Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bob Nilsson

Sök kontaktuppgifter till Bob Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bob Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bob Nilsson medverkat i ( 3 st. ):

Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09) [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]
Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:120.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 76 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:3 Fastighetsdataregister Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Britta Ahnmé, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Caroline Beck-Friis, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1996-04-14
Expert : Lena Bång, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Jan Evers, universitetslektor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Ingela Halvorsen, dataråd, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Bengt Kjellson, planeringsdirektör, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Lars Lindgren, bankdirektör, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Rune Olsson, teknologie doktor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Gösta Pellbäck, civilingenjör, fr.o.m. 1996-01-12 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:3 Fastighetsdataregister [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (S 1995:07) om register för forskning inom rättspsykiatrin [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (S 1995:07) om register för forskning inom rättspsykiatrin
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:96.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:72 Rättspsykiatriskt forsknings- register. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1995-07-15
Expert : Peter Allebeck, professor, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Caroline Beck-Friis, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Henrik Belfrage, docent, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Kristina Blomberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Jan Evers, universitetslektor, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Christian Groth, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Ingmar Hammer, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-11-15
Expert : Gunnar Holmberg, direktör, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Lars-Erik Ingerloo, kurator, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Gunnar Kullgren, prefekt, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Lars Krantz, forskningsledare, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Bengt Lundberg, utredare, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Agneta Nilsson, överläkare, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Rolf Pettersson, psykolog, fr.o.m. 1995-09-15
Expert : Helena Silfverhielm, byråchef, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1995-11-14
Sekreterare : Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-14 t.o.m. 1996-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister [ pdf |Paragraftecken ]
Straffsystemkommittén (Ju 1992:07) [ Avslutad 1995 ]
Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1992:47.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 74 (Borgeke), direktval 040-35 58 73 (Loberg), direktval 040-35 58 76 (Nilsson Hjorth).
Utredningen har avgett :
SOU 1995:91 Ett reformerat straffsystem Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Erland Aspelin, hovrättslagman, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Kia Andreasson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Britta Bjelle, generaldirektör, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Sigrid Bolkéus, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Kjell Eldensjö, ingenjör, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Gun Hellsvik, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1994-10-24 t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Ingbritt Irhammar, f.d. led. av riksdagen /c, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Jerry Martinger, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1994-10-23
Ledamot : Birgitta Rasmussen, socialsekreterare /v, t.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Karl Gustaf Sjödin, f.d. led. av riksdagen /nyd, t.o.m. 1994-11-13
Sakkunnig : Jan Andersson, fil.dr., t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Martin Borgeke, hovrättsråd, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Gunnar Engström, kriminalvårdsdirektör, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Sigurd Heuman, lagman, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Madeleine Leijonhufvud, professor, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Staffan Levén, hovrättslagman, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Gerardus (Jerry) Ruijsenaars, distriktsåklagare, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Ulf Strandmark, advokat, t.o.m. 1995-10-31
Sakkunnig : Fredrik Wersäll, departementsråd, t.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Martin Borgeke, hovrättsråd, t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare : Mats Loberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1995-11-30
Mats Loberg, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-05-31
Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:91 Ett reformerat straffsystem – Del 1-III [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman