Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m. ( 58 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 6 st. ):

Lagen (1983:444) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
» Läs taxeringslagen (1956:623)
Förarbeten : prop. 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU50 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:366

Alla förarbeten till taxeringslagen (1956:623) och ändringar i lagen

Taxeringslag (1956:623)
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: prop. 1956:150 med förslag till taxeringsförordning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1956:56; rskr 1956:368
Upphävd: 1990‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1957:108
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:85
Omfattning: ändr. 98 §
Ändring, SFS 1958:87
Omfattning: ändr. 66, 105 §§
Ändring, SFS 1958:299
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 37 § 1 mom, 101 §; ny 39 § 1 mom 9 p
Ändring, SFS 1959:102
Omfattning: upph. 16 § 4 mom; ändr. 6 § 2 mom, 16 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:173
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:509
Omfattning: ändr. 19 §, 4, 5 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1959:557
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 39 § 1 mom; nytt 37 § 5 mom
Ändring, SFS 1959:610
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ändring, SFS 1960:174
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 129 § 8 mom
Ändring, SFS 1961:340
Omfattning: ändr. 6 § 2, 3 mom, 10 §, 16 § 1 mom, 20 §, 31 § 2 mom, 37 § 1 mom, 39 § 1, 2 mom, 53 §, 56 § 1–3 mom, 121, 124 §§
Ändring, SFS 1961:628
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Ändring, SFS 1962:158
Omfattning: ändr. 130 §
Ändring, SFS 1962:594
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2, 5 mom, 39 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:28
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1963:162
Omfattning: ändr. 26 §; ny 25 a §
Ändring, SFS 1963:217
Omfattning: ändr. 34 § 2 mom, 57 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:266
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1963:683
Omfattning: upph. 132, 155–157 §§; utgår rubr. närmast före 153 §; nuvarande rubr. VII (163–169 §§), VIII (170, 171 §§) betecknas VI, VII; ändr. 131 § 1 mom, 133, 135, 137, 138, 142 §§, 143 § 1 mom, 144 § 1, 3 mom, 145–154, 158, 159 §§, 160 § 1 mom, 166 § 1 mom, 172 §, 173 § 1, 3 mom, rubr. närmast före 147, 158, 172 §§
Ändring, SFS 1964:53
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom, 133 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:81
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:558
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 59 §; ny 72 a §
Ändring, SFS 1965:753
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§, 16 § 1 mom, 17, 26 §§, 30 § 2 mom, 33 §, 34 § 2 mom, 35 §, 37 § 4 mom, 46, 51 §§, 56 § 3 mom, 57, 59 §§, 61 § 5 mom, 67, 109, 111, 118, 125 §§, 129 § 5 mom, 135 § 1 mom, 137, 145 §§, 148 § 3 mom, 159, 168 §§
Ändring, SFS 1966:137
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1966:242
Omfattning: ändr. 4, 5 §§, 50 § 1 mom, 61 § 3 mom, 129 § 1, 2, 6 mom
Ändring, SFS 1966:727
Omfattning: nytt 38 § 3 mom
Ändring, SFS 1967:42
Omfattning: ändr. 68 §
Ändring, SFS 1967:109
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2 mom, 100 §
Ändring, SFS 1967:199
Omfattning: ändr. 4, 5 §§, 6 § 1 mom, 16 § 1 mom, 25 §, 37 § 2 mom, 68 §
Ändring, SFS 1967:548
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1967:749
Omfattning: ändr. 3, 4 §§, 11 § 1 mom, 12 § 1 mom, 34 § 2 mom, 42 § 1 mom, 57 § 1 mom, 134 §; ny 25 b §
Ändring, SFS 1968:432
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1968:733
Omfattning: upph. 144 § 2 mom, 150 § 3 mom, 159 §; ändr. 131 § 1 mom, 133 § 1 mom, 135 § 1, 2 mom, 136 § 1 mom, 139 § 1, 2 mom, 143 § 2 mom, 144 § 1 mom, 145, 147 §§, 148 § 3 mom, 149, 151–153 §§, 154 § 2, 3 mom, 160 § 1 mom, 163 § 1 mom, 172 §, 173 § 1, 2 mom, rubr. närmast före 147 §; nya 135 a, 155 §§
Ändring, SFS 1969:210
Omfattning: ändr. 76 §, 135 § 1 mom, 135 a §, 136 § 1 mom, 146 § 2 mom, 151, 152 §§, 154 § 1 mom
Ändring, SFS 1969:709
Omfattning: utgår rubr. närmast före 163 §; ändr. 72 a, 102 §§, 131 § 2 mom, 135 a, 136, 138 §§, 144 § 1 mom, 147 §, 148 § 2 mom, 150 § 1 mom, 152 §, 154 § 1, 3 mom, 158, 160–163 §§, 164 § 1, 2, 4 mom, 166–168, 172 §§, 173 § 1 mom, rubr. närmast före 158, 170, 172 §§; nya 156 §, rubr. närmast före 160, 164, 167, 168 §§
Ändring, SFS 1969:753
Omfattning: ändr. 26, 27 §§, 30 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:168
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 25 §, 68 §, 70 §, 72 a §, 73 §, 98 § 4 mom, 105 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:231
Omfattning: ändr. 147 §
Ändring, SFS 1970:463
Omfattning: ändr. 54, 55 §§, 69 § 4 mom, 92, 142 §§
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 101
Ändring, SFS 1970:625
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom; ny 37 § 1 mom 4 a p
Förarbeten: prop. 1970:134 med förslag till kupongskatteförordning, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], BeU 60, rskr 364
Ändring, SFS 1970:635
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 39 § 1 mom, 101 § 2 mom
Ändring, SFS 1970:673
Omfattning: ändr. 102 §, 139 § 1 mom, 156 §, 167 § 1 mom, 168, 174–186 §§; nya 187–200 §§, rubr. närmast före 174, 178, 182, 184, 191–193, 195, 196, 198, 200 §§
Ändring, SFS 1970:913
Omfattning: upph. 129 § 7 mom; ändr. 2 § 2 mom, 3 §, 12 § 2 mom, 18, 19 §§, 22 § 1 mom, 37 § 2 mom, 40 §, 43 § 2–4 mom, 44, 46,48, 59, 70, 73, 75, 93, 128 §§, 129 § 2 mom, 144 § 3 mom, 172 §
Ändring, SFS 1971:70
Omfattning: upph. 118, 121, 122 §§; ändr. 21, 115, 117, 119, 120, 170, 171, 198, 199 §§, nya 116 a-116 j §§, rubr. närmast före 116 a §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:399
Omfattning: upph. 11, 12, 77–95, 97, 112 §§, 129 § 8 mom, 160–163, 175, 192 §§, utgår rubr. närmast före 77, 160, 192 §§; ändr. 3, 10 §§, 13 § 1 mom, 14 § 1 mom, 15 §, 16 § 1 mom, 17, 26 §§, 30 § 2 mom, 33 §, 34 § 2 mom, 37 § 2 mom, 39 § 4 mom, 46 §, 50 § 1 mom, 51, 53 §§, 56 § 3, 4 mom, 57, 59, 60 §§, 61 § 5 mom, 62, 66, 67 §§, 69 § 4 mom, 70, 72 a, 73–76, 96, 98, 99 §§, 101 § 2 mom, 102–111, 113, 115, 116, 116 a, 116 g, 116 i, 117, 124, 125 §§, 129 § 1, 3, 5 mom, 164–166 §§, 167 § 1, 3 mom, 168, 169, 172 §§, 173 § 1 mom, 176, 181, 184 §§, 191 § 1, 3 mom, 193, 194 §§, 195 § 3, 5 mom, 197, 200 §§, rubr. närmast före 96, 164, 193 §§; nya 59 a, 159 §§; omtryck
Ändring, SFS 1971:813
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 1 mom, 7, 9, 63 §§
Ändring, SFS 1972:83
Omfattning: upph. 37 § 1 mom 8; ändr. 2 § 1 mom, 35 §, 37 § 4 mom, 66, 68 §§, 69 § 3 mom, 72 a, 100 §§, 105 § 1 mom, 114, 116 e §§
Ändring, SFS 1972:171
Omfattning: upph. 178 § 4 mom; ändr. 2 § 1 mom, 174 § 1 mom, 178, 180, 181, 185, 189, 190, 197, 199 §§, rubr. närmast före 178 §; ny 186 a §
Ändring, SFS 1972:745
Omfattning: upph. 30 § 2 mom; ändr. 26 §, 30 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:764
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 2 mom, 22 § 1, 3 mom, 25 §, 31 § 2 mom, 32 §, 56 § 1, 2 mom, 57, 72 a, 76, 116 c, 116 d §§
Ändring, SFS 1973:338
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1973:367
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 116 a, 116 d §§
Ändring, SFS 1973:376
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:435
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:1058
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1973:1106
Omfattning: upph. 131 § 2 mom, 134 §, 139 § 2 mom, 144 § 3 mom, 146 §, 154 § 3 mom, 158 § 2, 3 mom, 191 § 3 mom; ändr. 2 § 2 mom, 38 § 1 mom, 102, 131, 133, 135, 135 a, 136, 137, 139, 142–145, 147 §§, 148 § 1, 3 mom, 149–156, 158, 159 §§, 164 § 1–3 mom, 167–169, 172, 173 §§, 174 § 4, 5 mom, 184, 185, 186 a, 189–191, 193 §§, 195 § 2, 3, 5 mom, 197, 200 §§, rubr. närmast före 164, 193 §§; ny 143 a §
Ändring, SFS 1973:1116
Omfattning: ändr. 105 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:1123
Omfattning: ändr. 34 § 2 mom
Ändring, SFS 1974:298
Omfattning: ändr. 56 § 1, 2 mom, 68, 72 a, 116 a, 123 §§
Förarbeten: prop. 1974:117 med förslag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:315
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1974:773
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 § 1, 2 mom, 3, 7, 8 §§, 16 § 1 mom, 18–20, 25, 27, 36 §§, 37 § 1 mom, 39 § 2 mom, 40, 45–47, 49 §§, 50 § 1, 2 mom, 54 §, 56 § 1 mom, 68, 72, 72 a, 107, 110, 116, 116 d, 116 j, 117, 123, 127 §§, 129 § 2, 5 mom, 135 a §, 136 § 1 mom, 141 §, 150 § 2 mom, 151 §, 154 § 2 mom, 155, 156 §§, 165 § 1–3 mom, 173 § 1, 3, 4 mom, 177, 180, 187, 190, 200 §§
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:868
Omfattning: ändr. 25, 70, 73 §§
Ändring, SFS 1974:991
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1974:997
Omfattning: ändr. 6–8, 10, 16 §§, 22 § 1 mom, 23, 36 §§, 43 § 1, 2 mom, 47, 61, 63 §§, 4 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1975:264
Omfattning: ändr. 120 §; ny 42 a §
Ändring, SFS 1975:329
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975:98 om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:707
Omfattning: ändr. 117, 170, 198 §§, rubr. närmast före 117, 170, 198 §§
Ändring, SFS 1975:1030
Omfattning: ändr. 56 § 2 mom, 58 §
Förarbeten: prop. 1975/76:11 med förslag till bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:12, rskr 1975/76:28
Ändring, SFS 1975:1148
Omfattning: ny 37 § 1 mom 5 a p
Förarbeten: prop. 1975/76:83 om ändring i taxeringslagen (1956:623) [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:17, rskr 1975/76:69
Ändring, SFS 1975:1178
Omfattning: ändr. 37 § 5 mom, 182 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1352
Omfattning: nya 30 § 2 mom, 37 § 6 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1975:1382
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 43 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:76 om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:23, rskr 1975/76:133
Ändring, SFS 1976:73
Rubrik: Lag (1976:73) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 105 § 1 mom; ny 38 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:86
Rubrik: Lag (1976:86) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4, 20, 25 §§, 30 § 1 mom, 37 § 1 mom 1 p, 2 mom, 51 §; nya 2 § 3 mom, 30 § 3 mom, 42 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:79 om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:93
Rubrik: Lag (1976:93) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1975/76:91 om ändrade regler för beräkning av existensminimum [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:32, rskr 1975/76:186
Ändring, SFS 1976:334
Rubrik: Lag (1976:334) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 4, 5 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:927
Rubrik: Lag (1976:927) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 32 §, 61 § 3 mom; ändr. 22 § 3 mom, 50 § 1 mom, 63 §
Förarbeten: prop. 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1084
Rubrik: Lag (1976:1084) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 129 § 4 mom; ändr. 22 § 3 mom, 37 § 1 mom, 195 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1976:1101
Rubrik: Lag (1976:1101) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 30 § 1, 2 mom; nytt 30 § 4 mom
Ändring, SFS 1977:42
Rubrik: Lag (1977:42) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:50 om ändrade beskattningsregler för vissa ersättningar vid personskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:19, rskr 1976/77:110
Ändring, SFS 1977:118
Rubrik: Lag (1977:118) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 116 a, 116 h §§; nytt 16 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:92 om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:38, rskr 1976/77:204
Ändring, SFS 1977:244
Rubrik: Lag (1977:244) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 30 § 1 mom
Förarbeten: SkU 1976/77:36, rskr 1976/77:221
Ändring, SFS 1977:280
Rubrik: Lag (1977:280) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:416
Rubrik: Lag (1977:416) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 6 § 1, 2 mom, 16 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:49, rskr 1976/77:346
Ändring, SFS 1977:574
Rubrik: Lag (1977:574) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:1074
Rubrik: Lag (1977:1074) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1978:196
Rubrik: Lag (1978:196) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 114–116 j §§; nya 31 § 3 mom, 101 § 3 mom, 116 k-116 t, 121 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1978:316
Rubrik: Lag (1978:316) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 16 § 1–3 mom, 17 §, 37 § 3 mom, 59, 59 a, 60 §§, 61 § 5 mom, 70 §; ändr. 3–10, 13, 14, 23 §§, 31 § 2 mom, 34 § 1, 2 mom, 37 § 2, 4, 5 mom, 38 § 2 mom, 43 § 5 mom, 50 § 1 mom, 51, 53, 57 §§, 61 § 1, 2, 4 mom, 63–66 §§, 69 § 1, 3, 4 mom, 71, 76, 99, 124 §§; nya 11, 12 §§, 37 § 7 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:354
Rubrik: Lag (1978:354) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 117 §; nytt 50 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:184 om utredning i utländskt skatteärende, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:58, rskr 1977/78:357
Ändring, SFS 1978:425
Rubrik: Lag (1978:425) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Förarbeten: prop. 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Ändring, SFS 1978:741
Rubrik: Lag (1978:741) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 a § 1 mom
Ändring, SFS 1978:914
Rubrik: Lag (1978:914) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:919
Rubrik: Lag (1978:919) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 127 §
Förarbeten: prop. 1978/79:56 om ändring i sjömansbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:108
Ändring, SFS 1978:928
Rubrik: Lag (1978:928) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1978:943
Rubrik: Lag (1978:943) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 30 § 1 mom
Ändring, SFS 1978:945
Rubrik: Lag (1978:945) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:143
Rubrik: Lag (1979:143) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 56 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:188
Ändring, SFS 1979:145
Rubrik: Lag (1979:145) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 63, 116 d, 116 j, 116 k, 116 m §§
Ändring, SFS 1979:175
Rubrik: Lag (1979:175) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 39 § 4 mom, 56 § 4 mom, 67, 72 a, 73, 75, 76, 96, 99, 102–104 §§, 105 § 2 mom, 108, 111, 113, 115, 116, 116 d, 116 j, 116 l, 116 m, 116 n, 116 o, 124, 147, 156, 158, 159 §§, 164 § 1–3 mom, 167 § 3, 4 mom, 168, 169, 184, 191, 193 §§, 195 § 3, 5 mom, 197 §; nya 160–162 §§; ändr. såvitt avser 2 § 1 mom upph. genom 1979:490
Ändring, SFS 1979:490
Rubrik: Lag (1979:490) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 129 § 6 mom; ändr. 2 § 1 mom, 16 § 4 mom, 35, 36 §§, 43 § 1, 2 mom, 68, 72 a §§, 129 § 1, 5 mom, 130 §, 174 § 4 mom. 184, 185, 189 §§; upph. 1979:175 såvitt avser 2 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:1000
Rubrik: Lag (1979:1000) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 129 § 1 mom
Ändring, SFS 1979:1018
Rubrik: Lag (1979:1018) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 § 1, 3 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:11, rskr 1979/80:42
Ändring, SFS 1979:1080
Rubrik: Lag (1979:1080) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Förarbeten: prop. 1978/79:111 bil. 7, SkU 1979/80:9, rskr 1979/80:32
Ändring, SFS 1979:1153
Rubrik: Lag (1979:1153) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 131, 133, 135–145, 147–156, 170–173 §§; utgår rubr. närmast före 131, 136, 143, 147, 170, 172 §§; ändr. 2 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1979/80:40 om fastighetstaxering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:17, rskr 1979/80:121
Ändring, SFS 1979:1158
Rubrik: Lag (1979:1158) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:74
Rubrik: Lag (1980:74) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ändring, SFS 1980:150
Rubrik: Lag (1980:150) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 159 §
Förarbeten: prop. 1979/80:86 om taxering av industribyggnader [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:46, rskr 1979/80:280
Ändring, SFS 1980:180
Rubrik: Lag (1980:180) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 117, 198 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:867
Rubrik: Lag (1980:867) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 67 §; ny 114 a §
Förarbeten: prop. 1980/81:17 med förslag till lag mot skatteflykt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:27
Ändring, SFS 1980:956
Rubrik: Lag (1980:956) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 192 §
Ändring, SFS 1980:1015
Rubrik: Lag (1980:1015) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25, 72 a, 99, 111, 116 d, 116 m §§, rubr. närmast före 96 §
Förarbeten: prop. 1980/81:69 om ändring i taxeringslagen (1956:623) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:62
Ändring, SFS 1980:1050
Rubrik: Lag (1980:1050) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Förarbeten: prop. 1980/81:39 om stimulans av aktiesparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1063
Rubrik: Lag (1980:1063) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:50 om skatten på 1981 års inkomster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:117
Ändring, SFS 1980:1076
Rubrik: Lag (1980:1076) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 a §
Ändring, SFS 1980:1086
Rubrik: Lag (1980:1086) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 50 § 4 mom; ändr. 46 §, 50 § 1–3 mom
Ändring, SFS 1981:281
Rubrik: Lag (1981:281) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 158, 160–162, 164–169 §§; utgår rubr. närmast före 158, 164, 167, 168 §§
Ändring, SFS 1981:1003
Rubrik: Lag (1981:1003) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1, 3 mom, 68 §
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1981:1110
Rubrik: Lag (1981:1110) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 7–9 §§, 61 § 1 mom
Ändring, SFS 1981:1120
Rubrik: Lag (1981:1120) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 174, 176–186, 186 a, 187–197, 199, 200 §§; utgår rubr. före 174 §, rubr. närmast före 178, 182, 184, 191, 193, 195, 196, 199, 200 §§; ändr. 2 § 1 mom, 68, 72 a, 102 §§; ny 72 b §
Förarbeten: prop. 1981/82:19 om särskild fastighetstaxering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:53
Ändring, SFS 1981:1319
Rubrik: Lag (1981:1319) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 2, 4, 7 mom, 42 § 1 mom; ny 25 c §
Ändring, SFS 1982:952
Rubrik: Lag (1982:952) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §
Förarbeten: prop. 1982/83:29 om ändring i taxeringslagen (1956:623) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:8
Ändring, SFS 1982:1008
Rubrik: Lag (1982:1008) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1982:1100
Rubrik: Lag (1982:1100) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 31 § 3 mom, 100 §
Förarbeten: prop. 1982/83:14 om avräkning av utländsk skatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1983:122
Rubrik: Lag (1983:122) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1983‑04‑12 överg.best.
Ändring, SFS 1983:318
Rubrik: Lag (1983:318) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 26 §, 37 § 1, 5 mom
Ikraft: 1983‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:385
Rubrik: Lag (1983:385) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom, 43 § 1 mom
Ikraft: 1983‑06‑21
Ändring, SFS 1983:444
Rubrik: Lag (1983:444) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 68, 72 a §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:451
Rubrik: Lag (1983:451) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:852
Rubrik: Lag (1983:852) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:971
Rubrik: Lag (1983:971) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 5, bet. 1983/84:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1983:976
Rubrik: Lag (1983:976) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 63 §, 69 § 1, 4 mom, 73 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:58 om ändringar i taxeringsförfarandet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:100
Ändring, SFS 1983:1045
Rubrik: Lag (1983:1045) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: nuvarande 42 § 3, 4 mom betecknas 42 § 4, 5 mom; ändr. 42 § 1 mom, nya 42 § 4 mom, 51 §; nytt 42 § 3 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1076
Rubrik: Lag (1983:1076) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:AU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1091
Rubrik: Lag (1983:1091) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 68 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:102
Rubrik: Lag (1984:102) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1984‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:349
Rubrik: Lag (1984:349) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §, 105 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:360
Rubrik: Lag (1984:360) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 4 §, 24 § 3 mom, 25, 116 j §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:673
Rubrik: Lag (1984:673) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 7 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:814
Rubrik: Lag (1984:814) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1984/85:SkU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:6
Ändring, SFS 1984:841
Rubrik: Lag (1984:841) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:917
Rubrik: Lag (1984:917) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 2 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:952
Rubrik: Lag (1984:952) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 § 4 mom
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1055
Rubrik: Lag (1984:1055) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25, 68, 72 a §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:18 om statlig fastighetsskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1984:1081
Rubrik: Lag (1984:1081) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 24, 28 §§; ändr. 4 §, 22 § 1 mom, 25, 27, 29, 33 §§, 42 § 1, 3 mom, 42 a § 1 mom, 69 § 2 mom, 116 j §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:106
Rubrik: Lag (1985:106) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 115 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:227
Rubrik: Lag (1985:227) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a §
Ikraft: 1985‑05‑22 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/85:227
Ändring, SFS 1985:364
Rubrik: Lag (1985:364) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ny 65 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:406
Rubrik: Lag (1985:406) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom, 25, 36 §§, 37 § 1, 2, 5 mom, 39 § 1 mom, 43 § 2 mom, 100 §, 101 § 1 mom 116 f, 116 g, 120 §§; nya 24, 25 d, 28 §§, 37 § 8 mom, 66 a, 66 b, 70 §§
Ikraft: 1985‑06‑14 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:924
Rubrik: Lag (1985:924) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 72 a, 100 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:12 om avdragsrätt för nordiska socialavgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:4, rskr 1985/86:8
Ändring, SFS 1985:1022
Rubrik: Lag (1985:1022) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 42 a § 1 mom
Ikraft: 1986‑01‑13 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:45 om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1985:1029
Rubrik: Lag (1985:1029) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 8 mom, ikrafttr.best, övergångsbest. till 1985:406
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:58 om jämkningar i skyldigheten att lämna kontrolluppgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:14, rskr 1985/86:79
Ändring, SFS 1986:467
Rubrik: Lag (1986:467) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 31 § 3 mom
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:489
Rubrik: Lag (1986:489) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:513
Rubrik: Lag (1986:513) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §, 37 § 2 mom, 68, 72 a §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1284
Rubrik: Lag (1986:1284) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: upph. 3, 29 §§, 105 § 2 mom, 109 §; nuvarande 16 § 4 mom, 105 § 1 mom betecknas 16, 105 §§; ändr. 2 § 1 mom, 6–15 §§, den nya 16 §, 18 §, 22 § 1, 3 mom, 24 § 2, 3 mom, 25, 26, 28 §§, 31 § 3 mom, 33, 35 §§, 37 § 2 mom, 38 § 1 mom, 42 § 1, 2, 4 mom, 43 § 5 mom, 46 §, 50 § 2 mom, 51, 53 §§, 56 § 3 mom, 57 §, 61 § 1, 2 mom, 63 §, 66 a-68 §§, 69 § 1 mom, 72 a, 73–76, 96, 100 §§, 101 § 1–3 mom, 102 §, den nya 105 §, 106, 115, 116 d, 116 l–o, 124 §§, 129 § 2, 3, 5 mom; ny 6 a §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1387
Rubrik: Lag (1986:1387) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 5 mom; ny 25 e §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:105
Rubrik: Lag (1987:105) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: 39 § 3, 4 mom betecknas 4, 5 mom; ändr. 39 § 1 mom, 51 §; nytt 39 § 3 mom
Ikraft: 1987‑05‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:78 om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:28, rskr 1986/87:164
Ändring, SFS 1987:295
Rubrik: Lag (1987:295) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E 5), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:634
Rubrik: Lag (1987:634) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 43 § 1 mom
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1158
Rubrik: Lag (1987:1158) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1159
Rubrik: Lag (1987:1159) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 8 mom, 4 p ikrafttr.best, övergångsbest. till 1985:406
Ikraft: 1987‑12‑22 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1209
Rubrik: Lag (1987:1209) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 7 mom
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1217
Rubrik: Lag (1987:1217) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr 116 g, 116 p §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:55 om förseningsavgifter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:12, rskr 1987/88:71
Ändring, SFS 1987:1228
Rubrik: Lag (1987:1228) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 46 §, 56 § 1–4 mom, 57 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:17, rskr 1987/88:70
Ändring, SFS 1987:1304
Rubrik: Lag (1987:1304) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 37 § 1 mom
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1988:848
Rubrik: Lag (1988:848) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 8 mom
Ikraft: 1988‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:879
Rubrik: Lag (1988:879) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1988‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:889
Rubrik: Lag (1988:889) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1282
Rubrik: Lag (1988:1282) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 8, 47 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1519
Rubrik: Lag (1988:1519) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:55 om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ],1988/89:SkU16, rskr 1988/89:65
Ändring, SFS 1988:1526
Rubrik: Lag (1988:1526) om ändring i lagen (1988:889) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom, ikrafttr.best., övergångsbest. till 1988:889
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:350
Rubrik: Lag (1989:350) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 1989‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1989:431
Rubrik: Lag (1989:431) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1 mom
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:440
Rubrik: Lag (1989:440) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 37 § 1, 2, 5 mom, 39 § 1, 3 mom, 43 § 1 mom
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:293
Ändring, SFS 1989:1024
Rubrik: Lag (1989:1024) om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Omfattning: ändr. 25 d §, 37 § 1, 2 mom
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:324
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1983:445) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
» Läs lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Förarbeten : prop. 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU50 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:366

Alla förarbeten till lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst och ändringar i lagen

Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: rskr 1951:357
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1957:61
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ändring, SFS 1962:193
Omfattning: ändr. 2–4, 8 §§, anvisn. till 1, 3 §§; ny anvisn. till 2 §
Ändring, SFS 1966:216
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1966:728
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom
Ändring, SFS 1967:97
Omfattning: ändr. 3 § 3 mom, anvisn. till 3 §
Ändring, SFS 1967:634
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1967:751
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Ändring, SFS 1968:611
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Ändring, SFS 1970:908
Omfattning: ändr. 2 §, anvisn. till 1 § 1 p; ny anvisn. till 1 § 3 p
Ändring, SFS 1971:411
Omfattning: ändr. 4, 6–9 §§
Ändring, SFS 1972:744
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom anvisn. till 2 §
Ändring, SFS 1974:860
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 10 §§, anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1976:71
Rubrik: Lag (1976:71) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:346
Rubrik: Lag (1976:346) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstsskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 2, 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:63, rskr 1975/76:389
Ändring, SFS 1977:43
Rubrik: Lag (1977:43) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 3 §
Förarbeten: prop. 1976/77:50 om ändrade beskattningsregler för vissa ersättningar vid personskada [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:19, rskr 1976/77:110
Ändring, SFS 1978:317
Rubrik: Lag (1978:317) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 6, 8, 9 §§; nya anvisn. till 4 §
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:946
Rubrik: Lag (1978:946) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom
Ändring, SFS 1978:973
Rubrik: Lag (1978:973) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Förarbeten: bet. 1978/79:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:86
Ändring, SFS 1979:173
Rubrik: Lag (1979:173) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 6–9 §§, anvisn. till 4 §
Ändring, SFS 1979:616
Rubrik: Lag (1979:616) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 3, 4 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1980:999
Rubrik: Lag (1980:999) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 2 §, 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §
Ändring, SFS 1981:297
Rubrik: Lag (1981:297) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: nuvarande 3 § 3, 4 mom betecknas 3 § 4, 5 mom; ändr. 3 § 1, 2 mom, nya 3 § 4 mom, 1 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 2, 3 §§; nytt 3 § 3 mom
Ändring, SFS 1982:6
Rubrik: Lag (1982:6) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 3 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1983:314
Rubrik: Lag (1983:314) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:445
Rubrik: Lag (1983:445) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§, 2, 3 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1062
Rubrik: Lag (1984:1062) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:511
Rubrik: Lag (1986:511) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: upph. p 3 anvisn. till 1 §; ändr. p 2 anvisn. till 1 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40; rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1292
Rubrik: Lag (1986:1292) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§, anvisn. till 4 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:150
Rubrik: Lag (1987:150) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. anvisn. till 3 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1990:343
Rubrik: Lag (1990:343) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: upph. 6, 9, 10 §§; ändr. 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1431
Rubrik: Lag (1990:1431) om ändring i lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–3, 7 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 2, 3 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:896
Rubrik: Lag (1993:896) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1545
Rubrik: Lag (1993:1545) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:511
Rubrik: Lag (1997:511) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1667
Rubrik: Lag (1998:1667) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1151
Rubrik: Lag (1999:1151) om ändring i lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 1 §
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:65
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1983:446) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
» Läs kommunalskattelagen (1928:370)
Förarbeten : prop. 1982/83:157 om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU50 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:366

Alla förarbeten till kommunalskattelagen (1928:370) och ändringar i lagen

Kommunalskattelag (1928:370)
Departement: Finansdepartementet SKA
Förarbeten: rskr 1928:344
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1929:257
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1929:263
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1929:257
Ändring, SFS 1930:190
Omfattning: ändr. 18, 21, 24 §§, 25 § 1 mom, 29 § 4 mom, 30 § 3 mom, 45 §, 52 § 1 mom, 57 § 1 mom, 59 § 3 mom, 5 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §, 2, 5 p anvisn. till 30 §, 3 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 54 §; ny 6 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1932:291
Omfattning: ändr. 2, 9 §§, 12 § 2 mom, 32 § 2 mom, 45 §, 46 § 2 mom, 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 8 §, 1–7 p anvisn. till 9 §, 2–5 p anvisn. till 10 §, 1 p anvisn. till 31 §, 9 p anvisn. till 32 §; ny 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1932:411
Omfattning: ändr. 13 § 2 mom
Ändring, SFS 1933:279
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55 §
Ändring, SFS 1933:356
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1933:394
Omfattning: ändr. 38 § 1 mom, 64, 66 §§
Ändring, SFS 1934:294
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 30 § 4 mom, 6 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1937:518
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 10 §, 1, 3, 4 p anvisn. till 9 §, 5 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1937:662
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 1, 2 p anvisn. till 29 §, 6, 7 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1938:368
Omfattning: ändr. 20 §, 25 § 1 mom, 28 §, 29 § 1 mom, 30 § 4 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 69 §, 70 § 1 mom, 2, 4 p anvisn. till 20 §, 6 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 25 §, 1, 5 p anvisn. till 28 §, 3–8, 11 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1940:137
Omfattning: ändr. 15 § 2 mom, 55, 75 §§; nya anvisn. till 55 §
Ändring, SFS 1940:876
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1942:274
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 3 mom, 53 § 1 mom, 2 p anvisn. till 31 §, 6 p anvisn. till 32 §, 7, 8 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1942:277
Omfattning: ändr. 19 §, 2 p anvisn. till 19 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1943:45
Omfattning: nuvarande 3, 4 p anvisn. till 38 § betecknas 4, 5 p; ändr. 38 §, 6 p anvisn. till 28 §; ny 3 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1943:263
Omfattning: ändr. 30 § 2 mom, 3, 4 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1943:856
Omfattning: ändr. 3, 62 §§
Ändring, SFS 1944:280
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1945:408
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1945:778
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1945:897
Omfattning: ändr. 65, 66 §§, 70 § 1 mom, 2, 3 p anvisn. till 20 §, 1 p anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 53 §, 1 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1946:52
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:54
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1946:109
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 21 §; nya 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1946:260
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1946:475
Omfattning: upph. 15 § 2 mom, 55 §, anvisn. till 55 §; ändr. 75 § 1, 2 mom
Ändring, SFS 1946:703
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1947:468
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1947:575
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 3 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:586
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1947:590
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1948:46
Omfattning: ändr. 35 §, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:120
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1948:204
Omfattning: nya 13 p anvisn. till 29 §, 4 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1948:223
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom
Ändring, SFS 1948:308
Omfattning: ändr. 50 §; ny anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1949:293
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1950:122
Omfattning: ändr. 45 §, 3 p anvisn. till 9 §, 6 p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1950:176
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:252
Omfattning: ändr. 48 § 2, 3 mom, 49 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, 6 p anvisn. till 22 §, anvisn. till 48 §, 1 p anvisn. till 49 §, anvisn. till 51 §, anvisn. till 62 §
Ändring, SFS 1950:308
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 28 §; ändr. 19, 24 §§, 28 § 2 mom, 30 § 2, 3 mom, 31 §, 32 § 1, 2 mom, 33, 45 §§, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 1, 2 mom, anvisn. till 19 §, 4, 7 p anvisn. till 21 §, 1, 4 anvisn. till 24 §, 2 p anvisn. till 29 §, 1–4 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 10 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 33 §, 1 p anvisn. till 46 §, 2, 6 p anvisn. till 53 §; nya 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1950:588
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 29 §; nya 28 § 3, 4 mom, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1951:324
Omfattning: ändr. 20 §, anvisn. till 20 §, 3 p anvisn. till 22 §, 9 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1951:325
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1951:328
Omfattning: upph. anvisn. till 51 §; ändr. 51 §
Ändring, SFS 1951:422
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1951:436
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 9 §
Ändring, SFS 1951:438
Omfattning: ändr. 9, 10 §§, 22 § 1 mom, 4 p anvisn. till 9 §, 4, 5 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1951:509
Omfattning: ändr. 33 §
Ändring, SFS 1951:689
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1951:761
Omfattning: upph. 3 p anvisn. till 35 §; ändr. 35 §, 52 § 1 mom, 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d, 5, 10 p anvisn. till 29 §, 1, 2 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1951:790
Omfattning: ändr. 18, 21 §§, 23 § 1 mom, 41, 56 §§, 1, 2 p anvisn. till 18 §, 1, 3 p anvisn. till 21 §, 1, 2 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 41 §; nya 22 § 3 mom, 8 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1952:377
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1952:381
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1952:405
Omfattning: ändr. 52 § 1 mom, 65 §, 3 p anvisn. till 46 §, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1953:109
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1953:274
Omfattning: ändr. 1 §, 46 § 2 mom, 60 §
Ändring, SFS 1953:399
Omfattning: ändr. 2, 45 §§
Ändring, SFS 1953:400
Omfattning: upph. 13–16 §§; ändr. 2, 4 §§, 5 § 1, 4 mom, 6 § 1 mom, 11, 17 §§, 23 § 2 mom, 26 § 2 mom, 30 § 5 mom, 32 § 1 mom, 45, 47 §§, 53 § 2, 3 mom, 60 §, 64 § 1 mom, 73, 75 §§, 2, 5, 6 p anvisn. till 5 §, 3 p anvisn. till 8 §, anvisn. till 34 §, anvisn. till 37 §, anvisn. till 45 §, 2 p anvisn. till 58 §, anvisn. till 60 §, rubr. till 2 kap; nya 47 a §, anvisn. till 47 §, underrubr. till 47, 47 a §§
Ändring, SFS 1953:404
Omfattning: ändr. 24 §, 25 § 1 mom, 2 p anvisn. till 24 §, 1–4 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; nya 25 § 3 mom, 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1953:405
Omfattning: ändr. 48 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:407
Omfattning: ändr. 76 §
Ändring, SFS 1954:43
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 13 § 2 mom, 24 § 2 mom, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:44
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 47 §, 5 p anvisn. till 5 §
Ändring, SFS 1954:45
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1954:47
Omfattning: ändr. ikrafttr. av SFS 1951:438
Ändring, SFS 1954:51
Omfattning: upph. 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 45 §; ändr. 24 § 1 mom, 25 § 1, 3 mom, 45 §, anvisn. till 19 §, 2, 3 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 54 §; nya 24 § 3 mom, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1954:52
Omfattning: upph. anvisn. till 45 §; ändr. 45 §
Ändring, SFS 1954:158
Omfattning: ändr. 60 §, anvisn. till 60 §
Ändring, SFS 1954:204
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1954:252
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 §
Ändring, SFS 1954:263
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §; nya 24 § 4 mom, 25 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:115
Omfattning: ändr. 30 § 4 mom
Ändring, SFS 1955:122
Omfattning: ändr. 31, 33 §§, 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 50 § 2, 3 mom, 51 §, anvisn. till 62 §; nytt 39 § 3 mom
Ändring, SFS 1955:245
Omfattning: ändr. 32 § 2 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1955:255
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 28 §, 2, 3 a, 3 b, 3 d, 4, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 41 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1955:357
Omfattning: ändr. 62 §
Ändring, SFS 1956:57
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1956:88
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 20 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1956:295
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1956:541
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 3 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1957:57
Omfattning: ändr. 24 § 3 mom, 2 p anvisn. till 38 §
Ändring, SFS 1957:59
Omfattning: upph. anvisn. till 62 §; ändr. 3, 49 §§, 50 § 2 mom, 62 §, 75 § 1 mom, 3 p anvisn. till 25 §, 3 c, 7 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1957:72
Omfattning: ändr. 28 § 3, 4 mom, 29 § 1 mom, 38 § 1 mom, 4 p anvisn. till 22 §, 3 b, 4, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §; ny 8 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1957:105
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 25 § 3 mom, 39 § 3 mom, 47 §, anvisn. till 47, 60 §§
Ändring, SFS 1957:200
Omfattning: ändr. 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, 1, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1957:237
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1958:86
Omfattning: ändr. 50 § 3 mom, 52 § 1 mom; nya 46 § 4 mom, 48 § 4 mom, 4 p anvisn. till 46 §
Ändring, SFS 1958:296
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 1, 2 mom, 48 § 2 mom, 50 § 2 mom, anvisn. till 48 §
Ändring, SFS 1958:576
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 25 § 1 mom, 29 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:34
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:36
Omfattning: upph. 24 § 4 mom, 25 § 4 mom; ändr. 24 § 3 mom, 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1959:54
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1955:255
Ändring, SFS 1959:127
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 35 § 2, 4 mom, 4, 5 p anvisn. till 22 §; nya 9 p anvisn. till 21 §, 6 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1959:170
Omfattning: ändr. 28 § 2 mom, 1 p anvisn. till 28 §, 3 d p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:171
Omfattning: ändr. 10 p anvisn. till 32 §; nytt 53 § 4 mom
Ändring, SFS 1959:191
Omfattning: ändr. 14 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1959:330
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom.
Ändring, SFS 1959:515
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1959:564
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:43
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1960:64
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 47 a §, 3 c, 4 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 36 §; ny 46 a § med rubr.
Ändring, SFS 1960:129
Omfattning: ändr. 19 §; nya 7 p anvisn. till 24 §, 5 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1960:172
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 52, 65 §§, anvisn. till 19 §, anvisn. till 48 §, 3 p anvisn. till 46 §; nya anvisn. till 52 §, anvisn. till 65 §
Ändring, SFS 1960:604
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1961:41
Omfattning: ändr. 6 p anvisn. till 24 §
Ändring, SFS 1961:42
Omfattning: ändr. 19 §, 32 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:174
Omfattning: ändr. 39 § 3 mom, 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1961:526
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:586
Omfattning: ändr. 28 § 1 mom, 29 § 4 mom, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 6 p anvisn. till 53 §
Ändring, SFS 1961:622
Omfattning: upph. 48 § 1 mom; ändr. 48 § 2 mom, 52 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:43
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:86
Omfattning: ändr. 28 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:160
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1962:163
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 2, 7 p anvisn. till 22 §
Ändring, SFS 1962:218
Omfattning: ändr. 6, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1962:592
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom, 48 § 2 mom, 53 § 1 mom, 65 §, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1962:597
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1962:163
Ändring, SFS 1963:26
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1963:50
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 46 § 2 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1963:68
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 30 §
Ändring, SFS 1963:161
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 20 §
Ändring, SFS 1963:265
Omfattning: ändr. 32 § 3, 4 mom, 4 p anvisn. till 19 §, 3 p anvisn. till 32 §, anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1963:299
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1963:303
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom, 57 § 2 mom, 58 §, 2 p anvisn. till 58 §; ny 2 a p anvisn. till 58 §
Ändring, SFS 1963:682
Omfattning: ändr. 10 §, 3 p anvisn. till 8 §, 5 p anvisn. till 10 §, 6 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:51
Omfattning: ändr. 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1964:54
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1964:70
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 52 § 1 mom, anvisn. till 42 § anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1964:76
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ändring, SFS 1964:82
Omfattning: ny 15 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1964:298
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom
Ändring, SFS 1964:713
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 7 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1965:71
Omfattning: ändr. 46 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1965:120
Omfattning: ändr. 5 § 4 mom, 24 § 2 mom, 47 §, anvisn. till 47 §
Ändring, SFS 1965:121
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:571
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 21 §, 4 p anvisn. till 22 §, 3 p anvisn. till 32 §; ny 5 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1965:573
Omfattning: ändr. 20, 43 §§, 57 § 3 mom, 10 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 43 §
Ändring, SFS 1966:136
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1966:215
Omfattning: ändr. 35 § 2, 4 mom
Ändring, SFS 1966:274
Omfattning: ändr. 35 § 5 mom, 41 §, 46 § 2 mom, 6 p anvisn. till 32 §; ny 7 p anvisn. till 18 §
Ändring, SFS 1966:650
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av SFS 1966:136
Ändring, SFS 1966:695
Omfattning: ändr. 2 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1966:696
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 3, 6 p anvisn. till 24 §, 3 p anvisn. till 39 §
Ändring, SFS 1966:724
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom, 53 § 3 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 28 §, 5 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 38 §, 1 p anvisn. till 41 §, 4 p anvisn. till 53 §, 2 p anvisn. till 66 §
Ändring, SFS 1966:729
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 35 § 2 mom, 39 § 2 mom, 53 § 1 mom, 54 §, 59 § 2 mom, 4 p anvisn. till 20 §, 7 p anvisn. till 32 §, 4 p anvisn. till 38 §, 1, 2 p anvisn. till 53 §; ny 3 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:41
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1967:95
Omfattning: ändr. 39 § 1 mom, 54 §, 1 p anvisn. till 54 §
Ändring, SFS 1967:110
Omfattning: ändr. 65 §
Ändring, SFS 1967:159
Omfattning: ändr. 30 § 3 mom, 32 § 1 mom; ny 11 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:161
Omfattning: ändr. 35 § 4 mom
Ändring, SFS 1967:388
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1 mom, 4 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1967:423
Omfattning: ny 10 p anvisn. till 21 §
Ändring, SFS 1967:546
Omfattning: upph. 6 p anvisn. till 53 §; ändr. 19 §, 28 § 1 mom., 29 § 4 mom, 53 § 1 mom, 3 p anvisn. till 21 §, 1 p anvisn. till 22 §, 2 p anvisn. till 29 §, 8 p anvisn. till 53 §; nya 8 p anvisn. till 24 §, 6 p anvisn. till 25 §
Ändring, SFS 1967:628
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, anvisn. till 19, 60 §§
Ändring, SFS 1967:665
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1967:748
Omfattning: ändr. 19, 35, 36, 54, 58, 61 §§, 4, 5 p anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 25 §, anvisn. till 27 §, 1 p anvisn. till 28 §, 2, 4 p anvisn. till 35 §, anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1967:915
Omfattning: ändr. 33 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:133
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1968:275
Omfattning: ändr. 35 § 2, 3 mom, 5 p anvisn. till 21 §, 5 p anvisn. till 24 §, 4 p anvisn. till 35 §, 2 p anvisn. till 36 §
Ändring, SFS 1968:420
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:544
Omfattning: ändr. 20 §, 33 § 1 mom, anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1968:718
Omfattning: ändr. 19 §, 50 § 2 mom, 5 p anvisn. till 25 §, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1968:729
Omfattning: upph. 7 p anvisn. till 9 §, 8 p anvisn. till 21 §; ändr. 6 § 2 mom, 7–10 §§, 22 § 1 mom, 24 § 1 mom, 4, 5 p anvisn. till 9 §, 2–4 p anvisn. till 10 §, 2 a p anvisn. till 22 §; nya 4 a, 4 b p anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1968:730
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1951:790
Ändring, SFS 1969:106
Omfattning: ändr. 4 p anvisn. till 33 §
Ändring, SFS 1969:222
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom, 2 p anvisn. till 50 §
Ändring, SFS 1969:363
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 29 § 1 mom, 2 a p anvisn. till 22 §, 2, 3 p anvisn. till 25 §, 1 p anvisn. till 28 §, 7 p anvisn. till 29 §, 1 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 2 p anvisn. till 41 §; nya 7 p anvisn. till 25 §, 16, 17 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1969:741
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, 9 p anvisn. till 29 §, 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1969:749
Omfattning: upph. 4 p anvisn. till 18 §; nuvarande 30 § 4, 5 mom betecknas 30 § 6, 7 mom, nuvarande 5–7 p anvisn. till 18 § betecknas 4–6 p; ändr. 19 §, 30 § 2, 3 mom, 43 § 3 mom, 53 § 1 mom, 54 §, nya 4 p anvisn. till 18 §, 1 p anvisn. till 24 §, 7 p anvisn. till 28 §, 14 p anvisn. till 29 §, anvisn. till 30 §, 4 p anvisn. till 36 §; nya 30 § 4, 5 mom
Ändring, SFS 1969:750
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1950:308
Ändring, SFS 1969:754
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1969:792
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1970:72
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:93
Omfattning: ändr. 24 § 2 mom, 25 § 3 mom
Ändring, SFS 1970:130
Omfattning: ändr. 32 § 1 mom, anvisn. till 32 § 6, 11 p
Ändring, SFS 1970:162
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 1 mom, 46 § 2, 3 mom, 48 § 2–4 mom, 49 §, 50 § 2, 3 mom, 52 § 1 mom, 53 § 1 mom, 65 §, anvisn. till 48, 49 §§, 50 § 2 p, 52, 60, 69, 70 §§, rubr. närmast före 48 §
Ändring, SFS 1970:232
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1951:790
Ändring, SFS 1970:233
Omfattning: ändr. anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 41 § 1 p
Ändring, SFS 1970:633
Omfattning: ändr. 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Ändring, SFS 1970:651
Omfattning: ändr. 29 § 3 mom, anvisn. till 22 § 1 p; ny anvisn. till 29 § 18 p
Ändring, SFS 1970:672
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1970:909
Omfattning: ändr. anvisn. till 30 § 2 p
Ändring, SFS 1970:915
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 53 § 1, 3 mom, 54 §, 76 §, anvisn. till 21 § 3 p, anvisn. till 33 § 3, 4 p, anvisn. till 36 § 2 p, anvisn. till 41 § 1 p
Ändring, SFS 1971:38
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1970:162
Förarbeten: bet. 1971:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 20
Ändring, SFS 1971:256
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 50 § 1 p
Ändring, SFS 1971:407
Omfattning: ändr. 49 §, 50 § 2 mom, 53 § 3 mom, 75 § 1 mom,anvisn. till 29 § 3 c, 4 p
Ändring, SFS 1971:443
Omfattning: ändr. anvisn. till 28 § 1 p
Förarbeten: prop. 1971:51 med förslag till rennäringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:JoU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 216
Ändring, SFS 1971:894
Omfattning: ändr. 65 §
Ändring, SFS 1971:921
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1971:922
Omfattning: ändr. övergångsbest. 3 p till 1969:754
Ändring, SFS 1971:925
Omfattning: ändr. 35 § 2 mom, anvisn. till 21 § 9 p, anvisn. till 22 § 4 p, anvisn. till 35 § 4 p, anvisn. till 36 § 3 p
Ändring, SFS 1972:74
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1972:13 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU11, rskr 59
Ändring, SFS 1972:77
Omfattning: ändr. 49, 69 §§, 75 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:169
Omfattning: upph. 12 § 2 mom; ändr. 6, 8, 11, 12 §§, 1 p anvisn. till 10 §; ny 13 §, anvisn. till 13 §
Ändring, SFS 1972:254
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom, 1 p anvisn. till 31 §
Ändring, SFS 1972:273
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1972:93 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:SkU31, rskr 226
Ändring, SFS 1972:436
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: bet. 1972:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 232
Ändring, SFS 1972:741
Omfattning: 4–7, 9, 10 p anvisn. till 21 § betecknas 7, 8, 9, 10, 11 resp. 12 p; ändr. 21, 22 §§, 23 § 1 mom, 41 §, 1–3 p anvisn. till 21 §, anvisn. till 22 §, 5 p anvisn. till 24 §, 1 p anvisn. till 27 §, 5 p anvisn. till 28 §, 1, 8, 11 p anvisn. till 29 §, 1, 2, 4 p anvisn. till 35 §, 1 p anvisn. till 36 §, 1, 2 p anvisn. till 41 §; nya 4–6, 13 p till 21 §
Ändring, SFS 1972:742
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:741; upph. 2–4 p övergångsbest. till 1951:790
Ändring, SFS 1972:765
Omfattning: ändr. 69 §, 70 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:7
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:436
Ändring, SFS 1973:26
Omfattning: ändr. 46 § 1 mom, 1 p anvisn. till 28 §
Ändring, SFS 1973:70
Omfattning: nya 6 p anvisn. till 38 §, 3 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:232
Omfattning: ändr. 30 § 5 mom
Ändring, SFS 1973:322
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:323
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:322
Ändring, SFS 1973:365
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:374
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, 10 p anvisn. till 32 §
Ändring, SFS 1973:422
Omfattning: ändr. 43 § 3 mom
Ändring, SFS 1973:434
Omfattning: ändr. 19 §, anvisn. till 19 §; nya 14 p anvisn. till 21 §, 9 p anvisn. till 24 §, 9 p anvisn. till 28 §, 12 p anvisn. till 32 §
Förarbeten: prop. 1973:49 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1973:60, rskr 1973:199, 262
Ändring, SFS 1973:505
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:41 angående industripolitisk verksorganisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 49, 97, NU 1973:58, 60, bet. 1973:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:199, 237, 262
Ändring, SFS 1973:1057
Omfattning: ändr. 35 § 3 mom; ny 1 a p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1973:1098
Omfattning: ändr. anvisn. till 19 §
Ändring, SFS 1973:1099
Omfattning: upph. 6 §, p 6, 7 anvisn. till 8 §, p 4, 5 anvisn. till 9 §, p 4 a-6 anvisn. till 10 §, p 1 anvisn. till 13 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 4 §, 5 § 1, 5 mom, 7–11, 47, 60 §§, p 8 anvisn. till 5 §, p 1 anvisn. till 7 §, p 1–5 anvisn. till 8 §, p 1, 2, 6 anvisn. till 9 §, p 1–4 anvisn. till 10 §, p 3 anvisn. till 22 §, rubr. till 2 kap, rubr. närmast före 4 §; nya rubr. närmast före 5, 9 §§
Ändring, SFS 1973:1109
Omfattning: ändr. 35 § 1 mom, 46 § 2 mom, 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1113
Omfattning: ändr. 19, 20, 31 §§, 46 § 2 mom, 53 § 4 mom, anvisn. till 19 §; ny 5 p anvisn. till 46 §
Ändring, SFS 1973:1121
Omfattning: ändr. 19 §, 46 § 3 mom, 48 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:1208
Omfattning: ändr. 1 p anvisn. till 41 §
Ändring, SFS 1974:266
Omfattning: ändr. 5 § 1 mom, 53 § 1 mom
Ändring, SFS 1974:267
Omfattning: ny 5 § i 1973:323
Ändring, SFS 1974:293
Omfattning: ändr. 32 § 3 mom
Ändring, SFS 1974:294
Omfattning: ny 19 p anvisn. till 29 §
Ändring, SFS 1974:295
Omfattning: ändr. 3 p anvisn. till 9 §
Förarbeten: prop. 1974:116 angående ändrade regler för taxering av vattenfallsfastighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:35, rskr 1974:231
Ändring, SFS 1974:296
Omfattning: ändr. 50 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1974:117 med förslag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:313
Omfattning: ändr. 54 §
Ändring, SFS 1974:724
Omfattning: ändr. 53 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:725
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:754
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:726
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:1113
Förarbeten: prop. 1974:130 med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:51, rskr 1974:304
Ändring, SFS 1974:769
Omfattning: ändr. 19 §, 35 § 3 mom, 43 § 3 mom, 46 § 1 mom, 48 § 2, 3 mom, 50 § 2 mom, 53 § 1 mom, 72 § 2, 3 mom, 73, 76 §§, anvisn. till 19 §, 6 p anvisn. till 24 §, 18 p anvisn. till 29 §, 2 p anvisn. till 30 §, 1 p anvisn. till 31 §, 5, 12 p anvisn. till 32 §, 1 p anvisn. till 49 §, 1, 2 p anvisn. till 50 §, 2 p anvisn. till 53 §
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:810
Omfattning: ändr. 5 p anvisn. till 35 §
Ändring, SFS 1974:867
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 32 § 3 mom
Förarbeten: