: : :

Omslaget till förarbetetSOU 2004:32 Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2004:32 Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt ( 172 sidor )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

InfoSäkutredningen (Fö 2002:06) [ Avslutad 2005 ]

InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)


Beteckning : Fö 2002:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-06
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-07-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:103, dir. 2003:29, dir. 2004:46 och dir. 2005:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svärd, Anders, fr.o.m. 2002-07-11
Sakkunnig : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2002-10-02
Sakkunnig : Mikaelsson, Julia, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Oehme, Richard, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Sand, Fredrik, fr.o.m. 2003-11-02
Expert : Daniels, John, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Gustafsson, Håkan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Gustavsson, Torbjörn, fr.o.m. 2005-08-09
Expert : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Johanson, Anders, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Jonsson, Arne, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Karlsson, Bo, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Karlsson, Staffan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Kristiansson, Stefan, fr.o.m. 2005-08-08
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2002-10-02
Expert : Larsson, Anna, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Lindberg, Helena, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Nordh, Anders, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Ohlin, Mats, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Palmbom, Anna, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Starkerud, Kristina, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-11-10
Expert : Waldton, Anna-Karin, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Öberg, Wiggo, fr.o.m. 2003-04-24
Huvudsekreterare : Mohr, Michael, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sekreterare : Grennert Johansson, Josefin, fr.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Persson, Katinka, fr.o.m. 2005-06-02
Sekreterare : Stegen, Anja, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-12-12

Rapporter

SOU 2003:27Signalskydd, delrapport 1
SOU 2004:32Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt
SOU 2005:42Säker information
SOU 2005:71Informationssäkerhetspolitik – Organisatoriska konsekvenser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 27 st. ♀ 10 ♂ 17 )

Anders Svärd  [] ( Särskild utredare )
Ulf Johansson  [] ( Sakkunnig )
Julia Mikaelsson  [] ( Sakkunnig )
Richard Oehme  [] ( Sakkunnig )
Fredrik Sand  [] ( Sakkunnig )
John Daniels  [] ( Expert )
Håkan Gustafsson  [] ( Expert )
Torbjörn Gustavsson  [] ( Expert )
Patrik Håkansson  [] ( Expert )
Anders Johanson  [] ( Expert )
Arne Jonsson  [] ( Expert )
Bo Karlsson  [] ( Expert )
Staffan Karlsson  [] ( Expert )
Stefan Kristiansson  [] ( Expert )
Elisabeth Lager  [] ( Expert )
Anna Larsson  [] ( Expert )
Helena Lindberg  [] ( Expert )
Anders Nordh  [] ( Expert )
Mats Ohlin  [] ( Expert )
Anna Palmbom  [] ( Expert )
Kristina Starkerud  [] ( Expert )
Anna-Karin Waldton  [] ( Expert )
Wiggo Öberg  [] ( Expert )
Michael Mohr  [] ( Huvudsekreterare )
Josefin Grennert Johansson  [] ( Sekreterare )
Katinka Persson  [] ( Sekreterare )
Anja Stegen  [] ( Sekreterare )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Omslaget till

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2019-08-06 av Sören Öman