Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Cecilia Danielsson

Sök kontaktuppgifter till Cecilia Danielsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Cecilia Danielsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Cecilia Danielsson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om en fristående vuxenutbildning (U 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om en fristående vuxenutbildning (U 2007:02)


Beteckning : U 2007:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-06
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:32
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gerdau, Mats, fr.o.m. 2007-03-08 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Ahlgren, Jesper, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Ericsson, Berndt, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Fridén, Eva, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Gustafsson, Karin, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-03
Expert : Sjögren, Johannes, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Teljosuo, Tommi, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-03
Huvudsekreterare : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-03-03
Sekreterare : Lövquist, Britt-Marie, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-03-03

Rapporter

SOU 2008:17Frivux – Valfrihet i vuxenutbildningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:32 En fristående vuxenutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:17 Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning (U 2006:11) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om statliga specialskolor – bättre förutsättningar ochtydligare ansvarsfördelning (U 2006:11)


Beteckning : U 2006:11
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Larsen, Sofia, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Eriksson, Kent, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Gustin, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Lindström, Kristina, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Mellgren, Jan, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Expert : Svensson, Mari, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2007-02-19 t.o.m. 2007-12-03
Sekreterare : Strömberg, Merja, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-03

Rapporter

SOU 2007:30Två nya statliga specialskolor – delbetänkande
SOU 2007:87Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och desskonsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03)


Beteckning : U 2005:03
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:61 och dir. 2006:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bremberg, Sven, fr.o.m. 2005-05-19 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2005-11-21
Expert : Bodin, Gunilla, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Caryll, Maria, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Nyman, Minna, fr.o.m. 2005-11-22 t.o.m. 2006-03-05
Expert : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Huvudsekreterare : Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2005-06-13 t.o.m. 2006-08-27
Sekreterare : Lager, Anton, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2006-08-15

Rapporter

SOU 2006:77Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman