Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) [ Avslutad 2001 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1997:134 Utvärdering av marksänd digital TV, m.m.

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:90 Digital TV – modernisering av marknätet [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 24 st. ♀ 13 ♂ 11 ) :

Ann-Christin Nykvist  []  ( Ordförande )
Charlotta Bjälkebring  []  ( Ledamot )
Anders Broberg  []  ( Ledamot )
Gunlög Eiderbrant-Nilsson  []  ( Ledamot )
Åke Gustavsson  []  ( Ledamot )
Johan Jakobsson  []  ( Ledamot )
Ola Karlsson  []  ( Ledamot )
Ewa Larsson  []  ( Ledamot )
Anders Ljunggren  []  ( Ledamot )
Annika Nilsson  []  ( Ledamot )
Catarina Rönnung  []  ( Ledamot )
Jens Bjöörn  []  ( Expert )
Gunilla Carle  []  ( Expert )
Klas Elm  []  ( Expert )
Charlotte Ingvar-Nilsson  []  ( Expert )
Malen Lindman-Terud  []  ( Expert )
Lars Marén  []  ( Expert )
Göran Mård  []  ( Expert )
Gunilla Svahn Lindström  []  ( Expert )
Lisbeth Unger  []  ( Expert )
Hans Öjemark  []  ( Expert )
Elisabeth Ferm  []  ( Huvudsekreterare )
Åsa Finnström  []  ( Sekreterare )
Kristian Viidas  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06)


Beteckning : Ku 1997:06
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2002-02-28
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-13
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:134.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nykvist, Ann-Christin, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Bjälkebring, Charlotta, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Broberg, Anders, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Eiderbrant-Nilsson, Gunlög, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-10-31
Ledamot : Gustavsson, Åke, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-05-05
Ledamot : Jakobsson, Johan, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Karlsson, Ola, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Larsson, Ewa, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Ljunggren, Anders, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 1998-05-06 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Rönnung, Catarina, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Bjöörn, Jens, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-15
Expert : Carle, Gunilla, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Elm, Klas, fr.o.m. 1998-09-16 t.o.m. 1999-06-17
Expert : Ingvar-Nilsson, Charlotte, fr.o.m. 1999-04-15 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Lindman-Terud, Malen, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-04-14
Expert : Marén, Lars, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Mård, Göran, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Svahn Lindström, Gunilla, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-03-14
Expert : Unger, Lisbeth, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-02-22
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2000-02-23 t.o.m. 2001-11-13
Huvudsekreterare : Ferm, Elisabeth, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Finnström, Åsa, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-11-04
Bitr. sekreterare : Viidas, Kristian, fr.o.m. 1999-10-18 t.o.m. 2001-11-28

Rapporter

Rapport 1999Digital marksänd TV i andra länder
Skrivelse 2000Förslag om utbyggnad av marksänd digital TV
SOU 2001:90Digital TV – modernisering av marknätet, slutbetänkande

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman