Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring ( 409 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt (N 2016:04) [ Avslutad 2017 ]

Utredningen om Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt (N 2016:04)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-10-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:83
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Medverkande :
Särskild utredare : Britt Bohlin, fr.o.m. 2016-10-13 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Linda Ahlford, handläggare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Helena Braun Thörn, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Helena Brehnfors Nyberg, enhetschef, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Maggie Javelius, enhetschef, fr.o.m. 2016-11-29 t.o.m. 2017-08-31
Expert : Inger M. Jonsson, docent, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Tobias Kreuzpointner, samordnare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Aili Käärik, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Thomas Laurell, chef Public Affairs, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Maria Lexhagen, docent, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Kristina Lindström, doktor, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Magnus Ling, vd, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Lotta Magnusson, länsturistchef, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Pernilla Nordström, strateg, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Christina Nylén, kansliråd, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Linda Nöremark, kansliråd, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Tina Olsson, chief change officer, fr.o.m. 2017-04-04
Expert : Patrik Oscarsson, adj. sekreterare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Ulf Perbo, näringspolitisk chef, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Michael Persson Gripkow, marknadschef, fr.o.m. 2016-11-29 t.o.m. 2017-04-03
Expert : Annika Rosing, avdelningschef, fr.o.m. 2016-12-14
Expert : Henrietta Schönenstern, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Eva Stighäll, handläggare, fr.o.m. 2017-09-01
Expert : Einar Tufvesson, strateg, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Linn Uggerud, projektledare, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Pim van Dorpel, vice ordförande, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Anna Vikholm, verksamhetschef och utbildningschef, fr.o.m. 2016-11-29
Expert : Jari Virtanen, ordförande, fr.o.m. 2016-11-29
Huvudsekreterare : Kristina Algotson, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-12-12
Sekreterare : Tora Philp, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-11-30
Sekreterare : Erika Rosander, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-12-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 33 st. ♀ 23 ♂ 10 )

Britt Bohlin  [] ( Särskild utredare )
Linda Ahlford  [] ( Expert )
Helena Braun Thörn  [] ( Expert )
Helena Brehnfors Nyberg  [] ( Expert )
Elisabet Elmsäter Vegsö  [] ( Expert )
Maggie Javelius  [] ( Expert )
Inger M. Jonsson  [] ( Expert )
Tobias Kreuzpointner  [] ( Expert )
Aili Käärik  [] ( Expert )
Thomas Laurell  [] ( Expert )
Maria Lexhagen  [] ( Expert )
Kristina Lindström  [] ( Expert )
Magnus Ling  [] ( Expert )
Lotta Magnusson  [] ( Expert )
Pernilla Nordström  [] ( Expert )
Christina Nylén  [] ( Expert )
Linda Nöremark  [] ( Expert )
Tina Olsson  [] ( Expert )
Patrik Oscarsson  [] ( Expert )
Ulf Perbo  [] ( Expert )
Michael Persson Gripkow  [] ( Expert )
Annika Rosing  [] ( Expert )
Henrietta Schönenstern  [] ( Expert )
Mikael Stamming  [] ( Expert )
Eva Stighäll  [] ( Expert )
Einar Tufvesson  [] ( Expert )
Linn Uggerud  [] ( Expert )
Pim van Dorpel  [] ( Expert )
Anna Vikholm  [] ( Expert )
Jari Virtanen  [] ( Expert )
Kristina Algotson  [] ( Huvudsekreterare )
Tora Philp  [] ( Sekreterare )
Erika Rosander  [] ( Sekreterare )
Omslaget till SOU 2017:95

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2017:95 Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2017:95?

Vilka medverkade till SOU 2017:95?

Britt Bohlin, Linda Ahlford, Helena Braun Thörn, Helena Brehnfors Nyberg, Elisabet Elmsäter Vegsö, Maggie Javelius, Inger M. Jonsson, Tobias Kreuzpointner, Aili Käärik, Thomas Laurell, Maria Lexhagen, Kristina Lindström, Magnus Ling, Lotta Magnusson, Pernilla Nordström, Christina Nylén, Linda Nöremark, Tina Olsson, Patrik Oscarsson, Ulf Perbo, Michael Persson Gripkow, Annika Rosing, Henrietta Schönenstern, Mikael Stamming, Eva Stighäll, Einar Tufvesson, Linn Uggerud, Pim van Dorpel, Anna Vikholm, Jari Virtanen, Kristina Algotson, Tora Philp och Erika Rosander var med när betänkandet SOU 2017:95 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2017:95?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2017:95?

Betänkandet SOU 2017:95 är på 409 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman