: : :

Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:97 När en räcker – Mastdelning för miljön [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:88 Effektivare LEK [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 26 st. ♀ 9 ♂ 17 ) :

Urban Karlström  []  ( Särskild utredare )
Sara Andersson  []  ( Expert )
Anette Briheim Fällman  []  ( Expert )
Ann Ekstrand  []  ( Expert )
Fredrik von Essen  []  ( Expert )
Ivar Frostenson  []  ( Expert )
Anna Gillholm  []  ( Expert )
Mikael Gulliksson  []  ( Expert )
Martin Gynnerstedt  []  ( Expert )
Leif Gäverth  []  ( Expert )
Karin Hovlin  []  ( Expert )
Lars Hultkrantz  []  ( Expert )
Erik Murray  []  ( Expert )
Anders Nauclér  []  ( Expert )
Helena Strömbäck  []  ( Expert )
Stellan Svedström  []  ( Expert )
Ola Svensson  []  ( Expert )
Pontus Söderström  []  ( Expert )
Carl-Erik Sölscher  []  ( Expert )
Reigun Thune Hedström  []  ( Expert )
Maria Ulfvensjö  []  ( Expert )
Carin Wahren  []  ( Expert )
Anders Victorin  []  ( Expert )
Jacob Heister  []  ( Sekreterare )
Roger Pyddoke  []  ( Sekreterare )
Hans Öjemark  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)


Beteckning : N 2005:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-02-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:16, dir. 2005:86, dir. 2005:105 och dir. 2006:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Karlström, Urban, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Andersson, Sara, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Briheim Fällman, Anette, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Ekstrand, Ann, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : von Essen, Fredrik, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Frostensson, Ivar, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Gillholm, Anna, fr.o.m. 2005-06-22 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Gynnerstedt, Martin, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Gäverth, Leif, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Hovlin, Karin, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-10-16
Expert : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Murray, Erik, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-06-07
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-06-21
Expert : Svedström, Stellan, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Svensson, Ola, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-04-05
Expert : Söderström, Pontus, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Sölscher, Carl-Erik, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Thune-Hedström, Reigun, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2005-11-07
Expert : Ulfvensjö, Maria, fr.o.m. 2005-03-22 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Wahren, Carin, fr.o.m. 2006-04-06 t.o.m. 2006-10-23
Expert : Victorin, Anders, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2006-10-23
Sekreterare : Heister, Jacob, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2006-10-23
Sekreterare : Pyddoke, Roger, fr.o.m. 2005-04-28 t.o.m. 2006-10-24
Sekreterare : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2005-03-08 t.o.m. 2006-10-31

Rapporter

SOU 2005:97När en räcker. Mastdelning för miljön
SOU 2006:88Effektivare LEK
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman