: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lager

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lager

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Lager medverkat i ( 9 st. ):

Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09)


Beteckning : Ju 2016:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:28 och dir. 2017:18
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 18 02 (Gutrad)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Engvall, Jenny, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Grevholm, Erik, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Hellsten, Marcus, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Kullman Gunnarsson, Elisabeth, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Olsson Lilja, Henrik, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Sekreterare : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-18
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-07-31

Rapporter

SOU 2017:61Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:28 Villkorlig frigivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:18 Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Strafftidsutredningen (Ju 2014:23) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Strafftidsutredningen (Ju 2014:23)


Beteckning : Ju 2014:23
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:132
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Arfwidsson Edlund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Jonare, Ulf, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Karlsson, Jan, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Kullman Gunnarsson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Zetterstedt, Joakim, fr.o.m. 2015-07-27 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2016:18En ny strafftisdag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:132 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:18 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03)


Beteckning : Ju 2011:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:28 och 2012:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kussak, Karin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14
Expert : Ahmed, Ashraf, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Almqvist, Linda, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Bergström, Helene, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-11-14
Expert : Fälth, Tobias, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lowén, Annika, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Thorblad, Johan, fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2013-04-04
Sekreterare : Larsson Dozet, Therese, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14

Rapporter

SOU 2013:21Internationell straffverkställighet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Påföljdsutredningen (Ju 2009:11) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)


Beteckning : Ju 2009:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:60
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2009-06-25 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Kaevergaard, Susanne, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Levén, Staffan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Nilsson, Thomas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Thunegard, Eva, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Bargholtz, Helena, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Davidsson, Inger, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2011-02-18 t.o.m. 2012-05-31
Hammarbergh, Krister, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Jonsson, Madeleine, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Linander, Johan, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Markström, Elisabeth, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2011-02-01 t.o.m. 2011-10-31
Sekreterare : Wallinder, Lars, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2012-05-31

Rapporter

SOU 2012:34Nya påföljder
SOU 2012:34En kort presentation av Påföljdsutredningens förslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:60 En översyn av påföljdssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:34 Nya påföljder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)


Beteckning : Ju 2007:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:48, dir. 2007:137 och dir. 2008:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Perklev, Anders, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Franke, Petter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2007-12-11
Expert : Hadding-Wiberg, Ghita, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Johansson, Lisbeth, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Levén, Staffan, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-11-04
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-11-16

Rapporter

SOU 2007:90Straffskalan för mord – delbetänkande
SOU 2008:85Straff i proportion till brottets allvar – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:90 Straffskalan för mord [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
InfoSäkutredningen (Fö 2002:06) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)


Beteckning : Fö 2002:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-06
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-07-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:103, dir. 2003:29, dir. 2004:46 och dir. 2005:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svärd, Anders, fr.o.m. 2002-07-11
Sakkunnig : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2002-10-02
Sakkunnig : Mikaelsson, Julia, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Oehme, Richard, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Sand, Fredrik, fr.o.m. 2003-11-02
Expert : Daniels, John, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Gustafsson, Håkan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Gustavsson, Torbjörn, fr.o.m. 2005-08-09
Expert : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Johanson, Anders, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Jonsson, Arne, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Karlsson, Bo, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Karlsson, Staffan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Kristiansson, Stefan, fr.o.m. 2005-08-08
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2002-10-02
Expert : Larsson, Anna, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Lindberg, Helena, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Nordh, Anders, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Ohlin, Mats, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Palmbom, Anna, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Starkerud, Kristina, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-11-10
Expert : Waldton, Anna-Karin, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Öberg, Wiggo, fr.o.m. 2003-04-24
Huvudsekreterare : Mohr, Michael, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sekreterare : Grennert Johansson, Josefin, fr.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Persson, Katinka, fr.o.m. 2005-06-02
Sekreterare : Stegen, Anja, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-12-12

Rapporter

SOU 2003:27Signalskydd, delrapport 1
SOU 2004:32Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt
SOU 2005:42Säker information
SOU 2005:71Informationssäkerhetspolitik – Organisatoriska konsekvenser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Arbetsgrupp rörande rättslig översyn med anledning av försvarsbeslutet (Fö 1995:B) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp rörande rättslig översyn med anledning av försvarsbeslutet (Fö 1995:B)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Medverkande :
Ordförande : Ann-Louise Eksborg, rättschef, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Marie Hafström, departementsråd, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Björn Janson, kansliråd, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Elisabeth Lager, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Karl-Erik Lundström, chefsjurist, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 1995-10-27
Ledamot : Hans Wehlin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-10-27
Sekreterare : Maria Hedegård, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-10-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Referensgruppen för folkrättsfrågor (UD 1995:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Referensgruppen för folkrättsfrågor (UD 1995:D) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1995-04-12
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ulf Larsson, f.d. generaltulldirektör, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 2000-11-08
Förste vice ordförande : Lars Magnuson, rättschef, UD, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 2001-09-01
Andre vice ordförande : Anders Oljelund, bitr. utrikesråd, UD, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1998-06-25
Andre vice ordförande : Sven-Olof Petersson, bitr. utrikesråd, fr.o.m. 1998-06-26
Ledamot : Bengt Anderberg, generaldirektör, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Ove Bring, professor, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Göran Bäckstrand, chefsrådgivare, Svenska Röda Korset, fr.o.m. 1999-05-28 t.o.m. 2001-02-21
Ledamot : Ann-Louise Eksborg, departementsråd, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1997-12-22
Ledamot : Percurt Green, generallöjtnant, HKV/OPL, fr.o.m. 1996-02-27 t.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Bosse Hedberg, departementsråd, UD, fr.o.m. 2000-02-01
Ledamot : Marie Jacobsson, ämnesråd, UD, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Said Mahmoudi, professor, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Göran Melander, professor, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Johan Molander, departementsråd, UD, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Karlis Neretnieks, generalmajor, fr.o.m. 1998-06-26
Ledamot : Frank Rosenius, viceamiral, fr.o.m. 1998-06-26 t.o.m. 2000-01-01
Ledamot : Bertil Roth, departementsråd, UD, fr.o.m. 1995-08-15
Ledamot : Per Saland, departementsråd, fr.o.m. 1998-06-26 t.o.m. 2000-05-01
Ledamot : Carl-Ivar Skarstedt, f.d. hovrättspresident, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1998-10-30
Ledamot : Claes Tornberg, chef för militärhögskolan, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Ingvar Åkesson, expeditionsschef, Fö, fr.o.m. 1997-12-23
Expert : Simone Ek, Rädda barnen
Expert : Richard Ekwall, kansliråd, UD-GS, t.o.m. 2000-01-01
Expert : Ann-Marie Göransson, generalläkare, HKV
Expert : Kristina Himmelstrand
Expert : Elisabeth Lager, chefsjurist, Överstyrelsen för civil beredskap
Expert : Magnus Sandbu, försvarsjurist, HKV
Expert : Pål Wrange, ämnesråd, UD
Expert : Niklas Wågnert, rättssakkunnig, Fö-RS, t.o.m. 0200-01-01
Sekreterare : Katarina Tafvelin, fr.o.m. 2000-10-09 t.o.m. 2001-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 1991:A
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1991-06-20
Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.
Lokal : Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm
Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ordförande : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ordförande : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Vice ordförande : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2011-02-28
Vice ordförande : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Vice ordförande : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Vice ordförande : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Vice ordförande : Sjögren, Per, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Ahlström, Christer, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Asp, Anna, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Broström, Per, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Clomén, Dick, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Deuschl, Harald, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : af Geijerstam, Margareta t.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Eksborg, Ann-Louise t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Ericson, Marika, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31
Ledamot : Flarup, Karin, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : von Greyerz, Walo, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Himmelstrand Sundström, Kristina, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Holst, Fredrik, fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Kleffner, Jann, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Körlof, Björn, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Ledmyr, Sonja, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2012-06-30
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Nymark, Manólis, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Persson, Ing-Marie, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Rosvall, Göran, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23
Ledamot : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2013-11-30
Ledamot : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot : Sjögren, Per, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Sunnegårdh, Helena, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Tengroth, Cecilia, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Tornberg, Richard, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28
Sekreterare : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : af Geijerstam, Margareta, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Nyrén, Jan, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Petersson, Elisabet, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-05-27
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Sekreterare : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-05-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman