: : :

Medverkande i utredning : Kristian Viidas

Sök kontaktuppgifter till Kristian Viidas på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kristian Viidas

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kristian Viidas medverkat i ( 5 st. ):

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)


Beteckning : Ju 2008:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:37, dir. 2009:65 och dir. 2010:108
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rosén, Jan, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Adamson, Birgitta, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Alfredsson, Katarina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-05-16
Expert : Appelqvist, Anders, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Andersson, Martina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Anesäter, Åsa, fr.o.m. 2010-11-29 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Baedecke, Bengt, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-05-17
Expert : Bill, Elisabeth, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Boström, Thomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Dedering, Antje, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Ekdahl, Catharina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-11-28
Expert : Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Granström, Maria, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grimlund, Emma, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Grönquist, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Holmer, Johan, fr.o.m. 2009-04-23 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Johansson, Christer, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Jönsson, Per A, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Källén, Ulrica, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lagercrantz Nordstrand, Caroline, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2008-08-17
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Lindblom, Susin, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mattson, Ann-Christine, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Mårtens, Ulf, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Olin, Anders, fr.o.m. 2009-08-24 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Rydén, Jerker, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Serner, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Staff, Michael, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-08-23
Expert : Strandberg, Lars, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Stålspets, Henrik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wallin, Per-Erik, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2009-04-22
Expert : Wesslau, Anna, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Westre Stövander, Efwa, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wettermark, Carl-Fredrik, fr.o.m. 2010-01-27 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2010-01-26
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Wänelöf, Erica, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2011-04-15
Expert : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2008-06-04 t.o.m. 2011-04-15
Huvudsekreterare : Malm, Annika, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2011-04-15
Sekreterare : Rune, Elisabet, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2011-04-15

Rapporter

SOU 2010:24Avtalad upphovsrätt – delbetänkande
SOU 2011:32En ny upphovsrättslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
AV-utredningen (Ku 2007:07) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

AV-utredningen (Ku 2007:07)


Beteckning : Ku 2007:07
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-13
Status : Avslutda 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:133 och dir. 2008:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordling, Lotty, fr.o.m. 2007-11-15 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Arvas Olsson, Filippa, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Carlsson, Thomas, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Lindström, Lottie-Ann, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Marén, Lars, fr.o.m. 2008-05-19 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 2008-04-25 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Olin, Anders, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Ramsay, Alexander, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-09-21
Expert : Schierbeck, Peter, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Wretman, Catarina, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-12-15
Sekreterare : Isgren, Magnus, fr.o.m. 2007-12-10 t.o.m. 2008-12-21

Rapporter

SOU 2008:116En ny radio- och TV-lag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:133 Översyn av radio- och TV-lagen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:33 Tilläggsdirektiv till AV-utredningen (Ku 2007:07) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:116 En ny radio- och TV-lag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om patientens rätt (S 2007:07) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

Utredningen om patientens rätt (S 2007:07)


Beteckning : S 2007:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:90, dir. 2008:72, dir 2008:87 och dir. 2009:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heinsoo, Toivo, fr.o.m. 2007-08-01 t.o.m. 2009-09-30
Sakkunnig : Bergman, Petra, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-05-25
Sakkunnig : Edman, Åsa, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-09-11
Sakkunnig : Ellström, Kjell, fr.o.m. 2007-10-15
Sakkunnig : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2008-09-12
Sakkunnig : Linde, Helena, fr.o.m. 2007-10-15
Sakkunnig : Lönngren, Eva Stina, fr.o.m. 2009-01-19
Sakkunnig : Talvik, Martin, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2009-04-14
Sakkunnig : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2009-04-15
Expert : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Eklund, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Eriksson, Birgitta, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Lindell, Jörgen, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Molin, Roger, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Nilsson Bågenholm, Eva, fr.o.m. 2008-04-30
Expert : Sjöberg, Anne-Sophie, fr.o.m. 2007-10-15
Expert : Skoogh, Sven-Erik, fr.o.m. 2009-01-19
Expert : Ståhlberg, Benny, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-04-29
Expert : Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 2007-11-26
Expert : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2007-11-25
Expert : Willman, Eva, fr.o.m. 2008-05-26
Sekreterare : Appelgren, Jessica, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Barrbrink, Lena, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-07-13
Sekreterare : Helgesson, Claes-Fredrik, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Larsson, Robert, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Norén, Gabriella, fr.o.m. 2009-02-01 t.o.m. 2009-09-30
Biträdande sekreterare : Björk, Viktoria, fr.o.m. 2009-04-01 t.o.m. 2009-10-31
Biträdande sekreterare : Millares, Matilde, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2009-01-31

Rapporter

SOU 2008:37Vårdval i Sverige
SOU 2008:127Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning
SOU 2009:49Bättre samverkan – Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring
SOU 2009:84Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förtroendekommissionen (SB 2002:01) [ Avslutad 2004 ] [ Sekreterare ]

Förtroendekommissionen (SB 2002:01)


Beteckning : SB 2002:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-25
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-09-05
Direktiv för kommissionen, se dir. 2002:115 och dir. 2003:115
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Åsbrink, Erik, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Edin, PO, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Hulgaard, Bodil, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-01-19
Ledamot : Nivert, Marianne, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Rydén, Bengt, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Torell, Lena, fr.o.m. 2004-01-20 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Brandinger, Rune, fr.o.m. 2003-05-19 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Wieslander, Jens, fr.o.m. 2003-12-16 t.o.m. 2004-04-30
Huvudsekreterare : Lekvall, Per, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2004-05-31
Huvudsekreterare : Rossander, Olle, fr.o.m. 2002-11-11 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Bäckström, Hans, fr.o.m. 2004-02-09 t.o.m. 2004-04-08
Sekreterare : Skog, Rolf, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Stångberg, Olle, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-31
Bitr. sekreterare : Byléhn, Monika, fr.o.m. 2002-12-09 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Danielsson, Peter, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2003-12-08 t.o.m. 2004-04-07

Rapporter

SOU 2004:46Svensk kod för bolagsstyrning
SOU 2004:47Näringslivet och förtroendet – Sammanfattning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:115
Dir. 2003:115
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06) [ Avslutad 2001 ] [ Bitr. sekreterare ]

Digital-TV-kommittén (Ku 1997:06)


Beteckning : Ku 1997:06
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2002-02-28
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-13
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:134.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nykvist, Ann-Christin, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Bjälkebring, Charlotta, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Broberg, Anders, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Eiderbrant-Nilsson, Gunlög, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-10-31
Ledamot : Gustavsson, Åke, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-05-05
Ledamot : Jakobsson, Johan, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Karlsson, Ola, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Larsson, Ewa, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Ljunggren, Anders, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 1998-05-06 t.o.m. 2001-11-13
Ledamot : Rönnung, Catarina, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Bjöörn, Jens, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-15
Expert : Carle, Gunilla, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Elm, Klas, fr.o.m. 1998-09-16 t.o.m. 1999-06-17
Expert : Ingvar-Nilsson, Charlotte, fr.o.m. 1999-04-15 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Lindman-Terud, Malen, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-04-14
Expert : Marén, Lars, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Mård, Göran, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2001-11-13
Expert : Svahn Lindström, Gunilla, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-03-14
Expert : Unger, Lisbeth, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2000-02-22
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2000-02-23 t.o.m. 2001-11-13
Huvudsekreterare : Ferm, Elisabeth, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Finnström, Åsa, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1999-11-04
Bitr. sekreterare : Viidas, Kristian, fr.o.m. 1999-10-18 t.o.m. 2001-11-28

Rapporter

Rapport 1999Digital marksänd TV i andra länder
Skrivelse 2000Förslag om utbyggnad av marksänd digital TV
SOU 2001:90Digital TV – modernisering av marknätet, slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:134
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:90 Digital TV – modernisering av marknätet [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman