Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling ( 362 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Utredningen om elevvård – skolhälsovård (U 1998:05) [ Avslutad 2000 ]

Utredningen om elevvård – skolhälsovård (U 1998:05)


Beteckning : U 1998:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-05
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-07-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:59.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Edgren, Margitta, fr.o.m. 1998-07-23 t.o.m. 2000-04-14
Sakkunnig : Ekberg, Kenneth, fr.o.m. 1999-09-07 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Hammarberg, Lena, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Hultinger, Eva-Stina, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Israelsson, Anna-Märta, fr.o.m. 1998-10-26 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Karlsson, Stefan, fr.o.m. 1998-10-26 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Strandell, Annika, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Wener, Inga-Lill, fr.o.m. 1999-10-11 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Westerholm, Anna, fr.o.m. 1998-10-26 t.o.m. 1999-09-09
Expert : Hillman, Olle, fr.o.m. 1998-09-29 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Smedler, Ann-Charlotte, fr.o.m. 1998-09-29 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Sörhuus, Elisabeth, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Thurnell, Lisbeth, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Ekbrand, Jan H., fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Lindgren-Henningstedt, Ewy, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Nyström Karlsson, Annika, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Liljeqvist, Margareta, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Anderlund, Agneta, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Torstensson, Ove, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Gustafsson, Lars H., fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Langenkrans, Kate, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Lööf, Lars, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Bodestam, Margareta, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Wickman, Viveka, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Gislén, Gunilla, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Larsson, Sofia, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Winblad, Ulla, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Olsson, Anita, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Hansson, Monica, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Bäckman, Thord, fr.o.m. 1998-12-16 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Hultinger, Eva-Stina, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 1999-07-31
Sekreterare : Persson-Stenborg, AnnSofi, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-03-31
Bitr. sekreterare : Persson-Stenborg, Annsofi, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1999-07-31

Rapporter

SOU 2000:19Från dubbla spår till Elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 31 st. ♀ 23 ♂ 8 )

Margitta Edgren  [] ( Särskild utredare )
Kenneth Ekberg  [] ( Sakkunnig )
Lena Hammarberg  [] ( Sakkunnig )
Eva-Stina Hultinger  [] ( Sekreterare )
Anna-Märta Israelsson  [] ( Sakkunnig )
Stefan Karlsson  [] ( Sakkunnig )
Annika Strandell  [] ( Sakkunnig )
Inga-Lill Wener  [] ( Sakkunnig )
Anna Westerholm  [] ( Sakkunnig )
Olle Hillman  [] ( Expert )
Ann-Charlotte Smedler  [] ( Expert )
Elisabeth Sörhuus  [] ( Expert )
AnnSofi Persson-Stenborg  [] ( Bitr. sekreterare )
Omslaget till SOU 2000:19

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman