Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Delegationen (S 1995:10) för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Delegationen (S 1995:10) för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 21 st. ♀ 13 ♂ 8 ) :

Iréne Vestlund  []  ( Ordförande )
Joakim Ollén  []  ( Ledamot )
Christina Rogestam  []  ( Ledamot )
Kerstin Warnerbring  []  ( Ledamot )
Eva Agevik  []  ( Expert )
Sven Dahlgren  []  ( Expert )
Kjell Ellström  []  ( Expert )
Yngve Engström  []  ( Expert )
Eva Fernvall-Markstedt  []  ( Expert )
Birgit Hansson  []  ( Expert )
Åsa Holmstrand  []  ( Expert )
Jan-Erik Ljusberg  []  ( Expert )
Maria Lockman  []  ( Expert )
Göran Medén-Britth  []  ( Expert )
Alwa Nilsson  []  ( Expert )
Yvonne Nilsson  []  ( Expert )
Lena Sandström  []  ( Expert )
Kerstin Sjöberg  []  ( Expert )
Anders Edward  []  ( Sekreterare )
Monica Ulfhielm  []  ( Sekreterare )
Jan Vikenhem  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Delegationen (S 1995:10) för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård


Beteckning : S 1995:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-03
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:117.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Vestlund, Iréne, fr.o.m. 1995-11-20
Ledamot : Ollén, Joakim, fr.o.m. 1996-01-29
Ledamot : Rogestam, Christina, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-10-15
Ledamot : Warnerbring, Kerstin, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Agevik, Eva, fr.o.m. 1996-08-01
Expert : Dahlgren, Sven, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Ellström, Kjell, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Fernwall-Markstedt, Eva, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Hansson, Birgit, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Holmstrand, Åsa, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Lockman, Maria, fr.o.m. 1997-09-29
Expert : Medén-Britth, Göran, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Nilsson, Alwa, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Nilsson, Yvonne, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Sandström, Lena, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Sjöberg, Kerstin, fr.o.m. 1996-01-29
Sekreterare : Edward, Anders, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Ulfhielm, Monica, fr.o.m. 1996-03-11 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Vikenhem, Jan, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1996:175Styrning och Samverkan
Rapport nr 1. Samverksansdelegationens
konferens den 6 december 1996.
Rapport nr 2. Samverkan via vårdavtal.
Rapport nr 3. Konsekvenserna för de privata
vårdgivarna av 65-årsregeln.
Rapport nr 4. De privata allmänläkarna efter
husläkarlagens upphörande.
Rapport nr 5. Offentligt finansierad privat
psykoterapi – redovisning av en enkätundersök-
ning.
Rapport nr 6. Remisskrav ur ett patient-
perspektiv – redovisning av en enkätundersökning
utförd av SIFO Research och Consulting AB.
Rapport nr 7. Familjeläkarna i Västmanland
- en jämförelse mellan privata och offentliga
vårdgivare.
Rapport nr 8. En jämförelse mellan privata och
offentliga specialistläkarmottagningar i sex
landsting
SOU 1997:179Klara spelregler – en förutsätt-
ning för samverkan mellan offentlig och privat
hälso- och sjukvård.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman