Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1990:7 Lagstiftning för reklam i svensk TV

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1990:7 Lagstiftning för reklam i svensk TV ( 338 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Radiolagsutredningen (U 1985:05) [ Avslutad 1994 ]

Radiolagsutredningen (U 1985:05)


Beteckning : U 1985:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-27
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1985:21, dir. 1986:3, dir. 1987:22 och dir. 1989:21.
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. tel. växel 763 10 00, direktval 763 1745 (Monica Bengtsson)
0

Sammansättning


Pennlöv, Jan
Expert : Blanck, Britt-Marie
Expert : Englund, Karin
Expert : Fahlberg, Håkan
Expert : Jaensson, Rolf
Expert : Lindberg, Christina, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Lindberg, Greger
Expert : Marén, Lars
Expert : Ohlin, Tomas
Expert : Rosén, Björn
Expert : Rüdel, Wolfgang
Expert : Schuer, Lars
Expert : Swahn, Per, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Wennberg, Bertil
Sekreterare : Bengtsson, Monica

Rapporter

Ds U 1985:12Kabelsändningarna och
videocensuren
Ds U 1987:2Försöksverksamhet med nordisk TV från
rymden, rättsliga frågor
SOU 1987:63Vidaresändning av satellitprogram i
kabelnät
SOU 1989:7Vidgad etableringsfrihet för nya
medier
SOU 1990:7Lagstiftning för reklam i svensk TV
SOU 1992:31Lagstiftning av satellitsändingar av
TV-program
SOU 1994:105Ny lagstiftning om Radio och TV
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 15 st. ♀ 4 ♂ 11 )

Britt-Marie Blanck  [] ( Expert )
Karin Englund  [] ( Expert )
Håkan Fahlberg  [] ( Expert )
Rolf Jaensson  [] ( Expert )
Christina Lindberg  [] ( Expert )
Greger Lindberg  [] ( Expert )
Lars Marén  [] ( Expert )
Tomas Ohlin  [] ( Expert )
Björn Rosén  [] ( Expert )
Wolfgang Rüdel  [] ( Expert )
Lars Schuer  [] ( Expert )
Per Swahn  [] ( Expert )
Bertil Wennberg  [] ( Expert )
Monica Bengtsson  [] ( Sekreterare )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Andra betänkanden av utredningen ( 4 st. SOU ) :

Omslaget till SOU 1990:7

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman