: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lager

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabeth Lager

Utredningar som Elisabeth Lager medverkat i ( 6 st. ):

Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om villkorlig frigivning (Ju 2016:09)


Beteckning : Ju 2016:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:28 och dir. 2017:18
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 18 02 (Gutrad)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Engvall, Jenny, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Grevholm, Erik, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Hellsten, Marcus, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Kullman Gunnarsson, Elisabeth, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Expert : Olsson Lilja, Henrik, fr.o.m. 2016-03-31 t.o.m. 2017-06-29
Sekreterare : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-18
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2017-07-31

Rapporter

SOU 2017:61Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:28 Villkorlig frigivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:18 Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Strafftidsutredningen (Ju 2014:23) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Strafftidsutredningen (Ju 2014:23)


Beteckning : Ju 2014:23
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:132
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2014-09-04 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Arfwidsson Edlund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Jonare, Ulf, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Karlsson, Jan, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Kullman Gunnarsson, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Zetterstedt, Joakim, fr.o.m. 2015-07-27 t.o.m. 2016-02-29
Sekreterare : Berglund, Gunilla, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-02-29

Rapporter

SOU 2016:18En ny strafftisdag
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:132 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:18 En ny strafftidslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03)


Beteckning : Ju 2011:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:28 och 2012:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kussak, Karin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14
Expert : Ahmed, Ashraf, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Almqvist, Linda, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Bergström, Helene, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-11-14
Expert : Fälth, Tobias, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lowén, Annika, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Thorblad, Johan, fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2013-04-04
Sekreterare : Larsson Dozet, Therese, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14

Rapporter

SOU 2013:21Internationell straffverkställighet
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Påföljdsutredningen (Ju 2009:11) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)


Beteckning : Ju 2009:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:60
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2009-06-25 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ahlqvist, Clara, fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Aronsson, Håkan, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Kaevergaard, Susanne, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2011-04-30
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Levén, Staffan, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Nilsson, Thomas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2010-10-11 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Rydström, Jonas, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Thunegard, Eva, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Ulväng, Magnus, fr.o.m. 2009-08-03 t.o.m. 2012-05-31
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Bargholtz, Helena, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Davidsson, Inger, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2011-02-18 t.o.m. 2012-05-31
Hammarbergh, Krister, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Jonsson, Madeleine, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Linander, Johan, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Markström, Elisabeth, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 2009-10-05 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2011-02-01 t.o.m. 2011-10-31
Sekreterare : Wallinder, Lars, fr.o.m. 2009-09-01 t.o.m. 2012-05-31

Rapporter

SOU 2012:34Nya påföljder
SOU 2012:34En kort presentation av Påföljdsutredningens förslag
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:60 En översyn av påföljdssystemet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:34 Nya påföljder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Straffnivåutredningen (Ju 2007:04) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)


Beteckning : Ju 2007:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:48, dir. 2007:137 och dir. 2008:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Perklev, Anders, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Franke, Petter, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2007-12-11
Expert : Hadding-Wiberg, Ghita, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Heidenborg, Mari, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Johansson, Lisbeth, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Levén, Staffan, fr.o.m. 2007-05-15 t.o.m. 2008-11-04
Expert : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-11-04
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2008-11-16

Rapporter

SOU 2007:90Straffskalan för mord – delbetänkande
SOU 2008:85Straff i proportion till brottets allvar – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:90 Straffskalan för mord [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
InfoSäkutredningen (Fö 2002:06) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

InfoSäkutredningen (Fö 2002:06)


Beteckning : Fö 2002:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-06
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-07-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:103, dir. 2003:29, dir. 2004:46 och dir. 2005:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svärd, Anders, fr.o.m. 2002-07-11
Sakkunnig : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2002-10-02
Sakkunnig : Mikaelsson, Julia, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Oehme, Richard, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sakkunnig : Sand, Fredrik, fr.o.m. 2003-11-02
Expert : Daniels, John, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Gustafsson, Håkan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Gustavsson, Torbjörn, fr.o.m. 2005-08-09
Expert : Håkansson, Patrik, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Johanson, Anders, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Jonsson, Arne, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Karlsson, Bo, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Karlsson, Staffan, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Kristiansson, Stefan, fr.o.m. 2005-08-08
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2002-10-02
Expert : Larsson, Anna, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-08-08
Expert : Lindberg, Helena, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Nordh, Anders, fr.o.m. 2004-07-01
Expert : Ohlin, Mats, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Palmbom, Anna, fr.o.m. 2003-04-24 t.o.m. 2004-06-30
Expert : Starkerud, Kristina, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2004-11-10
Expert : Waldton, Anna-Karin, fr.o.m. 2003-04-24
Expert : Öberg, Wiggo, fr.o.m. 2003-04-24
Huvudsekreterare : Mohr, Michael, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2005-08-08
Sekreterare : Grennert Johansson, Josefin, fr.o.m. 2002-12-01
Sekreterare : Persson, Katinka, fr.o.m. 2005-06-02
Sekreterare : Stegen, Anja, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-12-12

Rapporter

SOU 2003:27Signalskydd, delrapport 1
SOU 2004:32Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt
SOU 2005:42Säker information
SOU 2005:71Informationssäkerhetspolitik – Organisatoriska konsekvenser
Källa : Sveriges riksdag

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman