Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03)

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Utbildnings- och kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 ) :

Sven Bremberg  []  ( Särskild utredare )
Annika Bengtsson  []  ( Expert )
Gunilla Bodin  []  ( Expert )
Maria Caryll  []  ( Expert )
Cecilia Danielsson  []  ( Expert )
Minna Nyman  []  ( Expert )
Daniel Zetterberg  []  ( Expert )
Ullalena Haeggman  []  ( Huvudsekreterare )
Anton Lager  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och desskonsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03)


Beteckning : U 2005:03
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:61 och dir. 2006:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bremberg, Sven, fr.o.m. 2005-05-19 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2005-11-21
Expert : Bodin, Gunilla, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Caryll, Maria, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Nyman, Minna, fr.o.m. 2005-11-22 t.o.m. 2006-03-05
Expert : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Huvudsekreterare : Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2005-06-13 t.o.m. 2006-08-27
Sekreterare : Lager, Anton, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2006-08-15

Rapporter

SOU 2006:77Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman