Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om nationella prov (U 2015:02)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om nationella prov (U 2015:02) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 5 ♂ 6 ) :

Tommy Lagergren  []  ( Särskild utredare )
Anna Barklund  []  ( Sakkunnig )
Leo Gumpert  []  ( Sakkunnig )
Mattias Ahlquist  []  ( Expert )
Tarja Birkoff  []  ( Expert )
Anna Skeppstedt  []  ( Expert )
Peter Eide-Jensen  []  ( Sekreterare )
Jessica Olofsson  []  ( Sekreterare )
Kristian Ramstedt  []  ( Sekreterare )
Cecilia Sandberg  []  ( Sekreterare )
Nicklas Liss Larsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om nationella prov (U 2015:02)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:36
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Del 1 och Del 2-Bilagor
Medverkande :
Särskild utredare : Tommy Lagergren, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-03-31
Sakkunnig : Anna Barklund, ämnesråd, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Sakkunnig : Leo Gumpert, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Mattias Ahlquist, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-07
Expert : Tarja Birkoff, ämnesråd, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Nicklas Liss-Larsson, kansliråd, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Anna Skeppstedt, kansliråd, fr.o.m. 2015-05-11 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Peter Eide-Jensen, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Jessica Olofsson, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Kristian Ramstedt, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-03-31
Sekreterare : Cecilia Sandberg, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-04-17

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman