: : :

Medverkande i utredning : Anton Lager

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anton Lager

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anton Lager medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om Mått på livskvalitet (Fi 2014:09) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Utredningen om Mått på livskvalitet (Fi 2014:09)


Beteckning : Fi 2014:09
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-05-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:68
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Erikson, Robert, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-06-08
Expert : von Brünken, Tanja, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Giaever, Andreas, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Gumpert, Leo, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Hasselsten, Ingrid, fr.o.m. 2014-09-24
Expert : Hedberg, Anna, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Lager, Anton, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Ljungberg, Anders, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Nilstierna, Tom, fr.o.m. 2014-06-25
Expert : Otterblad-Olausson, Petra, fr.o.m. 2014-06-26
Expert : Troselius, Petronella, fr.o.m. 2014-06-25 t.o.m. 2014-09-23
Expert : Waldenström, Nina, fr.o.m. 2014-06-25
Sekreterare : Blanck, Anton, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-06-11

Rapporter

SOU 2015:56Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:68 Mått på livskvalitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:56 Får vi det bättre? – Om mått på livskvalitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om ungdomars livssituation utifrån stress och desskonsekvenser för den psykiska hälsan (U 2005:03)


Beteckning : U 2005:03
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:61 och dir. 2006:12
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bremberg, Sven, fr.o.m. 2005-05-19 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2005-11-21
Expert : Bodin, Gunilla, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Caryll, Maria, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Danielsson, Cecilia, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Nyman, Minna, fr.o.m. 2005-11-22 t.o.m. 2006-03-05
Expert : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2005-09-06 t.o.m. 2006-08-15
Huvudsekreterare : Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2005-06-13 t.o.m. 2006-08-27
Sekreterare : Lager, Anton, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2006-08-15

Rapporter

SOU 2006:77Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman