Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande ( 322 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Miljöbalkskommittén (M 1999:03) [ Avslutad 2005 ]

Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:109, dir. 2001:25, dir. 2002:37 och dir. 2003:61
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken. Vissa lagtekniska frågor
SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling. Ett principbetänkande
SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet. Ramdirektivet för vatten
SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning
SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
SOU 2005:59 "Miljöbalken, miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter"
Medverkande :
Ordförande : Ulf Bjällås, hovrättslagman, fr.o.m. 1999-12-22
Ledamot : Carina Adolfsson-Elgestam, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Catharina Elmsäter-Svärd, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Marithe Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Eva Hallström, partistyrelseledamot, fr.o.m. 2002-11-18
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2000-08-27
Ledamot : Lars Lindblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01
Ledamot : Maggi Mikaelsson, landshövding, fr.o.m. 2000-05-02 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Stig Nilsson, kommunalråd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2004-11-23
Ledamot : Sören Norrby, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Carina Ohlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Roy Resare, biokemist, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Birgitta Sellén, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-11-25
Ledamot : Hans Stenberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Willy Söderdahl, fr.o.m. 2002-02-01
Ledamot : Roger Tiefensee, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Maria Wetterstrand, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-11-17
Sakkunnig : Egon Abresparr, departementsråd, fr.o.m. 2002-04-02
Sakkunnig : Kathrin Flossing, kammarrättslagman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2003-04-30
Sakkunnig : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-04-01
Expert : Karolina Ardesjö-Lundén, miljöjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Mårten Bengtsson, advokat, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Catharina Bergqvist Levin, bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Karin Björkman, kriminalinspektör, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Kerstin Cederlöf, direktör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Monica Daoson, kansliråd, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Gunnar Edenman, kammarråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Ann-Sofie Eriksson, miljöingenjör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Gustaf Eriksson, jurist, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Martin Eriksson, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-08-01
Expert : Tobias Eriksson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Agneta Gardar, jurist, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Hedberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2004-10-17
Expert : Anders Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Holmgård, rådman, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Tore Jansson, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Johansson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Ulrik Johansson, bolagsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Stefan Karlmark, bitr. chefsåklagare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Klahr, jurist, fr.o.m. 2002-08-02 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Kerstin Kvarnström, miljövårdsdirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Anders Lindh, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-05-10
Expert : Gabriel Michanek, professor, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars-Olof Mikaelsson, kansliråd, fr.o.m. 2001-09-15 t.o.m. 2002-05-12
Expert : Joakim Munter, rådman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Åsa Nord, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2002-10-13
Expert : Håkan Nordling, lagman, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Elin Olaisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-18
Expert : Thomas Rahmn, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Cecilia Renfors, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Solveig Riberdahl, f.d. bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Björn Risinger, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Magnus Sandström, förste länsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Rolf Strömberg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Wallinder, rättssakkunnig, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Gia Wickbom, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-09-14
Expert : Henrik Wingfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Sekreterare : Camilla Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Anders Lillienau, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Erik Nyström, fr.o.m. 2003-08-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Johan Svensson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Anna Tiberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-01
Huvudsekreterare : Anna-Lena Rosengardten, miljöråd, fr.o.m. 2000-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 64 st. ♀ 25 ♂ 39 )

Ulf Bjällås  [] ( Ordförande )
Catharina Elmsäter-Svärd  [] ( Ledamot )
Marithe Eriksson  [] ( Ledamot )
Eva Hallström  [] ( Ledamot )
Göte Jonsson  [] ( Ledamot )
Lars Lindblad  [] ( Ledamot )
Maggi Mikaelsson  [] ( Ledamot )
Stig Nilsson  [] ( Ledamot )
Sören Norrby  [] ( Ledamot )
Carina Ohlsson  [] ( Ledamot )
Roy Resare  [] ( Ledamot )
Birgitta Sellén  [] ( Ledamot )
Hans Stenberg  [] ( Ledamot )
Willy Söderdahl  [] ( Ledamot )
Roger Tiefensee  [] ( Ledamot )
Maria Wetterstrand  [] ( Ledamot )
Egon Abresparr  [] ( Sakkunnig )
Kathrin Flossing  [] ( Sakkunnig )
Stefan Rubenson  [] ( Expert )
Mårten Bengtsson  [] ( Expert )
Catharina Bergqvist Levin  [] ( Expert )
Karin Björkman  [] ( Expert )
Fredrik Bonde  [] ( Expert )
Kerstin Cederlöf  [] ( Expert )
Monica Daoson  [] ( Expert )
Gunnar Edenman  [] ( Expert )
Ann-Sofie Eriksson  [] ( Expert )
Gustaf Eriksson  [] ( Expert )
Martin Eriksson  [] ( Expert )
Tobias Eriksson  [] ( Expert )
Agneta Gardar  [] ( Expert )
Anders Hedberg  [] ( Expert )
Anders Holmgren  [] ( Expert )
Lars Holmgård  [] ( Expert )
Tore Jansson  [] ( Expert )
Stefan Johansson  [] ( Expert )
Ulrik Johansson  [] ( Expert )
Stefan Karlmark  [] ( Expert )
Anders Klahr  [] ( Expert )
Kerstin Kvarnström  [] ( Expert )
Anders Lindh  [] ( Expert )
Gabriel Michanek  [] ( Expert )
Lars-Olof Mikaelsson  [] ( Expert )
Joakim Munter  [] ( Expert )
Åsa Nord  [] ( Expert )
Håkan Nordling  [] ( Expert )
Elin Olaisson  [] ( Expert )
Thomas Rahmn  [] ( Expert )
Cecilia Renfors  [] ( Expert )
Solveig Riberdahl  [] ( Expert )
Björn Risinger  [] ( Expert )
Magnus Sandström  [] ( Expert )
Rolf Strömberg  [] ( Expert )
Lars Wallinder  [] ( Expert )
Gia Wickbom  [] ( Expert )
Henrik Wingfors  [] ( Expert )
Camilla Olsson  [] ( Sekreterare )
Anders Lillienau  [] ( Sekreterare )
Erik Nyström  [] ( Sekreterare )
Johan Svensson  [] ( Sekreterare )
Anna Tiberg  [] ( Sekreterare )
Anna-Lena Rosengardten  [] ( Huvudsekreterare )
Carina Adolfsson Elgestam  [] ( Ledamot )
Karolina Ardesjö Lundén  [] ( Expert )

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Andra betänkanden av utredningen ( 6 st. SOU ) :

Betänkandet är uppdelat på flera filer. Ladda hem alla filer om du vill läsa hela betänkandet.

Omslaget till SOU 2002:50

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande

Vad ledde betänkandet SOU 2002:50 till?

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2002:50?

Miljöbalkskommittén (M 1999:03) lämnade betänkandet SOU 2002:50.

Vilka medverkade till SOU 2002:50?

Ulf Bjällås, Catharina Elmsäter-Svärd, Marithe Eriksson, Eva Hallström, Göte Jonsson, Lars Lindblad, Maggi Mikaelsson, Stig Nilsson, Sören Norrby, Carina Ohlsson, Roy Resare, Birgitta Sellén, Hans Stenberg, Willy Söderdahl, Roger Tiefensee, Maria Wetterstrand, Egon Abresparr, Kathrin Flossing, Stefan Rubenson, Mårten Bengtsson, Catharina Bergqvist Levin, Karin Björkman, Fredrik Bonde, Kerstin Cederlöf, Monica Daoson, Gunnar Edenman, Ann-Sofie Eriksson, Gustaf Eriksson, Martin Eriksson, Tobias Eriksson, Agneta Gardar, Anders Hedberg, Anders Holmgren, Lars Holmgård, Tore Jansson, Stefan Johansson, Ulrik Johansson, Stefan Karlmark, Anders Klahr, Kerstin Kvarnström, Anders Lindh, Gabriel Michanek, Lars-Olof Mikaelsson, Joakim Munter, Åsa Nord, Håkan Nordling, Elin Olaisson, Thomas Rahmn, Cecilia Renfors, Solveig Riberdahl, Björn Risinger, Magnus Sandström, Rolf Strömberg, Lars Wallinder, Gia Wickbom, Henrik Wingfors, Camilla Olsson, Anders Lillienau, Erik Nyström, Johan Svensson, Anna Tiberg, Anna-Lena Rosengardten, Carina Adolfsson Elgestam och Karolina Ardesjö Lundén var med när betänkandet SOU 2002:50 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 2002:50?

Betänkandet SOU 2002:50 är på 126 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman