: : :

Medverkande i utredning : Thomas Küchen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Thomas Küchen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Thomas Küchen medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om utvärdering av resultatstyrningen (Fi 2006:07) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om utvärdering av resultatstyrningen (Fi 2006:07)


Beteckning : Fi 2006:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-29
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-06-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:30 och dir. 2007:75
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2006-06-01
Expert : Annemalm, Christine, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Bladh, Agneta, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Bredberg Pettersson, Maria, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Bringle, Peter, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Lönnroth, Måns, fr.o.m. 2006-08-01
Expert : Sparr, Martin, fr.o.m. 2006-08-01
Sekreterare : Furubo, Jan-Eric, fr.o.m. 2006-07-15 t.o.m. 2007-12-31
Bitr. sekreterare : Eriksson, Charlotta, fr.o.m. 2006-11-17 t.o.m. 2007-12-02

Rapporter

SOU 2007:75Att styra staten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:75 Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
FUT-delegationen (Fi 2005:03) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

FUT-delegationen (Fi 2005:03)


Beteckning : Fi 2005:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2005:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Blomqvist, Björn, fr.o.m. 2005-06-23 t.o.m. 2008-07-03
Ledamot : Almqvist, Jan, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2007-12-31
Ledamot : Bäckman, Jan-Erik, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-08-31
Ledamot : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2006-08-30
Ledamot : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Henjered, Caroline, fr.o.m. 2007-09-13
Ledamot : Höglund, Tomas, fr.o.m. 2008-02-15
Ledamot : Jangenäs, Bo, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-04-18
Ledamot : Johansson, Nils, fr.o.m. 2005-11-23
Ledamot : Kattilakoski, Stig, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-25
Ledamot : Lagerholm, Erik, fr.o.m. 2005-10-26 t.o.m. 2008-01-06
Ledamot : Lidström, Ewa, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2007-09-13
Ledamot : Lundgren, Bo, fr.o.m. 2007-04-19 t.o.m. 2007-12-31
Ledamot : Mattsson, Therese, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-25
Ledamot : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Qvarfort, Anne-Marie, fr.o.m. 2008-01-01
Ledamot : Rahm, Niklas, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Rydberg, Annika, fr.o.m. 2005-10-26 t.o.m. 2006-11-15
Ledamot : Sundlén, Tommy, fr.o.m. 2008-01-07
Ledamot : Tallskog, Leif, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Valik, Janna, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-11-15
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Anderzon, Gunnar, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Arvidsson, Ulf, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Blom, Nils, fr.o.m. 2005-10-27
Expert : Elvkull Saarväli, Anna, fr.o.m. 2006-10-23
Expert : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2006-08-31
Expert : Ceder, Håkan, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-26
Expert : Edman, Peter, fr.o.m. 2008-01-24
Expert : Engström, Eva Marie, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-10-22
Expert : Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-01-17
Expert : Ganeteg, Lotta, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-03-15
Expert : Gullfeldt, Eva, fr.o.m. 2006-03-16 t.o.m. 2008-01-23
Expert : Johansson, Jenny, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Karlgren, Anna, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Karlsson, Monika, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2008-03-18
Expert : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2007-05-31 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Mattson, Susanne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2008-03-17
Expert : Nilsson, Ann-Cathrine, fr.o.m. 2006-08-31 t.o.m. 2007-03-14
Expert : Rapp, Anne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-05-30
Expert : Schönefeld, Peter, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Sjögren, Johannes, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2006-11-01
Expert : Wass Löfstedt, Elisabeth, fr.o.m. 2007-05-31 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Zeidler, Anna, fr.o.m. 2007-03-15
Expert : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-05-30
Projekledare : Ljunghall, Bodil, fr.o.m. 2008-06-17 t.o.m. 2008-08-31
Huvudsekreterare : Kashefi, Bettina, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-10-11
Huvudsekreterare : Padrón, Kristina, fr.o.m. 2006-10-16 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Kvarnström, Christina, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Ljunghall, Bodil, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-06-16
Sekreterare : Olofsson, Lena, fr.o.m. 2006-03-13 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Padrón, Kristina, fr.o.m. 2006-01-09 t.o.m. 2006-10-15
Assistent : Dozzi, Marit, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2008-08-31

Rapporter

Rapport 1Från risk till mål och resultat
Rapport 2Orsaker till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd från kommunerna
Rapport 3Riskhantering inom trygghetssystemen – Vägledning från FUT-delegationen
Rapport 4Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen – Vägledning från FUT-delegationen
Rapport 5Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen
Rapport 6Vem fuskar och varför? Om attityder till bidragsfusk i Sverige
Rapport 7Vad kostnar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen
Rapport 8Hur tryggar vi trygghetssystemet i Norden?
Rapport 9Hur tryggar vi trygghetssystemen? Kontroller och kontrollmetoder
Rapport 10Varför söks inte anvisad plats?
SOU 2008:74Rätt och riktigt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fi 2003:01) om den statliga internrevisionen [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (Fi 2003:01) om den statliga internrevisionen


Beteckning : Fi 2003:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:153
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedlund Lundgren, Veronica, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Bokström, Åsa, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Eiken, Ingrid, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Küchen, Thomas, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Expert : Schöldström, Klas, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sekreterare : Fällman, Ulla-Kari, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05

Rapporter

SOU 2003:93Internrevision i staten – förslag till en förstärkt internrevision
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:153
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:93 Internrevision i staten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Riksrevisionsutredningen (Fi 2001:10) [ Avslutad 2002 ] [ Sakkunnig ]

Riksrevisionsutredningen (Fi 2001:10)


Beteckning : Fi 2001:10
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-05-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:31 och dir. 2002:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ericson, Lars Eric, fr.o.m. 2001-05-03 t.o.m. 2002-05-31
Sakkunnig : Dahl, Anne, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Sakkunnig : Küchen, Thomas, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Sakkunnig : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Dahlberg, Åke, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Grufberg, Lennart, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Holgersson, Svante, fr.o.m. 2001-09-25 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Nilsson, Ove, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Nordman, Pertti, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Nilsson, Jörgen, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Pernodd, Bob, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2002-05-31

Rapporter

SOU 2002:17Riksrevisionen – organisation och resurser
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:31
Dir. 2002:52
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:17 Riksrevisionen – organisation och resurser [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet och analyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiska området [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 1998:02) om behovet av utredningsverksamhet ochanalyser med ekonomisk inriktning inom det jordbrukspolitiskaområdet


Beteckning : Jo 1998:02
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-11-13
Direktiv för se dir. 1997:132.
Lokal :
0

Sammansättning


Johansson, Inga-Britt, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1998-02-01
Sakkunnig : Rabinowicz, Ewa, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Nilenheim, Charlotte, fr.o.m. 1998-02-01
Expert : Stenström, Lars, fr.o.m. 1998-02-01
Sekreterare : Fahlbeck, Erik, fr.o.m. 1998-02-01
von, Filippa, fr.o.m. 1998-03-23

Rapporter

SOU 1998:108Analysera mera.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:132
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:108 Analysera mera [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman