Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. ( 154 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkande :

Bet. 1975/76:SkU20

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 8 st. ):

SFS 1975:1347
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1348
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1349
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1350
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1351
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1352
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1353
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
SFS 1975:1354
Förarbeten : prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132

Propositionen kan ha lett till ändringar i även andra författningar som upphävts för länge sedan.

Omslaget till prop. 1975/76:31

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-03-14 av Sören Öman