Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 6 ♂ 8 ) :

Ulrika Beergrehn  []  ( Särskild utredare )
Patrik Alm  []  ( Sakkunnig )
Carin Jahn  []  ( Sakkunnig )
Örjan Landelius  []  ( Sakkunnig )
Torbjörn Malm  []  ( Sakkunnig )
Bengt Sjöberg  []  ( Sakkunnig )
Mattias Wahlstedt  []  ( Sakkunnig )
Patrik Örnsved  []  ( Sakkunnig )
Elias Arfwedson  []  ( Expert )
Meit Camving  []  ( Expert )
Suzanne Julin  []  ( Expert )
Maarit Jänterä-Jareborg  []  ( Expert )
Christer Sjödin  []  ( Expert )
Boel Wermelin-Börjesson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-03-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:14 och dir. 2005:55
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Lilla Nygatan 3,Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-701 53 55 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen - delbetänkande
SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m. - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ulrika Beergrehn, hovrättsråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Patrik Alm, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-01-19
Sakkunnig : Carin Jahn, ämnesråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Örjan Landelius, departementsråd, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Torbjörn Malm, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Bengt Sjöberg, departementsråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-09-01
Sakkunnig : Mattias Wahlstedt, kansliråd, fr.o.m. 2005-03-11 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Patrik Örnsved, kansliråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-09-09
Expert : Elias Arfwedson, advokat, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Meit Camving, generaldirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Suzanne Julin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Maarit Jänterä-Jareborg, professor, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Christer Sjödin, kammarrättslagman, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Sekreterare : Boel Wermelin-Börjesson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2006-01-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman