Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fi 2003:01) om den statliga internrevisionen

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fi 2003:01) om den statliga internrevisionen [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Finansdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 4 ♂ 2 ) :

Veronica Hedlund Lundgren  []  ( Särskild utredare )
Åsa Bokström  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Eiken  []  ( Sakkunnig )
Thomas Küchen  []  ( Sakkunnig )
Klas Schöldström  []  ( Expert )
Ulla-Kari Fällman  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fi 2003:01) om den statliga internrevisionen
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:153
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:93 Internrevision i staten - förslag till en förstärkt internrevision
Medverkande :
Särskild utredare : Veronica Hedlund Lundgren, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Åsa Bokström, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Ingrid Eiken, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sakkunnig : Thomas Küchen, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Expert : Klas Schöldström, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05
Sekreterare : Ulla-Kari Fällman, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2003-11-05

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman