Hem: Teman: Offentliga utredningar:

EU 2004-kommittén (SB 2001:01)

Offentlig utredning under Statsrådsberedningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

EU 2004-kommittén (SB 2001:01) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Statsrådsberedningen

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Ds 2002:38
Medverkande i utredningen ( 32 st. ♀ 20 ♂ 12 ) :

Berit Andnor  []  ( Ordförande )
Sören Lekberg  []  ( Ledamot )
Ola Alterå  []  ( Ledamot )
Gunilla Carlsson  []  ( Ledamot )
Per Gahrton  []  ( Ledamot )
Karin Granbom  []  ( Ledamot )
Carl B. Hamilton  []  ( Ledamot )
Hillevi Larsson  []  ( Ledamot )
Nina Larsson  []  ( Ledamot )
Åke Pettersson  []  ( Ledamot )
Yvonne Ruwaida  []  ( Ledamot )
Camilla Sköld Jansson  []  ( Ledamot )
Ingvar Svensson  []  ( Ledamot )
Willy Söderdahl  []  ( Ledamot )
Gabriella Hedström  []  ( Expert )
Helen Kasström  []  ( Handläggare )
Pia Abrahamsson  []  ( Informatör )
Annika Andersson  []  ( Informatör )
Magnus Anclair  []  ( Bitr. huvudsekreterare )
Nicolas Contreras  []  ( Informatör )
Sara Estmer  []  ( Informatör )
Johanna Lundberg  []  ( Bitr. sekreterare )
Anna Mannikoff  []  ( Informatör )
Helena Onn  []  ( Huvudsekreterare )
Sofia Wiberg  []  ( Informatör )
Teo Zetterman  []  ( Informatör )
Amelie von Zweigbergk  []  ( Informatör )
Bodil Rudberg  []  ( Informatör/Webbtekniker )
Maria Ermanno Fäldner  []  ( Projektledare )
Tom Hansson  []  ( Redaktör )
Catherine von Heidenstam  []  ( Huvudsekreterare )
Leif Darwén  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

EU 2004-kommittén (SB 2001:01)


Beteckning : SB 2001:01
Departement : Statsrådsberedningen
Senast ändrad : 2007-02-22
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-04-26
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:35, dir. 2003:113, dir. 2004:155 och dir. 2005:113
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direkt 405 54 01 (Heidenstam)
Kommittén skall inte lämna ett samlat betänkande med tanke på uppdragetsnatur utan publicerar löpande rapporter om de olika ämnena och den aktuelladebatten.Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Andnor, Berit, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-11-20
Ordförande : Lekberg, Sören, fr.o.m. 2002-11-21
Ledamot : Alterå, Ola, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-01-24
Ledamot : Carlsson, Gunilla, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Gahrton, Per, fr.o.m. 2005-07-01
Ledamot : Granbom, Karin, fr.o.m. 2003-01-08 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Hamilton, Carl B, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Larsson, Hillevi, fr.o.m. 2002-12-19
Ledamot : Larsson, Nina, fr.o.m. 2005-03-14
Ledamot : Lekberg, Sören, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2002-11-20
Ledamot : Pettersson, Åke, fr.o.m. 2002-01-25
Ledamot : Ruwaida, Yvonne, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Sköld Jansson, Camilla, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2003-01-28
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2001-06-01
Ledamot : Söderdahl, Willy, fr.o.m. 2003-01-29
Expert : Hedström, Gabriella, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2002-07-31
Handläggare : Kasström, Helen, fr.o.m. 2005-03-29
Informatör : Abrahamsson, Pia, fr.o.m. 2004-07-26 t.o.m. 2004-12-31
Informatör : Andersson, Annika, fr.o.m. 2003-01-20 t.o.m. 2004-04-11
Informatör : Anclair, Magnus, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-09-30
Informatör : Contreras, Nicolas, fr.o.m. 2006-08-14
Informatör : Estmer, Sara, fr.o.m. 2004-10-11
Informatör : Lundberg, Johanna, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2005-01-16
Informatör : Mannikoff, Anna, fr.o.m. 2004-10-07 t.o.m. 2004-12-12
Informatör : Onn, Helena, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2003-09-30
Informatör : Wiberg, Sofia, fr.o.m. 2004-02-09 t.o.m. 2004-06-11
Informatör : Zetterman, Teo, fr.o.m. 2002-06-12 t.o.m. 2004-03-31
Informatör : von Zweigbergk, Amelie, fr.o.m. 2001-10-22 t.o.m. 2002-12-31
Informatör/Webbtekniker : Rudberg, Bodil, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2006-07-07
Projektledare : Ermanno Fäldner, Maria, fr.o.m. 2005-03-29
Redaktör : Hansson, Tom, fr.o.m. 2003-10-20
Huvudsekreterare : Anclair, Magnus, fr.o.m. 2004-12-15
Huvudsekreterare : von Heidenstam, Catherine, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2003-09-30
Huvudsekreterare : Onn, Helena, fr.o.m. 2003-10-01
Bitr. huvudsekreterare : Anclair, Magnus, fr.o.m. 2003-10-01
Bitr. sekreterare : Darwén, Leif, fr.o.m. 2002-05-12
Bitr. sekreterare : Lundberg, Johanna, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-09-30

Rapporter

SOU 2002:81Riksdagens roll i EU
SOU 2002:82EU – demokratiskt och effektivt?
Ds 2002:38Beslut i EU – pelarindelning eller inte
SOU 2004:82Sluta strunta i EU, EU 2004-kommitténs förslag till permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman