Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin ( 150 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 31 st. ):

Lagen (1992:1432) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.6), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, rskr 1992/93:134
Lagen (1992:1481) om ändring i lagen (1992:630) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1482) om ändring i lagen (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1486) om ändring i lagen (1991:1833) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1489) om ändring i lagen (1991:1850) om upphävande av lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), 1992/93:108, bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU8, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1490) om ändring i lagen (1991:1851) om upphävande av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1492) om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1495) om ändring i lagen (1992:575) om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Lagen (1992:1569) om ändring i lagen (1992:383) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.3), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, rskr 1992/93:134
Lagen (1992:1570) om ändring i lagen (1992:384) om ändring i lagen (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.3), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, rskr 1992/93:134
Lagen (1992:1571) om upphävande av lagen (1991:234) om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag
» Läs lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.3), bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, rskr 1992/93:134
Lagen (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Förarbeten : prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), 1992/93:136, bet. 1992/93:FiU1 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, 1992/93:SkU9, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Omslaget till prop. 1992/93:50

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman