: : :

Medverkande i utredning : Tommy Lagergren

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Tommy Lagergren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Tommy Lagergren medverkat i ( 4 st. ):

2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) [ Avslutad 2018 ] [ Expert ]

2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)


Beteckning : U 2017:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-16
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:37
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hultgren, Kerstin, fr.o.m. 2017-03-30 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Baer, Lars Anders, fr.o.m. 2018-01-18 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Gokall, Johanna, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Hedwall, Kjell, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Jägsander, Jenny, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Lagergren, Tommy, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Moberg, Karin, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Neidenmark, Thomas, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Stadler, Erika, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Vikström, Åsa, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Winbladh, Torkel, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Wockatz, Johanna, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2018-06-01
Expert : Åhrén, Mattias, fr.o.m. 2017-09-07 t.o.m. 2017-12-17
Sekreterare : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2017-05-06 t.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2016-04-21 t.o.m. 2018-06-04

Rapporter

SOU 2018:41Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om nationella prov (U 2015:02) [ Avslutad 2016 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om nationella prov (U 2015:02)


Beteckning : U 2015:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-31
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:36
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lagergren, Tommy, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-03-31
Sakkunnig : Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Sakkunnig : Gumpert, Leo, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-07
Expert : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Liss-Larsson, Nicklas, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Eide-Jensen, Peter, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Olofsson, Jessica, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Ramstedt, Kristian, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Sandberg, Cecilia, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-04-17

Rapporter

SOU 2016:25Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Del 1 och Del 2-Bilagor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Uppdrag om examensprov i gymnasieskolan (U 2014:F)
Uppdrag om examensprov i gymnasieskolan (U 2014:F)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-01
Direktiv för uppdraget, se dnr U2014/2598/SAM och U2014/3934/SAM
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 juni 2015.
Medverkande :
Tommy Lagergren, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2015-02-15
Kristian Ramstedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2015-06-30
Cecilia Sandberg, fr.o.m. 2014-04-22 t.o.m. 2015-02-15
Johan Samuelsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2014-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen för översyn av grundskolans mål- och uppföljning (U 2006:02) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen för översyn av grundskolans mål- och uppföljning (U 2006:02)


Beteckning : U 2006:02
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-02-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Davidsson, Leif, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2007-06-17
Expert : Carlgren, Ingrid, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Eriksson, Per, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Hedwall, Kjell, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Kvarnström, Lotta, fr.o.m. 2006-11-28 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Lagergren, Tommy, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Lindström, Kristina, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Måhl, Per, fr.o.m. 2006-11-28 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Nydahl, Göran, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Sors, Kerstin, fr.o.m. 2006-11-28 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Sundblad, Bo, fr.o.m. 2006-11-28 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Wallberg, Eva, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Expert : Westlund, Ingrid, fr.o.m. 2006-04-04 t.o.m. 2007-05-03
Sekreterare : Barklund, Anna, fr.o.m. 2006-02-13 t.o.m. 2007-05-22
Sekreterare : Bergström, Cecilia, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-04-30

Rapporter

SOU 2007:28Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:19 Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman