Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Willy Söderdahl På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Willy Söderdahl på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Willy Söderdahl

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Willy Söderdahl medverkat i ( 2 st. ):

EU 2004-kommittén (SB 2001:01) [ Avslutad 2006 ] [ Ledamot ]
EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
Departement : Statsrådsberedningen
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-04-26
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:35, dir. 2003:113, dir. 2004:155 och dir. 2005:113
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direkt 405 54 01 (Heidenstam)
Kommittén skall inte lämna ett samlat betänkande med tanke på uppdragetsnatur utan publicerar löpande rapporter om de olika ämnena och den aktuelladebatten.Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:81 Riksdagens roll i EU
SOU 2002:82 EU - demokratiskt och effektivt?
Ds 2002:38 Beslut i EU - pelarindelning eller inte
SOU 2004:82 Sluta strunta i EU, EU 2004-kommitténs förslag till permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet
Medverkande :
Ordförande : Berit Andnor, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-11-20
Ordförande : Sören Lekberg, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-11-21
Ledamot : Ola Alterå, f.d. partisekreterare, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-01-24
Ledamot : Gunilla Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Per Gahrton, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-07-01
Ledamot : Karin Granbom, led. av riksdagen, fr.o.m. 2003-01-08 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Carl Hamilton, B led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Hillevi Larsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-12-19
Ledamot : Nina Larsson, löjtnant, fr.o.m. 2005-03-14
Ledamot : Sören Lekberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-11-20
Ledamot : Åke Pettersson, f.d. partisekreterare, fr.o.m. 2002-01-25
Ledamot : Yvonne Ruwaida, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Camilla Sköld Jansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-28
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Willy Söderdahl, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2003-01-29
Expert : Gabriella Hedström, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-07-31
Handläggare : Helen Kasström, fr.o.m. 2005-03-29
Informatör : Pia Abrahamsson, fr.o.m. 2004-07-26 t.o.m. 2004-12-31
Informatör : Annika Andersson, fr.o.m. 2003-01-20 t.o.m. 2004-04-11
Informatör : Magnus Anclair, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-09-30
Informatör : Nicolas Contreras, fr.o.m. 2006-08-14
Informatör : Sara Estmer, fr.o.m. 2004-10-11
Informatör : Johanna Lundberg, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2005-01-16
Informatör : Anna Mannikoff, fr.o.m. 2004-10-07 t.o.m. 2004-12-12
Informatör : Helena Onn, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2003-09-30
Informatör : Sofia Wiberg, fr.o.m. 2004-02-09 t.o.m. 2004-06-11
Informatör : Teo Zetterman, fr.o.m. 2002-06-12 t.o.m. 2004-03-31
Informatör : Amelie von Zweigbergk, fr.o.m. 2001-10-22 t.o.m. 2002-12-31
Informatör/Webbtekniker : Bodil Rudberg, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2006-07-07
Projektledare : Maria Ermanno Fäldner, fr.o.m. 2005-03-29
Redaktör : Tom Hansson, fr.o.m. 2003-10-20
Huvudsekreterare : Magnus Anclair, bitr. huvudsekreterare, fr.o.m. 2004-12-15
Huvudsekreterare : Catherine von Heidenstam, ambassadör, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-09-30
Huvudsekreterare : Helena Onn, fr.o.m. 2003-10-01
Bitr. huvudsekreterare : Magnus Anclair, fr.o.m. 2003-10-01
Bitr. sekreterare : Leif Darwén, fr.o.m. 2002-05-12
Bitr. sekreterare : Johanna Lundberg, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 2002:38
Miljöbalkskommittén (M 1999:03) [ Avslutad 2005 ] [ Ledamot ]
Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:109, dir. 2001:25, dir. 2002:37 och dir. 2003:61
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken. Vissa lagtekniska frågor
SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling. Ett principbetänkande
SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet. Ramdirektivet för vatten
SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning
SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
SOU 2005:59 "Miljöbalken, miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter"
Medverkande :
Ordförande : Ulf Bjällås, hovrättslagman, fr.o.m. 1999-12-22
Ledamot : Carina Adolfsson-Elgestam, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Catharina Elmsäter-Svärd, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Marithe Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Eva Hallström, partistyrelseledamot, fr.o.m. 2002-11-18
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2000-08-27
Ledamot : Lars Lindblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01
Ledamot : Maggi Mikaelsson, landshövding, fr.o.m. 2000-05-02 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Stig Nilsson, kommunalråd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2004-11-23
Ledamot : Sören Norrby, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Carina Ohlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Roy Resare, biokemist, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Birgitta Sellén, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-11-25
Ledamot : Hans Stenberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Willy Söderdahl, fr.o.m. 2002-02-01
Ledamot : Roger Tiefensee, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Maria Wetterstrand, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-11-17
Sakkunnig : Egon Abresparr, departementsråd, fr.o.m. 2002-04-02
Sakkunnig : Kathrin Flossing, kammarrättslagman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2003-04-30
Sakkunnig : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-04-01
Expert : Karolina Ardesjö-Lundén, miljöjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Mårten Bengtsson, advokat, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Catharina Bergqvist Levin, bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Karin Björkman, kriminalinspektör, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Kerstin Cederlöf, direktör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Monica Daoson, kansliråd, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Gunnar Edenman, kammarråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Ann-Sofie Eriksson, miljöingenjör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Gustaf Eriksson, jurist, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Martin Eriksson, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-08-01
Expert : Tobias Eriksson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Agneta Gardar, jurist, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Hedberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2004-10-17
Expert : Anders Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Holmgård, rådman, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Tore Jansson, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Johansson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Ulrik Johansson, bolagsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Stefan Karlmark, bitr. chefsåklagare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Klahr, jurist, fr.o.m. 2002-08-02 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Kerstin Kvarnström, miljövårdsdirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Anders Lindh, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-05-10
Expert : Gabriel Michanek, professor, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars-Olof Mikaelsson, kansliråd, fr.o.m. 2001-09-15 t.o.m. 2002-05-12
Expert : Joakim Munter, rådman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Åsa Nord, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2002-10-13
Expert : Håkan Nordling, lagman, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Elin Olaisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-18
Expert : Thomas Rahmn, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Cecilia Renfors, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Solveig Riberdahl, f.d. bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Björn Risinger, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Magnus Sandström, förste länsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Rolf Strömberg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Wallinder, rättssakkunnig, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Gia Wickbom, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-09-14
Expert : Henrik Wingfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Sekreterare : Camilla Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Anders Lillienau, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Erik Nyström, fr.o.m. 2003-08-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Johan Svensson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Anna Tiberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-01
Huvudsekreterare : Anna-Lena Rosengardten, miljöråd, fr.o.m. 2000-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman