Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Radiolagsutredningen (U 1985:05)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Radiolagsutredningen (U 1985:05) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet (tillsatt av Utbildningsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 4 ♂ 11 ) :

Britt-Marie Blanck  []  ( Expert )
Karin Englund  []  ( Expert )
Håkan Fahlberg  []  ( Expert )
Rolf Jaensson  []  ( Expert )
Christina Lindberg  []  ( Expert )
Greger Lindberg  []  ( Expert )
Lars Marén  []  ( Expert )
Tomas Ohlin  []  ( Expert )
Björn Rosén  []  ( Expert )
Wolfgang Rüdel  []  ( Expert )
Lars Schuer  []  ( Expert )
Per Swahn  []  ( Expert )
Bertil Wennberg  []  ( Expert )
Monica Bengtsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Radiolagsutredningen (U 1985:05)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1985:21, dir. 1986:3, dir. 1987:22 och dir. 1989:21.
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm. tel. växel 763 10 00, direktval 763 1745 (Monica Bengtsson)
Utredningen har avgett :
Ds U 1985:12 Kabelsändningarna och videocensuren
Ds U 1987:2 Försöksverksamhet med nordisk TV från rymden, rättsliga frågor
SOU 1987:63 Vidaresändning av satellitprogram i kabelnät
SOU 1989:7 Vidgad etableringsfrihet för nya medier
SOU 1990:7 Lagstiftning för reklam i svensk TV
SOU 1992:31 Lagstiftning av satellitsändingar av TV-program
SOU 1994:105 Ny lagstiftning om Radio och TV Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Jan Pennlöv, justitieombudsman
Expert : Britt-Marie Blanck, kanslichef
Expert : Karin Englund, departementssekreterare
Expert : Håkan Fahlberg, kanslichef
Expert : Rolf Jaensson, avdelningsdirektör
Expert : Christina Lindberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Greger Lindberg, hovrättsassessor
Expert : Lars Marén, kansliråd
Expert : Tomas Ohlin, fil. lic.
Expert : Björn Rosén, hovrättsassessor
Expert : Wolfgang Rüdel, direktör
Expert : Lars Schuer, hovrättsassessor
Expert : Per Swahn, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1993-11-16
Expert : Bertil Wennberg, byråchef
Sekreterare : Monica Bengtsson, hovrättsassessor

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman