: : :

Medverkande i utredning : Margit Kärrström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Margit Kärrström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Margit Kärrström medverkat i ( 7 st. ):

Biobanksutredningen (S 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Utredare ]

Biobanksutredningen (S 2008:08)


Beteckning : S 2008:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-02
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-05-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:71 och dir. 2010:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2008-06-01
Sakkunnig : Axén Olin, Kristina, fr.o.m. 2009-03-01
Sakkunnig : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Elinder, Göran, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2008-12-15
Sakkunnig : Koskinen, Lennart, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-15
Sakkunnig : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2010-01-15
Sakkunnig : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Nilbert, Mef, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rehnberg, Lena, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Resare, Pål, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Sundström, Christer, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2008-09-01
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-09-29
Expert : Holmberg, Fredrik, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-31
Sekreterare : Rubenson, Johan, fr.o.m. 2008-09-09 t.o.m. 2010-10-31

Rapporter

SOU 2010:81En ny biobankslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:81 En ny biobankslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut [ Avslutad 2007 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (Jo 2006:03) om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut


Beteckning : Jo 2006:03
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-06
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-03-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:32 och dir. 2006:130
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2006-06-20
Expert : Andersson, Petra, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Backlund, Anna, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Denneberg, Leif, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Hall, Charlotte, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Jakobsson, Staffan, fr.o.m. 2006-09-14 t.o.m. 2007-02-12
Expert : Jeneskog, Torgny, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Lindberg, Lennart, fr.o.m. 2007-02-13
Expert : Odland, Lena, fr.o.m. 2006-09-14
Expert : Roos, Åse, fr.o.m. 2006-09-14
Sekreterare : Johansson, Karin, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-09-16

Rapporter

SOU 2007:57Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök – nya former för överprövning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2004 års skattekontrollutredning (Fi 2004:01) [ Avslutad 2005 ] [ Särskild utredare ]

2004 års skattekontrollutredning (Fi 2004:01)


Beteckning : Fi 2004:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-02-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Andersson, Petra, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Björkqvist, Kari, fr.o.m. 2004-06-28 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Deniz-Kiviharju, Jacqueline, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-02-23
Expert : Femrell, Andrea, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2004-06-27
Expert : Granhed, Göran, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Jönsson, Marie, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Larsson, Ulf, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Malmlund, Dick, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Olsson, Jan, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Expert : Riberdahl, Charlotta, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2004-12-02
Expert : Sjögren Samuelsson, Viktoria, fr.o.m. 2004-02-26 t.o.m. 2005-05-03
Sekreterare : Nilsson, Eveline, fr.o.m. 2004-03-22 t.o.m. 2005-05-15
Sekreterare : Ståhl, Åsa, fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2005-05-15

Rapporter

SOU 2005:35Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:35 Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06) [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]

Fastighetstaxeringsutredningen (Fi 1997:06)


Beteckning : Fi 1997:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-01
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-02-27
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:36.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 1997-03-21 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunnig : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Sakkunnig : Sjöblom, Per, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Adolphsson, Andreas, fr.o.m. 1998-08-26 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Berger, Tommy, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Boije, Robert, fr.o.m. 1997-08-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Englund, Peter, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Eriksson, Nore, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Haapaniemi, Monica, fr.o.m. 1999-06-03 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Lowén, Tommy, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-08-31
Expert : Otto, Christina, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Sundquist, Arne, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Turner, Bengt, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 2000-02-29
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1998-06-30
Sekreterare : Henriksson, Birgitta, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-03-19
Sekreterare : Hulting, Gunilla, fr.o.m. 1997-04-22 t.o.m. 2000-03-19
Bitr. sekreterare : Berger, Tommy, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1999-06-30
Bitr. sekreterare : Eriksson, Nore, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-01-31

Rapporter

SOU 2000:10Fastighetstaxering – precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:36
Tvångspsykiatrikommittén (S 1995:11) [ Avslutad 1998 ] [ Ordförande ]

Tvångspsykiatrikommittén (S 1995:11)


Beteckning : S 1995:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:140.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Kärrström, Margit, fr.o.m. 1996-01-01
Ledamot : Anderberg, Christel, fr.o.m. 1996-02-10
Ledamot : Davidsson, Lars, fr.o.m. 1996-04-01
Ledamot : Israelsson, Karin, fr.o.m. 1996-02-10
Ledamot : Linna, Elina, fr.o.m. 1996-02-10
Ledamot : Pettersson, Christina, fr.o.m. 1996-02-10
Ledamot : Sörestedt, Birthe, fr.o.m. 1996-02-10
Ledamot : Öhman, Conny, fr.o.m. 1996-02-10
Sakkunnig : Andersson, Anders, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-08-03
Sakkunnig : Forsman, Anders, fr.o.m. 1996-02-10
Sakkunnig : Groth, Christian, fr.o.m. 1996-02-10
Sakkunnig : Kandimaa, Anna-Carin, fr.o.m. 1996-02-10 t.o.m. 1996-12-31
Sakkunnig : Lassenius, Börje, fr.o.m. 1996-02-10
Sakkunnig : Rinsell, Per Erik, fr.o.m. 1997-08-04
Sakkunnig : Sjöström, Lars, fr.o.m. 1996-02-10
Sakkunnig : Stelzer, Bodil, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Blom, Anders, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Broström, Kjell, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Isborn, Agneta, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Jacobsson, Lars, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Ljungstedt, Magnus, fr.o.m. 1996-02-10 t.o.m. 1997-04-09
Expert : Lönnquist, Ulla, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Rosenberg, Göran, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Sjöberg, Petra, fr.o.m. 1997-04-10
Expert : Sundström, Bert, fr.o.m. 1996-02-10
Expert : Tilling, Staffan, fr.o.m. 1996-05-15
Sekreterare : Hammer, Ingmar, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Henriksson, Birgitta, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-03-31

Rapporter

SOU 1996:141Vårdavgifter vid rättspsykiatrisk
vård, m.m.
SOU 1998:32Rättssäkerhet vårdbehov och
samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:140
Utredningen (Fi 1995:03) om beskattning av förmåner i samband med uppsägning och utbildning [ Avslutad 1995 ]

Utredningen (Fi 1995:03) om beskattning av förmåner i samband med uppsägning och utbildning


Beteckning : Fi 1995:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:40.
Lokal :
0

Sammansättning


Kärrström, Margit, fr.o.m. 1995-03-31
Expert : Dahlbom, Monica, fr.o.m. 1995-04-20
Expert : Haglund, Erik, fr.o.m. 1995-04-20
Expert : Karlson, Matts, fr.o.m. 1995-05-29
Expert : Marking, Christer, fr.o.m. 1995-04-20
Expert : Nyqvist, Kerstin, fr.o.m. 1995-04-20
Expert : Sjökvist, Björne, fr.o.m. 1995-04-20
Sekreterare : Henriksson, Birgitta, fr.o.m. 1995-04-15

Rapporter

SOU 1995:94Personalavveckling, utbildning
och beskattning
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:40
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:94 Personalavveckling, utbildning och beskattning [ pdf |Paragraftecken ]
Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)


Beteckning : Fi 1993:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:23 och dir. 1994:94.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040/35 57 00, direktval 040/35 58 05 (Juhlin)
0

Sammansättning


Munck, Johan
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Alexandersson, Christer t.o.m. 1995-03-12
Expert : Andersson, Roland
Expert : Björkegren, Hans
Expert : Fura-Sandström, Elisabet
Expert : Göransson, Ulf t.o.m. 1995-03-12
Expert : Kärrström, Margit t.o.m. 1995-03-12
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Åberg, Kazimir
Sekreterare : Bolin, Ingegerd t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Juhlin, Lena

Rapporter

SOU 1995:10Översyn av skattebrottslagen.
Delbetänkande.
Utredningen har avgett
SOU 1996:30Borgenärsbrotten – en översyn
av 11 kap. brottsbalken. Slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:23
Dir. 1994:94

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman