Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bengt Sjöberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Bengt Sjöberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bengt Sjöberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Sjöberg medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03) [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-03-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:14 och dir. 2005:55
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Lilla Nygatan 3,Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-701 53 55 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen - delbetänkande
SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m. - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ulrika Beergrehn, hovrättsråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Patrik Alm, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-01-19
Sakkunnig : Carin Jahn, ämnesråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Örjan Landelius, departementsråd, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Torbjörn Malm, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Bengt Sjöberg, departementsråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-09-01
Sakkunnig : Mattias Wahlstedt, kansliråd, fr.o.m. 2005-03-11 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Patrik Örnsved, kansliråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-09-09
Expert : Elias Arfwedson, advokat, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Meit Camving, generaldirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Suzanne Julin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Maarit Jänterä-Jareborg, professor, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Christer Sjödin, kammarrättslagman, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Sekreterare : Boel Wermelin-Börjesson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2006-01-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av läkemedelsförmånen (S 1999:06) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om översyn av läkemedelsförmånen (S 1999:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:143 Rapport om förskrivningsregler. Förtydligande om gällande regler för att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen.
SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen + bilagedel
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Edhag, f.d. överdirektör, fr.o.m. 1999-06-03
Sakkunnig : Anders Blanck, departementsråd, fr.o.m. 2000-02-08
Sakkunnig : Marianne Boivie, projektledare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Kjell Ellström, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Henrik Gaunitz, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 2000-04-09
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementsråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Anders Hedberg, ekonom, fr.o.m. 1999-11-18
Sakkunnig : Sven Hegelund, chefsekonom, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 1999-10-14
Sakkunnig : Pontus Johansson, ekonom, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 1999-11-17
Sakkunnig : Gabriella Kollander-Fållby, sekreterare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Charlotta Lokrantz, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Stojan Zavisic, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Lennart Östblom, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 2000-02-07
Expert : Ingegerd Agenäs, apotekare, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Anita Berlin-Wahlén, forskningschef, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 1999-10-31
Expert : Per Carlsson, professor, fr.o.m. 1999-08-30
Expert : Anders Carlsten, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Thomas Lönngren, produktionschef, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Håkan Mandahl, vice verkst. direktör, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Berndt Nilsson, organisationsordförande, fr.o.m. 2000-03-01
Expert : Ragnar Norrby, professor, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Tony Rydberg, apoteksdirektör, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Britt-Marie Skoglösa, förbundsordförande, fr.o.m. 2000-02-08
Expert : Mats Widerström, överläkare, fr.o.m. 1999-06-23
Sekreterare : Anita Berlin-Wahlén, forskningschef, fr.o.m. 1999-11-01
Sekreterare : Gunnar Fahlberg, f.d. chefsjurist, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2000-09-15
Sekreterare : Bengt Sjöberg, chefsjurist, fr.o.m. 1999-07-19 t.o.m. 2000-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:35 Översyn av läkemedelsförmånen

Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen [ Avslutad 1994 ]
Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:20.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Olof Ruin, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Hans Danelius, justitieråd, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Pernilla Lindh, rättschef, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Lennart Pålsson, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Bo Stråth, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Janerik Gidlund, t.f. professor, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Ingrid Larén, dep.råd, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Mats Melin, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Ninna Rösiö, ambassadråd, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Göran Schäder, departementsråd, t.o.m. 1994-02-10
Bengt Sjöberg, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-02-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman