: : :

Medverkande i utredning : Örjan Landelius

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Örjan Landelius

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Örjan Landelius medverkat i:

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03) [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (Ju 2004:03)


Beteckning : Ju 2004:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-03-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:14 och dir. 2005:55
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, Lilla Nygatan 3,Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. 031-701 53 55 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Beergrehn, Ulrika, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-31
Sakkunnig : Alm, Patrik, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-01-19
Sakkunnig : Jahn, Carin, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Landelius, Örjan, fr.o.m. 2005-09-02 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Malm, Torbjörn, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Sjöberg, Bengt, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-09-01
Sakkunnig : Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2005-03-11 t.o.m. 2005-12-14
Sakkunnig : Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-09-09
Expert : Arfwedson, Elias, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Camving, Meit, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Julin, Suzanne, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-14
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Expert : Sjödin, Christer, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-12-15
Sekreterare : Wermelin-Börjesson, Boel, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2006-01-15

Rapporter

SOU 2004:80Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen – delbetänkande
SOU 2005:111Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention m.m. – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:14
Dir. 2005:55

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman