lundin, Gun-Britt, fr.o.m. 2004-02-02
Sakkunnig : Stål, Mona, fr.o.m. 2004-02-02
Sakkunnig : Svensson, Mari, fr.o.m. 2004-02-02
Sakkunnig : Wallmon, Sture, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Björhammar, Per, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Carlsson, Benny, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Christiernsson, Astrid, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Lender, Adriana, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Lindblom, Solveig, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Norlin, Siv, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Rydh, Anders, fr.o.m. 2004-02-02
Expert : Stjärnsten, Bengt, fr.o.m. 2004-02-02
Malmborg, Curt, fr.o.m. 2004-11-08
Sekreterare : Andersson, Rolf, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Forenius, Tomas, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Gripwall, Anna-Carin, fr.o.m. 2004-03-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Hägg, Mocki, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Lönngren, Eva Stina, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare : Tsakiridis, Nikos, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-12-31

Rapporter

SOU 2004:127Försäkringskassan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:127 Försäkringskassan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om visstidsplaceringar (U 2002:06) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen om visstidsplaceringar (U 2002:06)


Beteckning : U 2002:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-04
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-03-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:36
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bååth, Greger, fr.o.m. 2002-04-23 t.o.m. 2002-11-15
Expert : Falkenborn, Annika, fr.o.m. 2002-05-14 t.o.m. 2002-11-15
Expert : Lockman, Maria, fr.o.m. 2002-08-15 t.o.m. 2002-11-15
Expert : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2002-05-14 t.o.m. 2002-11-15
Expert : Svensson, Mari, fr.o.m. 2002-05-14 t.o.m. 2002-11-15
Sekreterare : Palm, Olle, fr.o.m. 2002-05-14 t.o.m. 2002-11-30

Rapporter

SOU 2002:106Visstidsutbildning vid statliga resurscenter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:36 Visstidsplaceringar

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:106 Visstidsutbildning vid statliga resurscenter [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 2001:04) om en ny myndighet för beredskapsplanering [ Avslutad 2002 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (Fö 2001:04) om en ny myndighet för beredskapsplanering
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:84 och 2002:50
Utredningens uppdrag slutfördes den 30 juni 2002 och den nya myndighetenKrisberedskapsmyndigheten inrättades den 1 juli 2002.
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2001-10-19
Sakkunnig : Roland Bjuremalm, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Ulrica Gradin, ämnesråd, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Tord Pettersson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Eva Sjöberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-30
Sakkunnig : Mari Svensson, kansliråd, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Niklas Angestav, enhetschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Styrbjörn Bjarke, stabschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Birgitta Darrell, avdelningschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Inger Eriksson, länsråd, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Johan Friberg, enhetschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Anders Johansson, enhetschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Staffan Karlsson, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Åke Lindström, planeringschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Bo Richard Lundgren, utredningschef, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Berit Lundstedt, säkerhetsindendent, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Andres Muld, administrativ direktör, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Eva Thorsell, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Gun Tombrock, departementsråd, fr.o.m. 2001-11-30
Expert : Christina Weglert, institutionschef, fr.o.m. 2001-11-30
Huvudsekreterare : Fredrik Hassel, officer, fr.o.m. 2001-12-01
Sekreterare : Klara Cederlund, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2001-11-29 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Christina Dahlberg Skogh, jurist, fr.o.m. 2002-01-10
Sekreterare : Maria Finné-Molinder, administrativ chef, fr.o.m. 2002-04-01
Sekreterare : Johanna Enberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-19
Sekreterare : Björn Myrberg, ekonomichef, fr.o.m. 2002-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om statens stöd i specialpedagogiska frågor (U 2000:01) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredningen om statens stöd i specialpedagogiska frågor (U 2000:01)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Karlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-02-21 t.o.m. 2001-07-13
Expert : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-07-13
Expert : Merja Strömberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-07-13
Expert : Mari Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-07-13
Expert : Eva Wallberg, kansliråd, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2001-07-13
Sekreterare : Viktoria Lindström, jurist, fr.o.m. 2000-08-07 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Per Stengård, förhandlingssekreterare, fr.o.m. 2000-04-25 t.o.m. 2001-09-15
Sekreterare : Åsa Tillberg, journalist, fr.o.m. 2000-08-15 t.o.m. 2001-07-15
Sekreterare : Erik Wallander, bitr. direktör, fr.o.m. 2001-01-08 t.o.m. 2001-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en gemensam myndighet för den statliga specialskolan (U 1999:07) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen om en gemensam myndighet för den statliga specialskolan (U 1999:07)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:91.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport SPM Specialskolemyndigheten - en gemensam myndighet för den statliga specialskolan. Dnr U 2000/2136/S
Slutrapport SPM Specialskolemyndigheten. Dnr U2000/2767/S
Medverkande :
Särskild utredare : Greger Bååth, rektor, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Christer Fleur, rektor, fr.o.m. 2000-01-10 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Annica Lindblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Lena Linnerborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-02-13
Expert : Mari Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Merja Strömberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-02-24 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Lena Wiman, fr.o.m. 2000-01-31 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Maria Lockman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-01-10 t.o.m. 2000-08-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

EU-tjänstgöringsutredningen (Fi 1994:09) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

EU-tjänstgöringsutredningen (Fi 1994:09)


Beteckning : Fi 1994:09
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:108.
Lokal :
0

Sammansättning


Aspegren, Lennart
Expert : Cloarec, Robert
Expert : Dahlbom, Monica
Expert : Ekström, Anna
Expert : Hansén-Larsson, Gunilla
Expert : Höjer, Inger
Expert : Kjellstrand, Arne
Expert : Lundberg, Inga
Expert : Rahm, Martin
Expert : Svensson, Mari
Expert : Tillander, Per
Sekreterare : Blomquist, Marie

Rapporter

SOU 1995:89Svenskar i EU-tjänst
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:89 Svenskar i EU-tjänst [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman