: : :

Medverkande i utredning : Iréne Vestlund På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Iréne Vestlund på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Iréne Vestlund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Iréne Vestlund medverkat i ( 2 st. ):

Delegationen (S 1995:10) för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård [ Avslutad 1997 ] [ Ordförande ]

Delegationen (S 1995:10) för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård


Beteckning : S 1995:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-03
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:117.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Vestlund, Iréne, fr.o.m. 1995-11-20
Ledamot : Ollén, Joakim, fr.o.m. 1996-01-29
Ledamot : Rogestam, Christina, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-10-15
Ledamot : Warnerbring, Kerstin, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Agevik, Eva, fr.o.m. 1996-08-01
Expert : Dahlgren, Sven, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Ellström, Kjell, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Fernwall-Markstedt, Eva, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Hansson, Birgit, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Holmstrand, Åsa, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Lockman, Maria, fr.o.m. 1997-09-29
Expert : Medén-Britth, Göran, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Nilsson, Alwa, fr.o.m. 1996-01-29 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Nilsson, Yvonne, fr.o.m. 1996-01-29
Expert : Sandström, Lena, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Sjöberg, Kerstin, fr.o.m. 1996-01-29
Sekreterare : Edward, Anders, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Ulfhielm, Monica, fr.o.m. 1996-03-11 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Vikenhem, Jan, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1996:175Styrning och Samverkan
Rapport nr 1. Samverksansdelegationens
konferens den 6 december 1996.
Rapport nr 2. Samverkan via vårdavtal.
Rapport nr 3. Konsekvenserna för de privata
vårdgivarna av 65-årsregeln.
Rapport nr 4. De privata allmänläkarna efter
husläkarlagens upphörande.
Rapport nr 5. Offentligt finansierad privat
psykoterapi – redovisning av en enkätundersök-
ning.
Rapport nr 6. Remisskrav ur ett patient-
perspektiv – redovisning av en enkätundersökning
utförd av SIFO Research och Consulting AB.
Rapport nr 7. Familjeläkarna i Västmanland
- en jämförelse mellan privata och offentliga
vårdgivare.
Rapport nr 8. En jämförelse mellan privata och
offentliga specialistläkarmottagningar i sex
landsting
SOU 1997:179Klara spelregler – en förutsätt-
ning för samverkan mellan offentlig och privat
hälso- och sjukvård.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:117
Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03)


Beteckning : Fö 1992:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:4.
Lokal :
0123

Sammansättning


Ordförande : Krönmark, Eric
Ledamot : Carnerö, Åke t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Henriksson, Birgit t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Jousma, Robert t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Knutson, Göthe t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Lindblad, Hans t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Skoog, Christer t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Söderqvist, Oswald t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Thorén, Rune t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Vestlund, Iréne t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Hafström, Marie t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Kåks, Kerstin t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Lindgren, Karin t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Sundin, Åke t.o.m. 1995-03-15
Expert : Bjurman, Ulf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Broström, Ulf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Holmgren, Gunnar t.o.m. 1995-03-15
Expert : Nordlund, Roland t.o.m. 1995-03-15
Expert : Sandborgh, Björn t.o.m. 1995-03-15
Expert : Welin, Gustaf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Ågren, Birgitta t.o.m. 1995-03-15
Sekreterare : Frid, Sven Rune t.o.m. 1995-09-30

Rapporter

SOU 1993:89Massflykt till Sverige av asyl-
och hjälpsökande
SOU 1995:19Ett säkrare samhälle
SOU 1995:20Utan el stannar Sverige
SOU 1995:21Staden på vattnet utan vatten
SOU 1995:22Radioaktiva ämnen slår ut
jordbruk i Skåne
SOU 1995:23Brist på elektronikkomponenter
SOU 1995:24Gasmoln slår ut Uppsala.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:4

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman